Miletická pověst se vztahuje k císařovně Marii Terezii

Opáčko z historie. Když na habsburský trůn usedla teprve třiadvacetiletá Marie Terezie, vrhla se na její zemi jako na snadnou kořist evropská knížata v čele s pruským králem Friedrichem II. Válka, v níž však došlo k obratu, trvala řadu let.

Vojska císařovnou povolaného Karla Lotrinského hnala Prušáky ze země a ta za sebou pálila mosty, drancovala a zabíjela. Na útěku procházela pruská vojska také Slánskem a Velvarskem.

A to už jsme v Mileticích. Do dvora statku miletického rychtáře Václava Jelena se od pruského vojska zaběhl mezek, obtěžkaný vzácným nákladem, pruskou vojenskou pokladnou. Statkář nezaváhal, pokladnu schoval a čekal na večer. Pak se i s pokladnou vytratil ze vsi a na tajném místě zakopal, aniž by o tom někomu řekl.

Léta ubíhala a rychtáře trápil hrozný sen. Zdálo se mu, že umřel a jeho poklad už nikdo nenašel. Svoji rodinu měl rád a nepřál si, aby jeho zůstala nezaopatřena, a tak se rozhodl, že o pokladu řekne svojí ženě. Jenže když už se k tomu chystal, přijela do vsi paní hraběnka a chtěla od rychtáře poradit, jak má naložit s místními zadluženými sedláky. Rychtář byl lakomec a doporučil jejich statky prodat. A tak se spolu rozjeli do Velvar na úřad zařídit všechno potřebné. Zpráva o jeho bezcitném rozhodnutí se rychle rozletěla po vsi a vesničané mu hrozili slovy: „Aby Tě krev zalila, rychtáři Jelene!“

Když mu práce na úřadu skončila, zastavil se v místním hostinci. Jak to tak bývá, po prvním pivě přišlo druhé a pak další a najednou byla noc. Rozjařený rychtář vrávoral domů. Vyšel z města, vyšlápl kopeček k Mileticům a tady najednou jako by ho šlak trefil, skácel se na zem. Našli ho mrtvého až druhý den a nikdo miletickým usedlíkům nevymluvil, že se tak vyplnila jejich kletba. Tajemství zakopaného pruského pokladu si tak vzal rychtář s sebou do hrobu.

Slánští profesionální hasiči letos slaví padesát let od svého vzniku

19.10.2020
Stávající cesta byla rozšířena na čtyři metry pro bezpečný pohyb chodců a cyklistů. Tím ale...
18.10.2020
Především je to radnice. V roce 1705 byly Zlonice povýšeny na městečko a o dva...
18.10.2020
Komerční článek
Jaké je řešení? Nová studie advokátní kanceláře Toman & Partneři nastínila, že klíčová je transparentní...
18.10.2020
Pleskotova studie navrhuje unikátní zakotvení dvou betonových desek do ocelové konstrukce spojené systémem sloupů a...
17.10.2020
Dávná historie praví, že Hospozín byl původně kostelní vsí s velkým poplužním dvorem s tvrzí,...
16.10.2020
Cílem a smyslem revitalizace je podle architektů Ing. arch. Jana Červeného a Ing. arch. Ondřeje...
15.10.2020
Stavba obou etap obchvatu kolem Slaného vyšla na 750 milionů korun.
15.10.2020
V letošním roce se slavnostní vyhlášení oceněných knihovníků s ohledem na současně probíhající nouzová opatření...
13.10.2020
K dopravní nehodě osobního automobilu a dodávky došlo v Kladně na křižovatce U Borovin.
8.10.2020
Slánská hasičská stanice je jednou ze třiatřiceti stanic Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, která organizačně...
7.10.2020
Pivovar Kamenice nad Lipou ve spolupráci s Nadačním fondem REGI Base I. spustil charitativní akci...
Reklama