Smysl a budoucnost obecních portálů

20.12.2019
Redakce
Komerční sdělení

Hlavním problémem projektů portál občana té které obce byl totiž ten, že pokud se měsíční návštěvnost přehoupla do dvouciferných čísel, byl na městském IT důvod k oslavě. Výzvy IROP (22 a 28, případně jiné) daly vzniknout celé řadě projektů s portálem občana, které jsou předurčeny k nízké využitelnosti klientů – občanů. Hlavním nedostatkem je komplikovanost registrace a přihlášení, špatně zvolená funkcionalita soustředěná na úplné elektronické podání vybraných agend, přičemž opravdu cenná funkcionalita elektronických transakcí za běžné poplatky – psi, platby za odpad, pokuty, zůstala neřešena. Je vlastně docela jednoduché konečně napravit chybný postup a zpřístupnit to, co klienti městských portálů ocení. Je to tak jednoduché, že se lze řádně divit, že to trvalo tak dlouho.

Elektronické služby občanům – povinně!

Současný trend poskytování elektronických služeb může podpořit projekt SONIA, tedy zapojení elektronického bankovnictví, na které jsou klienti zvyklí. Zásadně může promluvit připravovaný zákon práva na elektronické služby, který občanům přizná právo řešit své životní situace jinak, než prostou návštěvou úřadu.

Společnost Marbes consulting připravila své řešení Portálu občana v souznění s výzvou 28. Jisté odložení realizace produktu významně prospělo výslednému řešení, které je postaveno ne jako splnění povinnosti mít portál občana, ale jednoznačně směřuje do oblasti řešení životních situací intuitivní, elektronickou cestou. Mnohá řešení spoléhají čistě jen na elektronickou registraci do portálu, přičemž praxe ukazuje, že právě nemožnost založit si elektronický účet přímo na přepážce, je hlavním mezníkem v neúspěchu propagace a užití elektronických služeb. Portál občana nutně musí obsahovat obě metody registrace a přihlášení. Cestu přepážkovou, kde významnou úlohu hraje ta část portálu občana, která umožňuje administraci nového účtu úředníkem přímo v prostředí portálu občana a cestu plně elektronickou. Obě metody slučují v jednom prostředí dvě a více skupin uživatelů.

Každé město potřebuje něco jiného

Výběr řešení, které bude reprezentovat obec, je důležitým okamžikem pro další směřování obce/města/magistrátu. Je velmi pravděpodobné, že pořízená aplikace bude stěžejním komunikačním prvkem mezi úřadem a pracovníky obecního úřadu. Z toho vyplývá, že na místě je tlak na komfort, srozumitelnost a rychlou orientaci uživatele portálu. Zásadní pro posouzení kvality jednotlivých řešení jsou zkušenosti s nasazováním portálu občana u konkrétních aplikací. Zkušenosti Marbes consulting vycházejí z projektů z měst i městských částí, přičemž jako zásadní se ukazuje podcenění procesů na straně zadavatele. Je zcela běžné, že dodávané aplikace jako portál občana nemají žádnou agendově-procesní podporu v dalších systémech úřadu. Portál občana je tak často realizován autonomně bez podpory procesů, úředníci se logicky práci s takovým řešením vyhýbají.

Jak vypadá řešení portálu občana, aby bylo výhodné pro občana i obec? WIN-WIN řešení

a. Umožňuje přihlášení prostřednictvím metod, které kombinují elektronicky gramotné občany s těmi, kteří po světě elektronických služeb jen pokukují.

b. Umožňuje vyřizovat požadavky nejen občanů, ale také firem, organizací a dalších subjektů, protože nemá smysl poskytovat služby jen občanovi, ale i podnikateli.

c. Portál obsahuje otevřená rozhraní na další systémy města, ve kterých se požadavky občanů zpracovávají.

d. Portál umožňuje pohodlnou, přesnou a pečlivou práci s požadavky občanů také úředníkům na straně města.

e. Inteligentní propojení portálu občana s webovými stránkami města, editace obsahu z jednoho místa, nativní začlenění portálu, průběžná analýza návštěvnosti a využívání portálu i stránek a následná optimalizace obsahu.

Co všechno lze občanům nabídnout během několika málo týdnů:

 • Rychlé a bezpečné úhrady, okamžitý náhled na závazky vůči městům
 • Kontrolu transakcí
 • Přehledný strom životních situací (včetně jednoduché administrace obsahu)
 • Možnost řešení životní situace přímou rezervací času úředníka
 • Elektronizaci podání žádostí, úplné elektronické podání, sledování stavu
  o Žádosti o dotace
  o Žádosti o informace, atd.
  o Podání elektronických formulářů do agend (Životní prostředí, sociální agenda apod.)
 • Možnost zobrazení smluv uzavřených s městem
 • Agendy pro firmy ve městě
  o Vyřízení agendy poplatků za ubytování (vzdušné)
  o Žádosti o zábor území ve městě
  o Možnost podání agendových formulářů za firmu
  o Jeden účet na portále statutárního zástupce může obsahovat více firem
 • Aktuality a personalizace toho, co každého občana zajímá (chci jen zprávy o dopravě)
 • Plně responzivní prostředí pro všechna elektronická zařízení, mobile first přístup

Další elektronické služby se připravují. Zajímavá je možnost žádosti o vyjádření k existenci sítí přes portál. Měření návštěvnosti, analytika nad postupem občanů v portálu a průběžné vylepšování služeb. Mimo to se časem městské a krajské portály propojí s centrálním portálem občana a občan tak bude mít zpřístupněny všechny elektronické služby na základě jednoho přihlášení.

Budoucnost je o spokojených lidech

Budoucnost. Obce i kraje se musí připravit na to, že budou poskytovat elektronické služby. Prvním krokem k elektronickým službám je výběr služeb a jejich publikace v prostředí, ve kterém se požadavky občanů snadno a bezchybně administrují. Pro přesnější představu toho, jak u nás budou vypadat elektronické služby za pár let, se nyní můžeme podívat do Estonska nebo Nizozemska. V obou zemích je elektronizace hlavním motorem změn ve veřejné správě, přičemž jsou to všechno změny, které otevírají informační svět čím dál většímu podílu obyvatel. Na smysluplnosti i komfortu služeb je potřeba zapracovat, nicméně v málokterém oboru je jistota vyšší elektronizace tak vysoká, jako to je u služeb státu pro své občany.


Témata:

Nepřehlédněte