• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Revitalizace Rokytky ve Starém Hloubětíně. Potok by měl zase vypadat jako potok

  31.3.2024
  Fefík

  Připravujeme revitalizaci Rokytky v Hloubětíně, oznámil Odbor ochrany prostředí pražského magistrátu. Jejím cílem je uvolnění břehů, vytvoření nových meandrů a podpora přírodního vzhledu potoka.

  Projekt zahrnuje také zbudování štěrkových ostrovů a umístění mrtvého dřeva podél břehů pro podporu místní fauny. Hotovo by mělo být v červenci tohoto roku. Po dokončení koryto ponecháme přirozenému vývoji.

  Projekt revitalizace Rokytky řeší část u tramvajové točny a zastávky Starý Hloubětín. Tento úsek je součástí nyní nefunkčního místního biokoridoru. Revitalizace zahrnuje rozvolnění obou břehů potoka, vytvoření nových meandrů a podporu přírodního vzhledu pomocí kamenů a štěrku. Dno v celém úseku bude mít přírodní charakter se střídáním úseků brodů a tůní. Původní koryto bude částečně zasypáno, břehy stabilizovány kamennou rovnaninou.

  V patě koryta je místně navrženo také opevnění kamennou rovnaninou. Svrchní vrstva půdy v odtěžených oblastech se odstraní a nově vytvořená niva bude pokryta vrstvou humusu a oseta luční směsí.

  Řehtačka podle SORRY. Třeba vás rozesmějeme

   

  Podél břehu bude umístěno mrtvé dřevo, které se vybere přímo na místě. Pařezy a větší kmeny se v maximální míře zachovají. Všechno mrtvé dřevo bude v korytě pevně upevněno a poslouží jako úkryty pro ryby a další malé živočichy. Projekt také počítá s vytvořením tří štěrkových ostrovů, jejichž přední část bude stabilizována mrtvým dřevem a kameny.

  Po dokončení úprav se nechá koryto řeky vyvíjet přirozeně, což zahrnuje například postupné zanášení některých částí. Na jihu lokality se plánuje vytvoření pěšiny pro lepší přístup k ostrovu.

  Foto: Pražská příroda – MHMP  Nepřehlédněte