Omezení dopravy u Loděnic. Na dálnici opravují protihlukové stěny

Z důvodu nevyhovujícího stavu protihlukové stěny na dálnici D5 mezi kilometry 9,23-10,5 v pravé krajnici pravého jízdního pásu u obce Loděnice bylo přistoupeno k její obnově v délce 1720 metrů.

Stávající výplně protihlukové stěny již byly na hranici životnosti a degradovaná konstrukce těchto výplní neplnila ochrannou funkci proti šíření hluku. Současně docházelo k pronikání hluku k okolní zástavbě netěsnostmi v protihlukové stěně a otvory v její patě vzniklými degradací a propady stávajících zpevněných ploch a v místě odvodňovacích otvorů. Zvýšené pronikání hluku k zástavbě bylo potvrzeno provedeným akustickým měření.

Pražské podniky se připravují na prodej přes okénka. Některé restaurace úplně zavřou

Na základě zjištěného stavu dojde k výměně zhruba dvaceti soklových betonových a kompletních absorpčních desek, mimo průhledné polykarbonové částí, kde je plánované pouze utěsnění spár. Nové soklové a absorpční hliníkové desky budou osazeny do původních sloupků. V rámci prací bude provedena rovněž obnova 10 únikových otvorů a dláždění v okolí protihlukových stěn.

V současné době jsou již demontovány původní protihlukové desky ze dřeva a recyklovatelného plastu, jsou odstraněny poškozené betonové sokly a připravuje se osazení nových částí. Ukončení prací i dopravního omezení v místě, které spočívá ve svedení provozu do dvou provizorních jízdních pruhů, je plánováno do poloviny listopadu.

buč

15.10.2020
V sobotu 19. září se uskutečnilo v obřadní síni MěÚ Zbiroh slavnostní vítání nových občánků...
14.10.2020
Pečující na Berounsku, Dobříšsku a Hořovicku mohou zdarma využít zajímavé nabídky. Uvádíme ty, které jsou...
14.10.2020
Komerční článek
Jaké je řešení? Nová studie advokátní kanceláře Toman & Partneři nastínila, že klíčová je transparentní...
14.10.2020
Na začátku roku měla skupina 18 oddílů a 348 registrovaných členů. Na jaře se rozběhla...
14.10.2020
Celý víkend od 18. do 20. září se ještě mohly, sice s malým omezením, konat...
14.10.2020
Jiří Vydra v Galerii Starý zámek a Alois Crk ve Zbirohu: Kařezské rybníky.
13.10.2020
V našem regionu máme dva amatérské meteorology, kteří denně zapisují údaje o počasí. Ve Zdicích...
13.10.2020
Mladí ochránci přírody Bobříci se v září opět scházeli ke svým pravidelným schůzkám. V Praskolesích...
11.10.2020
Členové ZO Českého zahrádkářského svazu v Libomyšli nezklamali ani tento rok a opět spolu s...
7.10.2020
V Lážovicích na Berounsku by se měly 12. prosince konat nové volby. V obci se...
7.10.2020
Ještě se nerozjel pořádně podzim a děti školní družiny Základní školy Beroun-Závodí přivítaly zimu. Děti...
Reklama