Architekti představili koncept studie o revitalizaci kladenského Údolí Týneckého potoka

Cílem a smyslem revitalizace je podle architektů Ing. arch. Jana Červeného a Ing. arch. Ondřeje Rysa smysluplné uspořádání lokality. Snahou však nejsou její razantní změny. Měl by být zachován přírodní ráz a území by mělo sloužit k rekreaci a volnočasovým aktivitám jako doposud.

Pro pěší se počítá s páteřní cestou napříč celým územím, která začíná na náměstí a propojuje údolí cestou vedoucí na Čabárnu. Studie je zaměřená na opravu současné cesty, instalaci veřejného osvětlení, úpravu povrchů na křížení se silnicemi i na smíšených cestách tak, aby byli pěší v bezpečí. Silnice protínající údolí napříč jsou zachovány, zúženy a doplněny chodníky. Návrh také počítá se zprůchodněním cesty směrem na Koreu.

Hlavní, cestu podle projektu doplňuje mlatová, vycházková cesta, která se vlní podél údolí. Po její trase s výhledem na fotbalové hřiště budou umístěny lavičky a odpočívadla.

Peníze na lékařskou pohotovost. Magistrát za ni utratí 35 milionů korun

V architektonickém návrhu je zakreslen i Týnecký potok, diskusi však vzbuzuje odtrubnění potoka. Obyvatelé, kteří měli možnost se ke studii vyjádřit, mají obavy ze špatné kvality vody na straně jedné nebo naopak z možnosti vylití koryta, pokud by hodně pršelo. Tato varianta je proto zatím otevřená, konečné rozhodnutí padne podle výsledků monitoringu, který by měl proběhnout bez ohledu na tuto studii. U potoka je třeba oddělit i dešťovou a odpadní vodu.

Dalším důležitým bodem studie je úprava příjezdové cesty k fotbalovému hřišti kam během tréninků a zápasů přijíždí velké množství aut i autobusy. Dosud nezpevněná cesta je velmi prašná a úpravy vyžadují i parkovací stání. Část povrchu by měla být zpevněná a část plochy by měla pokrýt zatravňovací dlažba nebo štěrkový trávník.

Studie navrhuje i rozšíření zdejšího dětského hřiště, jeho zastínění a instalace přírodních prvků, které podněcují představivost při hře.

Na místě bývalého hokejbalu by mohlo vzniknout víceúčelové hřiště pro míčové hry, ping-pong či piknikové stoly, workout zóna, prolézací síť a lanovka, zde je řada možností. Kolem hřiště je navržena in-line dráha pro bruslaře.

S vegetačními úpravami počítá studie jen částečně, ponechává volný prostor slunným loukám a volným prostranstvím, na některých místech bude třeba dosadit zeleň, jinde naopak zlikvidovat zarostlé a v současné době nevzhledné území.

Je zřejmé, že realizace úprav takto velkého území musí být postupná a z části financována z dotací. Předpokladem je také vyřešení majetkových vztahů.

Jako první etapu vidí vedení města úpravu komunikace směrem k fotbalovému hřišti, která místní trápí nejvíce.

Dnes, 08:59
Stávající cesta byla rozšířena na čtyři metry pro bezpečný pohyb chodců a cyklistů. Tím ale...
Včera, 14:30
Především je to radnice. V roce 1705 byly Zlonice povýšeny na městečko a o dva...
Včera, 10:50
Komerční článek
Jaké je řešení? Nová studie advokátní kanceláře Toman & Partneři nastínila, že klíčová je transparentní...
Včera, 10:50
Pleskotova studie navrhuje unikátní zakotvení dvou betonových desek do ocelové konstrukce spojené systémem sloupů a...
17.10.2020
Dávná historie praví, že Hospozín byl původně kostelní vsí s velkým poplužním dvorem s tvrzí,...
15.10.2020
Stavba obou etap obchvatu kolem Slaného vyšla na 750 milionů korun.
15.10.2020
V letošním roce se slavnostní vyhlášení oceněných knihovníků s ohledem na současně probíhající nouzová opatření...
13.10.2020
Opáčko z historie. Když na habsburský trůn usedla teprve třiadvacetiletá Marie Terezie, vrhla se na...
13.10.2020
K dopravní nehodě osobního automobilu a dodávky došlo v Kladně na křižovatce U Borovin.
8.10.2020
Slánská hasičská stanice je jednou ze třiatřiceti stanic Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, která organizačně...
7.10.2020
Pivovar Kamenice nad Lipou ve spolupráci s Nadačním fondem REGI Base I. spustil charitativní akci...
Reklama