Rudolfův majestát. Zákon, který zemi přivedl k pobělohorské tragédii

Císař rozhodně dnes nemá dobrou náladu. Jeho služebnictvo už si ani nepamatuje, kdy se naposledy usmál. Paranoidní strach z bratra Matyáše mu brání reálně uvažovat. Vysoká politika ho přestala bavit. Třeští mu z ní hlava. Dobře míněné rady neposlouchá, raději přijme k audienci šarlatána, který mu slíbí, že zná způsob, jak jeho nenáviděnému bratru ublížit. A nechá si to dobře zaplatit, jak jinak. Už na ty tahanice opravdu nemá sílu. Podepíše a nechá přiložit císařskou pečeť. Konečně má chvíli klidu. Mezi jeho sbírkami umění je mu nejlépe. Píše se devátý červenec roku 1609.

Co vlastně tehdy císař Rudolf II. podepsal? Majestát o náboženské svobodě. Pergamen, který přispěl k uklidnění v náboženských otázkách zemí Koruny české úplně stejně, jako o tři století později Versailleská smlouva k evropskému míru. Majestát nebyl podepsán s rozmyslem a po dohodě všech zúčastněných stran.

Byl podepsán pod tlakem, kterému už císař nedokázal vzdorovat. Na jedné straně nenáviděný bratr, na druhé konflikt mezi katolíky a protestanty. Oheň a voda. Kompromis nebyl možný. Turecké nebezpečí a Bočkajovo povstání v Uhrách. Císař, který na jedné straně nelitoval peněz pro svoje sbírky, byl neuvěřitelně lakotný, pokud se hovořilo o žoldu pro vlastní vojáky.

Magistr Kelly byl „alchymistou“ císaře Rudolfa, ve skutečnosti však pouhý šarlatán. Z vězení utíkal dvakrát a doživotně se při tom zmrzačil

Se Španělskem a jeho pomocí nemohl počítat. Z bývalé říše, nad kterou slunce nezapadalo, se stalo jen velkohubé pozlátko, které si odmítalo připustit, že už rozhodně nehraje první housle. Nekonečná válka v Nizozemí a příměří s povstalci, které se dalo označit za prohru. V té době už lodi kdysi slavné Armady dávno hnily na dně Kanálu La Manche. Na výsluní se tlačila nová námořní velmoc. Madrid měl docela jiné starosti, než se zajímat o potíže Habsburka, který popřával sluchu jinověrcům, udržoval podezřelé styky a věřil více magii, než Písmu svatému.

Rudolf hasil požáry na všech stranách a nevěděl si rady. Matyáš postupoval a on se již chystal uprchnout do bezpečí v Sasku, čímž velice vyděsil kurfiřta, který se rozhodně do konfliktu mezi Habsburky nehodlal zapojit. Uhry i Morava patřily již Matyášovi a Matyáš vůbec nepochyboval o tom, že i Češi mu vyjádří podporu. K jeho velkému úžasu a zklamání se tak nestalo.

FOTO: Osudová listina

Osudová listina - Majestát Rudolfa II z roku 1609Osudová listina - Rudolf II.Osudová listina - Matyáš HabsburskýOsudová listina - Zdeněk Vojtěch Popel z LobkovicOsudová listina - 1024px-Praha_Hrad_1607

České stavy se postavili za Rudolfa. Z žádné velké lásky to nebylo. Bylo to jen a jen pragmatické uvažování. Matyáš nebyl dosud císařem a listiny s jeho podpisem neměly váhu zákona. Náboženskou svobodu mohl podepsat jedině panovník, to bylo uvažování, kterým se stavové řídily. Tak se i stalo.

Císař Rudolf, zdecimovaný nejen vlastními neúspěchy, strachem z bratra, i postupným rozkladem osobnosti, sžírané neléčitelným syfilisem, konečně podlehl a podepsal osudovou listinu. Fanatický katolík a kancléř Vojtěch Popel z Lobkovic odmítl listinu kontrasignovat. Listinu nakonec podepsal umírněný katolík a nejvyšší purkrabí Adam ze Šternberka. Listina byla založena do Zemských desek jako zákon. Zákon, který zemi přivedl k pobělohorské tragédii.

 

Dnes, 15:59
Už jste někdy kráčeli po mořském dně? Zřejmě ne, pokud nepatříte mezi profesionální potápěče. Ten...
Dnes, 14:00
Průběh počasí toho kterého roku můžeme hravě shrnout do téměř holé věty: Letos nebylo žádné...
Dnes, 11:30
Se stavbou trati z Neratovic do Brandýsa nad Labem souvisely i stavby nádražních budov. Kostelecké...
Dnes, 10:20
Když Miroslav Tyrš razil heslo „V zdravém těle zdravý duch!“, věděl, o čem mluví. Možná...
Dnes, 08:05
Přestože letošní léto není tak tropické jako tomu bylo v předchozích pár letech, najdou se...
Zakladatelky Fandi mámám – Žaneta Slámová a Petra Květová Pšeničná
Včera, 17:58
Že je v lidech hodně dobrého dokládají příběhy samoživitelek, kterým se už čtyři roky snaží...
Včera, 16:00
Jistě si všichni vzpomínají na celosvětovou událost, kdy v brzkých ranních hodinách, několik minut po...
Včera, 14:13
Generál je na rozpacích. Původně chtěl s tím otravným kapitánem zdravotní služby vyrazit dveře, ale...
Včera, 12:02
Byl zvláštní, docela samostatný a svérázný umělecký zjev, veliký nadáním i vůlí, kterou hravě překonával...
Včera, 10:31
Češi v létě zchladí jazýčky nejraději vanilkovou zmrzlinou nebo ovocným sorbetem, labužníci dávají přednost netradičním...
Reklama