Slaný bude letos hospodařit s příjmy převyšujícími 407 milionů korun. Výdaje budou směřovat hlavně na opravy a investice

22.1.2021
Táňa Pikartová

Peníze podpoří také vzdělávání a školství, dopravní obslužnost na území města, na edukační aktivity pro veřejnost na téma ochrany přírody a třídění odpadu. I v těchto ekonomicky turbulentních časech se zastupitelé rozhodli zachovat Fond obnovy domů, včetně rozšířené možnosti pro SVJ zažádat si o příspěvek na zbudování esteticky jednotného, ale především krytého stanoviště na komunální odpad.

„Při sestavování rozpočtu jsme vycházeli z několika různých prognóz vývoje ekonomiky a zároveň si nechali vypracovat analýzu hospodaření města, která potvrdila výborný stav městských financí a odpovědné hospodaření,“ uvedl starosta města Martin Hrabánek a doplnil „Proto jsme si při tvorbě rozpočtu dovolili být ambiciózní a rozhodli se výrazně investovat. Za klíčové považujeme zejména udržení si dostatečné rezervy na účtech, využívání výhodného úvěru a kontrolu provozního salda. To se nám dlouhodobě daří.“

Mezi největší investice, které se začnou realizovat v letošním roce, a na které se už bude vztahovat čerpání výhodného úvěru, je například výstavba moderního sběrného dvora za čtrnáct milionů korun, oprava Kanalizace v místní části Želevčice za deset milionů korun, dále to bude i II. etapa úpravy parkovacích ploch ve Vítězné ulici, která vyjde na sedm milionů a šest set tisíc korun. Téěř sedm milionů bude stát elektroinstalace ve 2. ZŠ Komenského náměstí, přes deset milionů rekonstrukce ubytovny v Ouvalově ulici, stejně tak modernizace kuchyně ve 3. ZŠ Rabasova, stavební úpravy podhledů a zateplení v plavecké hale  vyjdou  na dvaatřicet milionů, rekonstrukce střešního pláště a obnova ocelových konstrukcí   na zimním stadionů na  více než pětatřicet milionů korun.

Strážmistr Zahálka. Jeho představitel nebyl ani zdaleka muž jediné role

Ve výdajích letošního roku jsou nejvyšší položkou kapitálové výdaje, což jsou investice do dopravní a technické infrastruktury města a dále investice do zlepšení občanské vybavenosti. „Na jaře loňského roku jsme, v rámci pandemie Covidu, a z obavy z očekávaných ekonomických dopadů v druhé polovině roku, prozřetelně odsouhlasili škrty v běžných výdajích rozpočtu ve výši dvacet milionů korun. V tomto trendu pokračujeme i v roce 2021, kdy provozní výdaje oproti předchozím rokům krátíme. I proto si můžeme dovolit větší investice,“ zdůvodnil výdajovou část starosta Hrabánek.

Zcela zásadní kapitolou v investicích jsou výdaje ve výši třicet milionů korun, které půjdou do modernizace provozu městské nemocnice. „Zachování zdravotní péče pro naše občany, a tím pokračování provozu naší městské nemocnice považuji za prioritu, na které se v zastupitelstvu prakticky všichni shodneme. Každý rok je tak nutné investovat značné peníze do modernizace nemocnice a to nad rámec samotných provozních výdajů nemocnice, které činí ročně 13 milionů korun. V příštím roce chceme například zateplit budovu A, projekčně připravit urgentní příjem, rekonstrukci operačního sálu chirurgie v budově B anebo vyřešit neúnosnou dopravní situaci a parkování v areálu nemocnice,” vysvětluje starosta.

Ve Slaném letos vzniknou také nová parkovací místa, a to v Máchově ulici, v Želivského anebo díky II. etapě výstavby také ve Vítězné ulici. „Bohužel nelze realizovat vše najednou s ohledem na výši rozpočtu, takže se vždy pečlivě zvažuje investice dle skutečné priority,“ doplnil k tématu předseda Investičního výboru zastupitelstva Ladislav Peška. Za prioritní investice letošního roku v místních částech Slaného považuje město vybudování kanalizace v Želevčicích, projektovou přípravu k napojení Netovic na vodovod a kanalizaci a zahájení realizace napojení Loutouše na vodovod. V této místní části navíc město zmodernizuje veřejné osvětlení, stejně tak v části Trpoměchy. Místní část Dolín se opět dočká další výstavby komunikace, tentokrát v její jižní části.

Utopí koronavirus rakovnické plavání? Plavci věří, že neNepřehlédněte