• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • 19.6.2021
  Zajímavosti

  Zakázané myšlenky aneb Jak se v dávných časech ničily knihy

  Ve Františkovi se tají dech. Tolik knih v životě neviděl. Prosklená almárka s knížkami, u kmotříčka učitele, je pojednou směšně malá. Páter knihovník je ochota sama. Miluje knihy. Antičtí filozofové, svatí otcové, cestopisy. Toto je francouzsky? Ano, to je dílo encyklopedistů. Dílo naší církvi nepřátelské, ale je to veliké dílo. Proč jsou ty knihy zakázané Důstojnosti? Protože je v nich jed. Jed odpadlictví. Pro klid své duše, Františku, nikdy tuto skříň neotvírej.

  4.11.2019
  Zajímavosti

  Knihy budou stále někomu vadit, je to jejich úděl. Když knihy hoří

  Zachytit myšlenku, znalost, zkušenost, a fixovat je pro sebe, nebo pro budoucnost, ležící za hranicemi našeho života, to bylo první vítězství člověka nad časem. Myšlenky však mohou být někdy nebezpečné. Nejen ty vyslovené, ale hlavně ty napsané, protože většinou přečkají toho, kdo je zachytil. Zničená hliněná tabulka, spálený papyrus, rozřezaný pergamen, hromady knih na hořících hranicích, to patří neodmyslitelně k člověku po všechny časy.

  15.8.2019
  Zajímavosti

  Jiráskovo Temno nebylo nikdy temnem absolutním. Pravda o jezuitech není pouze černobílá

  Když patnáctého srpna 1534 vznikl z popudu Ignáce z Loyoly jeden z největších řeholních katolických řádů, Tovaryšstvo Ježíšovo, jistě nikdo netušil, jak neblaze se jeho činnost zapíše do podvědomí mnoha lidí. Jezuité se stali symbolem násilné rekatolizace. Jezuita, to je podlý a nenávistný člověk, který s vojáky za zády, a s úlisným úsměvem, pátrá po zakázaných knihách, které potom s velikou slávou pálí na hranici. Od smrti Aloise Jiráska uplyne zanedlouho devadesát let, nicméně tento jeho obrozenecký pohled na jezuity trvá stále.