Propojování seniorů, dětí a lidí v produktivním věku přináší radost všem

29.6.2021
Andrea Cerqueirová

Podpora pravidelného, plánovaného propojování generace seniorů, dětí a lidí v produktivním věku, na základě jejich vnitřní motivace, v místní komunitě s cílem objevování, poznávání, obohacování a vzájemné úcty. To je to, oč se organizace Mezi námi snaží. „Když se potkávají generace, dějí se zázraky,“ uvedla pro Náš REGION koordinátorka projektu Povídej Regiony Veronika Mrázová.

Pohled seniorovi z výletu či rodného města

A jak může mezigenerační podporu vyjádřit kdokoli z veřejnosti? Po celé České republice je možné, počínaje červnem, nacházet kamínky s logem organizace Mezi námi, přičemž na základě instrukcí na webu www.mezi-nami.cz může člověk zaslat pohled ze svého výletu nebo rodného města konkrétnímu seniorovi. „A proč neposlat ještě jeden, třeba vaší osamělé sousedce?!“ dodala Mrázová.

Zmínila i další aktivity. „V průběhu obvyklého školního roku probíhají na různých místech v celé zemi pravidelná setkání dětí a seniorů, kde společně tvoří, zpívají, tančí, cvičí… Při takových společných aktivitách se děti učí úctě a respektu ke starším lidem a poznávají, že jejich noví starší kamarádi potřebují odlišný přístup než jejich vrstevníci. Zcela přirozeně jsou děti vedeny k toleranci a solidaritě, tolik potřebným lidským hodnotám,“ uvedla.

V lockdownu byl kontakt „na dálku“

Mohlo by se podle jejích slov zdát, že uplynulý školní rok a všemožná opatření mezigeneračnímu propojování nepřála. „Opak je ale pravdou. V Mezi námi jsme hledali způsoby, jak nedopustit, aby vytvořené vztahy vychladly. Cestu jsme našli. Kontakt mezi zapojenými zařízeními se odehrával „na dálku“ – děti malovaly křídami pod okny babičkám a dědečkům, zpívaly písničky, malovaly, posílaly obrázky, pozdravy a videovzkazy, a na mnohých místech využily i on-line přenos,“ uvedla.

V rámci projektu Pohádkového roku probíhala i Pohádková soutěž. „Každý měsíc dostávaly zapojené skupiny zadání k výtvarné činnosti, která nabízela „spolupráci na dálku“. Děti ke kompletaci výrobku potřebovaly spolupráci seniorů ze spřáteleného sociálního zařízení a vznikala pohádková společná díla. V souvislosti s charakterem posledního roku nelze jinak než zajásat, že na některých místech je svět stále ještě v pořádku, a především poděkovat všem zúčastněným za obětavou práci. Výchova ke vzájemné solidaritě je základem pro zdravou společnost,“ řekla Mrázová.

Spolupráce s pedagogy či aktivizačními pracovníky

Organizace podporuje setkávání lidí všech generací proto, že si přeje si, aby si ti nejstarší rozuměli s těmi nejmladšími.  Přispívá – jak uvádí na svém webu – k vzájemnému objevování, „jak krásné a obohacující jsou jejich světy, když se navzájem propojí“. Do různých projektů se může zapojit člověk jakékoli generace, kterého aktivity osloví. Organizace je připravena rychle předat informace a zapojit ho. Tým organizace spolupracuje s pedagogy či aktivizačními pracovníky a mnoha dalšími podporovateli.

Třeba ve městech a obcích na Praze západ jsou propojováni lidé ze seniorských center či organizací kupříkladu s dětmi z mateřských škol. Organizace na různých místech realizuje programy Povídej, Přečti, Pomáhej, Vzdělávání či Dílny. Školským a seniorským zařízením zapojeným do programu Povídej může být udělena Značka Mezigeneračně. Například v rámci programu Pomáhej se senioři stávají užitečnými pomocníky – babičkami a dědečky, kteří pravidelně docházejí jako vítané síly do mateřských či základních škol.

Bohatá historie od roku 2013

Organizace má již poměrně bohatou historii. Vznikla v roce 2013. „Snažíme se, aby se nikdo nemusel bát zestárnout, aby stáří bylo radostné a smysluplné. Stáří vnímám jako fázi života, kdy předáváme svoji moudrost, trpělivost a laskavost dalším generacím. Setkávání seniorů s dětmi, která v Mezi námi již dlouhou dobu podporujeme, jsou plná energie a radosti ze života,“ uvedl její zakladatel Tomáš Jirgl.

Již v roce 2014 byla vytvořena metodika a vznikly první mezigenerační skupiny v rámci programu Povídej. V roce 2015 vznikl kupříkladu program Přečti, byl založen Klub Pohádkových čtecích babiček a dědečků a vznikla první mezigenerační tvořivá dílnička na Výstavišti. V roce 2016 získala organizace cenu za nejlepší klub v rámci Seniora roku, účastnila se též semifinále soutěže Neziskovka roku. V dalších letech se nabalovaly další a další činnosti, přičemž k propojení sté mezigenerační skupiny došlo v roce 2019. Nic tím ale zdaleka neskončilo, mezigeneračního setkávání je a bude třeba vždy.

Zdroj: vzNepřehlédněte