28.2.2020
Zajímavosti

Tip na výlet: Sosnová u České Lípy má také svůj Faustův dům

Alchymie je pro nás neodmyslitelně spjata s Prahou a dobou Rudolfa druhého. Úzké uličky, kamenitá dlažba, domy se zajímavými vývěsními štíty a postavičky spořádaných obyvatel, kteří chodí v noci po ulicích s lucernou. Film Císařův pekař, kterým jsme každoročně oblažováni na konci roku, nás v tomto povědomí o alchymistech ještě utvrzuje. Alchymista s křivulemi a baňkami na malém městě nebo dokonce na vsi? Tam jsme ochotni ještě připustit babku kořenářku, ale nikoliv již vědce, který hledá zlato nebo kámen mudrců.