Skrytá místa v okolí řeky Dyje. Město duchů díky důmyslně vybudovanému podzemí

7.11.2020
Petr Matura

Například jižní hranice naší země byla dříve téměř nepropustně uzavřená a rovněž i přísně střežená. Díky tomu se v krajině podél řeky Dyje, v tzv. Podyjí, dařilo jinde vzácným rostlinám a živočichům, například čolkům a mlokům.

Rájem pro čolky se stalo zejména území nazývané Devět mlýnů. V těchto místech se skutečně velkým spádem řeky Dyje bylo možné vybudovat hned devět mlýnů těsně za sebou. Dnes tu však nalezneme již pouze zbořeniště… Zajímavostí je i zbudování tří zavěšených houpacích mostů pro pěší turisty ve zdejším okolí.

Tip na výlet: Poznejte Žlutice a okolí. Zejména místní městské podzemí vás překvapí

Nedaleko národního parku Podyjí, který se rozkládá podél řeky Dyje protékající čtyřicet kilometrů dlouhým, hlubokým meandrovitým údolím, se nachází jedno z nejkrásnějších měst jižní Moravy, město Znojmo.

Když sem v neklidných časech dorazila cizí vojska s úmyslem plenit, místní obyvatelé se před nimi skryli ve spletitém systému podzemních katakomb, chodeb a sálů. Podzemí mělo místní obyvatelstvo vybaveno rovněž i topeništi důmyslně napojenými na domovní komíny. Zde, v podzemí, byly vybudovány speciální kouřovody do komínů domů. Z těchto domovních komínů se neustále kouřilo od topení a vaření, avšak ulice i domy byly prázdné. Z tohoto důvodu začali pak vojáci Znojmu říkat „město duchů“.

Tip na vycházku: Vydejte se nedaleko Prahy po stopách únětické kultury

V klidných dobách se v místních sklepích skladovaly potraviny, zejména pivo, vinné sudy a zemědělské produkty, s výjimkou sklepa pod soudní budovou. Dvoulodní sál pod bývalou radnicí sloužil jako mučírna.

Dnes slouží tyto katakomby především jejich turistickým návštěvníkům. V současné době je z tohoto podzemí ve Znojmě, které je největším systémem podzemních chodeb a sklepů v České republice, turistům zpřístupněn jako základní trasa přibližně jeden kilometr dlouhý úsek z celkových téměř dvaceti sedmi kilometrů a čtyř pater. Tato základní prohlídková trasa, hojně turisty vyhledávaná, začíná na Slepičím trhu a končí v Obrokové ulici, spojující Horní náměstí s Masarykovým náměstím.

FOTO: Znojmo

Znojmo - Znojmo – mučírnaZnojmo - Znojemské podzemí znojmoZnojmo - Znojemské podzemí znojmoZnojmo - Znojemské podzemí znojmoZnojmo - Znojmo


Nepřehlédněte