Skutečně Tismická madona chránila místní baziliku i celou obec?

13.9.2021
Petr Matura

Už ke stavbě samotného kostela se pak váže zajímavá pověst. Ta vypráví, že místo, kde bude budoucí kostel stát, bude vyměřeno na kopečku ležícím jen několik desítek metrů od dnešní stavby. Jenže když začali dělníci přivážet trámy, kameny a nářadí, stala se prý údajně zvláštní věc. Vše, co během dne složili na přichystaném staveništi, se do rána ocitlo na travnaté plošině na druhé straně cesty.

Archeologové na Sokolovsku pokračují ve výzkumech zříceniny kostela sv. Mikuláše

Řemeslníci po celý den věci přenášeli zpět, ale když se ráno přišli podívat, bylo všechno opět přestěhováno na onom nezvyklém místě. Mnozí z nich začali mluvit o podivných kouzlech, jiní zase o boží prozřetelnosti, která sama určuje místo pro chrám. Přestože měli strach, pokusili se začít stavbu na původním místě ještě několikrát, ale vždy bezvýsledně. Nakonec svůj marný boj s neznámou silou vzdali a rozhodli se postavit kostel tam, kam se sám neustále jako kdyby „stěhoval“.

Zázrak knížete Václava, nejničivější pražský požár a nejhorší káva v mocnářství. Tři příběhy, které se odehrály na Malostranském náměstí

Nejvíce místních zázraků se však váže k Tismické madoně. Tato socha prý byla zhotovena pro kartuziánský klášter v Praze na Smíchově. Když vypukly husitské bouře, mniši při útěku vzali sochu s sebou. Na noc se zdrželi v Tismicích. Jednomu z nich se v noci měla zjevit Panna Maria a sdělila mu, že když ponechají sochu v tismické bazilice, zachrání jim to život. O dalším osudu mnichů se nepíše, avšak v Tismicích se od té doby začaly dít téměř až zázraky.

FOTO: Tismice

Tismice - Tismice kostel Nanebevzetí Panny MarieTismice - Kostel Nanebevetí Panny Marie TismiceTismice - Vnitřek kostela v Tismicích

Tismicím se od těch dob totiž začaly vyhýbat veškeré pohromy. Například roku 1421 husité obsadili Český Brod a sužovali téměř celý kraj. Tismicím se však jako zázrakem vyhnuli. Za třicetileté války zase bazilika s madonou unikla ohni, i když Sasové celou vesnici vypálili. Totéž se stalo i za vpádu Švédů. Roku 1990 byl však bohužel kostel vyloupen a Tismická madona zatím nebyla nalezena. V bazilice byla nahrazena kopií.

Zdroj: vlastní zdroj, wikipedieNepřehlédněte