Revitalizace Říčanského potoka pod Lítožnicí pokračuje, v okolí vzniknou nové tůně pro rostliny i živočichy

13.9.2019
Fefík
Další fotky

Díky tomu bylo možno zahájit práce na revitalizaci potoka Říčanka pod rybníkem v celkové délce zhruba půl kilometru.

Původní napřímené koryto Říčanského potoka, které bylo historicky opevněno dřevěnými oplůtky, bude zavezeno a nahradí ho nový, přírodě blízký meandrující potok s tůněmi a brody.

Rybník, hrad, rozhledna, tobogány, přírodní amfiteátr. Vysočanský park Zahrádky ožívá

V okolí potoka vznikne také mnoho nových tůní pro vodní a mokřadní rostliny i živočichy.

Dodavatelem prací je společnost Stavby rybníků, hotovo by mělo být koncem letošního roku.

Zdroj: Pražská příroda

FOTO: Revitalitace Říčanského potoka pod Lítožnicí

Revitalitace Říčanského potoka pod Lítožnicí - 0 rřpooRevitalitace Říčanského potoka pod Lítožnicí - 2 revital říčanského potokaRevitalitace Říčanského potoka pod Lítožnicí - 2 rřípRevitalitace Říčanského potoka pod Lítožnicí - 3 rřpRevitalitace Říčanského potoka pod Lítožnicí - 4 rřpo
Další fotky
Revitalitace Říčanského potoka pod Lítožnicí - 9m cguRevitalitace Říčanského potoka pod Lítožnicí - 0 napřímené koryto


Nepřehlédněte