Stavba úseku dálnice D6 mezi Novým Strašecím a Krušovicemi finišuje

Práce na výstavbě „D6 Nové Strašecí-Řevničov“ v délce 5500 metrů a navazujícího úseku „D6 Řevničov obchvat“ v délce 4200 metrů pokračují i v současné době podle plánovaného harmonogramu s cílem zprovoznit oba úseky již v 1. polovině prosince.

Na obou stavbách se dokončuji obrusné konstrukční vrstvy vozovky, pracuje se na úpravě středového dělícího pásu, osazuji se svodidla a svislé dopravní značení. Probíhá dokončení vodohospodářských objektů souvisejících s hlavní trasou. V přípravě je pokládka vodorovného dopravního značení nebo též zprovoznění SOS systémů.

„Abychom těchto necelých 10 kilometrů nové dálnice řidičům skutečně předali v slíbeném termínu, snažíme se spolu se zhotoviteli držet na obou stavebních úsecích i v této nepřívětivé době odpovídající počet techniků, dělníků, strojníků a samozřejmě stavební techniky. V současnosti na celém úseku pracuje více jak 150 pracovníků, téměř 50 stavebních strojů a přibližně stejný počet nákladních vozidel,“ uvedl Martin Buček z PR oddělení ŘSD.

FOTO: Dálnice D6 Nové Strašecí – Krušovice

Dálnice D6 Nové Strašecí – Krušovice - Dálnice D6Dálnice D6 Nové Strašecí – Krušovice - Dálnice D6Dálnice D6 Nové Strašecí – Krušovice - Dálnice D6Dálnice D6 Nové Strašecí – Krušovice - Obchvat Řevničova_2

Řidiči při dokončování stavby musí počítat i s možným omezením provozu například při napojení stávající silnice I. třídy číslo 16 na obchvat Řevničova nebo uzavření stávajícího úseku silnice č. I/6 ve staničení zhruba mezi kilometry 31,850 – 34,540.

Současně je již naplno v přípravě navazující stavební úsek „přeložka I/6 Krupá“. V 2. polovině listopadu 2020 by mělo být zahájeno veřejné výběrové řízení na zhotovitele stavby. Se zahájením prací se počítá ve 2. čtvrtletí 2021. V současné době jsou podány všechny žádosti o stavební povolení s předpokladem vydání do konce tohoto roku. Pokud jde o vypořádání vlastnických práv k soukromým pozemkům, jsou všechny pozemky vykoupené nebo je uzavřena smlouva o právu provést stavbu. Dále se pak řeší tři vyvlastnění. Se státními institucemi probíhají jednání o převodu pozemků. Již pro letošní rok je také v plánu zahájení záchranného archeologického průzkumu, který bude prováděn na čtyřech lokalitách (6,1ha) vytipovaných předešlým zjišťovacím průzkumem.

Když vedl Karlovy Vary, vznikly kauzy za desítky milionů. Teď má být hejtmanem

Včera, 12:00
Město tento projekt zřídilo s jednoznačným záměrem, finančně podpořit péči o památkové dědictví města. Letos...
23.1.2021
Neobvyklý zásah absolvovala například začátkem května jednotka z kolínské stanice. Na hřbitově v nedaleké obci...
22.1.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
22.1.2021
Město také podpoří kulturní a sportovní organizace nabídkou grantů, stejně tak neziskové organizace, které na...
20.1.2021
Historické město Velvary, které postupem času vznikalo z původní středověké osady, leží v krajině, která...
19.1.2021
Odborné porotě město představilo vizi pro Energeticky pozitivní čtvrť v rámci mezinárodního projektu SPARCS a...
15.1.2021
Pětačtyřicetiletého zloděje neodradil ani fakt, že už byl v předešlých letech odsouzen pro majetkovou trestnou...
15.1.2021
Důvodem ukončení provozu ubytovny byl zcela nevyhovující stavebně-technický stav objektu.
25.12.2020
Postaven byl koncem 16. století za doby vlády Jeronýma Hrobčického z Hrobčic v blízkosti tehdejšího...
16.12.2020
Rekonstrukce mostu přes Bakovský potok u Kutrovic na silnici č. 7 mezi Prahou a Chomutovem...
16.12.2020
Všichni současní i bývalí politici jsou pozvání v pátek ve 12.00 hodin na oběd do...
Reklama