Stíny první republiky – tzv. „legionáři práce“ museli nastoupit do práce na povolávací rozkaz

Další fotky

Víte, že první republika měla velmi účinný systém, jak donutit k práci ty, kteří se jinak práci spíše vyhýbali? Stačilo jim poslat povolávací rozkaz do pracovních útvarů. A přidat hrdé označení „legionář práce“.

Bylo to možné podle vládního nařízení o pracovních útvarech ze dne 11. 10. 1938 a šlo o zajištění nezaměstnaných osob a využití jejich pracovních schopností pro všeobecně prospěšné úkony. Zřizovatelem pracovních útvarů bylo ministerstvo národní obrany a podle toho tyto útvary také vypadaly a fungovaly.

Toužíte pracovat z domova? Zde jsou triky, jak efektivně využít čas a nezbláznit se

Vládní nařízení říkalo toto:

 • Pracovní útvary (PÚ) vykonávají všeobecně prospěšné práce, zejména však ty, které by se jinak neprováděly. Podle možnosti je nutné vzít v úvahu, aby nezasahovaly do normálního podnikání. Výjimečně lze použít PÚ v mimořádných dobách i k jiným úkolům. Pořadí úkolů stanoví ministerstvo obrany v součinnosti se zúčastněnými ministerstvy. Pracovní doba je stanovena na 48 hodin týdně. Kromě toho se přiměřená doba věnuje občanské výchově.
 • Pro zařazení do PÚ mohou být určeni nezaměstnaní čsl. státní občané po dosažení 18. roku věku. Cizinci pouze tehdy, pokud je to v souladu s mezinárodním právem. Osoby určí okresní úřady na základě evidence vedené podle přihlášek nezaměstnaných. Nástup bude oznámen doručením povolávacího rozkazu. Proti tomuto opatření neexistuje opravný prostředek. Povolané osoby musí tento rozkaz splnit a dostavit s k PÚ v době a na místo uvedené v povolávacím rozkazu. Tento slouží rovněž jako průkaz na bezplatnou jízdu železnicí, je-li to nutné. Kdo neuposlechne výzvy k nastoupení služby v PÚ, bude potrestán vězením do šesti měsíců.
 • Příslušníci PÚ jsou povinni plnit řádně a svědomitě všechny své povinnosti a vyvarovat se všeho, co by mohlo ohrozit splnění úkolů, a plnit všechny rozkazy vydané v zájmu pořádku a kázně. Dále musí náležitě a svědomitě provádět všechny uložené pracovní úkoly na jim určeném místě a zúčastnit se i občanské výchovy probíhající u útvaru. Je třeba všechny příslušníky PÚ při zařazení do útvaru s jejich povinnostmi seznámit.

Ve středních Čechách chybí 40 tisíc zaměstnanců, kam až nezaměstnanost může padnout?

 • Příslušníci PÚ mají nárok na stravu, ubytování a výstroj; na denní přídavek: velitel čety 2,50 Kč; velitel družstva 2,- Kč; ostatní 1,50 Kč; na 40 hal. za každou skutečně odpracovanou hodinu a na vyživovací příspěvek podle zásad platných pro příslušníky rodin osob povolaných na cvičení.
 • Neuposlechnutí rozkazu nadřízených, které se vztahují na pracovní nebo služební výkon, bude potrestáno tuhým vězením do šesti měsíců. Stejně tak bude potrestán každý, kdo úmyslně nedbale vykonává rozkazy nebo je nevykoná.
 • Pro ubytování PÚ a osob k nim patřících platí přiměřené předpisy pro ubytování vojska.

  FOTO: Pracovní útvary

  Pracovní útvary - Upusťme od slova táborPracovní útvary - Vztyčení vlajky v pracovním táboře v KrčiPracovní útvary - Přísaha na vlajkuPracovní útvary - Strava je dobrá a vydatná.Pracovní útvary - Oběd u pracovního útvaru
  Další fotky
  Pracovní útvary - Nástup pracovního útvaruPracovní útvary - Realizování vládního nařízení o pracovních útvarechPracovní útvary - Denní zaměstnáníPracovní útvary - Čisté ubikační místnosti jako na vojně

Toto nařízení mělo pozbýt platnosti dnem 31. 12. 1939. Platilo však jen zhruba 5 měsíců, od 16. 3. 1939 začaly platit protektorátní zákony a byla uzákoněna všeobecná pracovní povinnost. A to už bylo o něčem úplně jiném…

 

Dnes, 04:00
Nošení chirurgických roušek nebo respirátorů bude od 1. března povinné i na pracovištích. Ochranné prostředky...
Dnes, 04:00
Vlasta Burian je pravděpodobně jednou z největší filmovou postavou české kinematografie všech dob. Nejen pro...
Včera, 19:43
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
Včera, 19:43
Vláda schválila vyhlášení nového nouzového stavu od 27. února na 30 dní do 28. března....
Včera, 15:35
Co se týče celosvětového nástupu „moderního člověka“ (Homo sapiens), máme jej často spojený s protikladem...
Včera, 15:33
Dopad covidu-19 v Česku je nyní zhruba v polovině ztrát na životech, které Československu způsobila...
Včera, 14:15
Ministerstvo zdravotnictví a hygienické stanice budou moci omezovat obchod, služby, výrobní provozy, bazény i veřejné...
Včera, 13:25
Zatoužilo vaše dítě po roztomilé činčile s huňatým hebounkým kožíškem? Než si ji přinesete domů,...
Včera, 11:15
Jistě se shodneme na tom, že nic tak spolehlivě neodradí dítě či mladého člověka od...
Včera, 10:59
Přihlašování zaměstnanců škol k očkování proti covidu-19 začne 27. února, mají od ministerstva školství speciální...
Včera, 08:59
Syna otce vlasti, rozporuplnou osobnost českého středověku, který se narodil před 660 lety, někteří historici...
Reklama