Stromovka prošla největší rekonstrukcí za poslední desítky let. Podívejte se, jak nyní vypadá

13.11.2017
Fefík
Další fotky

Opravovala se i Rudolfova štola

Na celkové rekultivaci  se pracovalo tři roky. Nejprve se opravovaly stávající tři rybníky včetně historické  Rudolfovy štoly, kterou se všechny rybníky ve Stromovce napájí. V roce 2016 byly na místě nejvíce podmáčených luk vybudovány dva nové rybníky o celkové ploše přes 1,3 hektaru, také byla prokopána nová vodní koryta propojující staré a nové rybníky do jedné soustavy. Nové rybníky byly navrženy také s ohledem na tzv. Dubový pahorek tak, aby působil  jako ostrov, kterým v 17. století skutečně byl. Celkově bylo vytěženo a odvezeno více než 17 tisíc kubíků zeminy a bahna. V rámci nových rybníků byla postavena dvě dřevěná mola, umožňující snadný přístup k vodě, rovněž byl zprovozněn prám na ostrůvek na menším rybníku.

FOTO: Stromovka prošla největší rekonstrukcí za poslední desítky let. Podívejte se, jak nyní vypadá

Stromovka prošla největší rekonstrukcí za poslední desítky let. Podívejte se, jak nyní vypadá - 1 stromovStromovka prošla největší rekonstrukcí za poslední desítky let. Podívejte se, jak nyní vypadá - 2 stromovStromovka prošla největší rekonstrukcí za poslední desítky let. Podívejte se, jak nyní vypadá - 4 stromovStromovka prošla největší rekonstrukcí za poslední desítky let. Podívejte se, jak nyní vypadá - 5 stromovStromovka prošla největší rekonstrukcí za poslední desítky let. Podívejte se, jak nyní vypadá - 6 stromov
Další fotky
Stromovka prošla největší rekonstrukcí za poslední desítky let. Podívejte se, jak nyní vypadá - 7 stromovStromovka prošla největší rekonstrukcí za poslední desítky let. Podívejte se, jak nyní vypadá - 8 stromovStromovka prošla největší rekonstrukcí za poslední desítky let. Podívejte se, jak nyní vypadá - 9A stromovStromovka prošla největší rekonstrukcí za poslední desítky let. Podívejte se, jak nyní vypadá - 9B povodnStromovka prošla největší rekonstrukcí za poslední desítky let. Podívejte se, jak nyní vypadá - 9C povodStromovka prošla největší rekonstrukcí za poslední desítky let. Podívejte se, jak nyní vypadá - 9D povod

Čtyři kilometry chodníků dostaly nový povrch

V roce 2017 probíhala celková rekonstrukce všech cest o celkové délce bezmála čtyř kilometrů, staré asfaltové povrchy byly změněny na mlatové, část cest byla nově trasována tak, aby zohlednily a pro pěší logicky propojily nové vodní plochy, mola a tři nová schodiště. Souběžně  probíhala v letech rehabilitace trávníků na celkové ploše více než 93 tisíc metrů čtverečních.

„Šlo o největší investiční akci ve Stromovce za poslední desítky let a doufám, že nyní bude v centrální části parku Stromovka na dlouhé roky klid, protože žádná podobně veliká akce už nebude potřeba,“ řekla k tomu radní Jana Plamínková.

Letos bylo také zasazeno 163 nových stromů a také mokřadní rostliny do břehů rybníků a lekníny na vodní hladinu. V rámci stavby bylo také v průběhu prací nalezené  historické napajedlo pro koně  repasováno na kašnu, bylo obnoveno pítko na dětském hřišti a pro celkové oživení vybudována fontána v novém rybníce.

Záhada pražského Václaváku. Jak mohli geometři císaře Karla IV. vyměřit tak obrovské náměstí?

V místě jilmové doubravy založil král železný a zlatý malý hrad

Královská obora byla založena patrně v roce 1268 králem Přemyslem Otakarem II., který tu zřejmě nechal vystavět malý hrad. První historická zmínka o Královské oboře jde s léty 1319/20, kdy ji Jan Lucemburský přenechal proboštství sv. Víta. Hrad byl za Vladislava jagellonského radikálně přestavěn hutí Benedikta Rejta na královský lovecký letohrádek Vladislava Jagellonského, pozdější mnohokrát upravovaný místodržitelský letohrádek.

Od roku 1500 směli Pražané vstoupit do lovecké obory třetí den velikonočních svátků. Velké úpravy obory podnítil po r. 1547 syn Ferdinanda I. Ferdinand Tyrolský, když v oboře nechal zřídit rybník. Rozsáhlých změn se obora dočkala za panování Rudolfa II., v letech 1584 až 1593 byla pod Letnou proražena tzv. Rudolfova štola pro napájení nového Velkého rybníka. Toto nesmírně technicky a časově náročné dílo přivádělo vodu z Vltavy poblíž dnešního Štefánikova mostu.

Pražská Wi-Fi se rozšířila na tramvajové zastávky, připojení má být kvalitnější

Stavitele Šlechtovky kupodivu přesně neznáme

V roce 1689 byla v Královské oboře poblíž Velkého rybníka postavena Královská dvorana, pozdější Šlechtova restaurace. Autor stavby není znám, předpokládá se, že jde o dílo stavitele Trojského zámku Jana Křtitele Matheye.

Od roku 1804, kdy byl nejvyšším purkrabím Jan Rudolf  hrabě Chotek, je Královská obora zpřístupněna veřejnosti a je využívána jako park, pro nějž se ujal název Stromovka.

Při povodni v srpnu 2002 byla zaplavena vodou, což vedlo k poškození vegetace. Část obory za železniční tratí do Děčína u řeky Vltavy pak poškodila další velká povodeň v červnu 2013.

Tajná stanice metra. K čemu ji komunističtí papaláši chtěli použít?Nepřehlédněte