• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Jezuité jako průkopníci pokroku. Jejich misionáři se díky své neochvějné víře v Boha nezalekli ničeho

  9.4.2019
  Václav Pavlík
  Další fotky

  Patřil mezi ně i Samuel Fritz, který se narodil 9. dubna 1654 v Trutnově. Proslavil se jako cestovatel, kartograf a jeden z nejúspěšnějších misionářů Tovaryšstva Ježíšova v Jižní Americe. Nevíme jen, zda byl Čech nebo Němec. „Jeho“ indiánům to bylo nejspíš jedno. Pomáhal jim a oni ho milovali.

  Slovo „jezuita“ má v našem povědomí velmi špatný a odmítavý zvuk. Přičinili se o to třeba Karel Havlíček Borovský či Jirásek se svým románem „Temno“ (1951), zvláště ve filmové podobě. Jezuité patřili však od začátku mezi evropskou intelektuální elitu. Na školách si vybírali nadané studenty a bylo jedno, z jaké společenské vrstvy pocházejí. Ty chudé zaopatřili po celou dobu studia. Vyznávali přesvědčení, že musí znát svého nepřítele až do podrobností. Vzpomeňte, jak píše, myslím, Švandrlík v Černých baronech, že marxismus znali lépe kněží než noví členové komunistické strany, kteří do ní vstoupili velmi často jen z osobního prospěchu a dokázali se ohánět jedině frázemi. Jezuité byli vzdělávaní jak v humanitních, tak i v přírodních vědách, v podstatě měli encyklopedické znalosti té doby, ve které žili. Pak mohli na úrovni argumentovat a přesvědčovat, někteří z nich se věnovali i vědecké práci.

  Dobrodruh a cestovatel nejistého původu miloval Čechy a sklidil hořký nevděk

  Stát se misionářem byla v jezuitském řádu pocta, které dosáhli jen to nejlepší z nejlepších. Rozhodoval o tom generál řádu v Římě. Misionář byl přesvědčen, že byl povolán a také se cele věnoval svému poslání. Vzdal se současného života a odešel do dalekých končin světa, kde na něj čekalo krajní nepohodlí, neznámé nemoci a často i smrt. Řídili se slovy evangelia – „Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy!“

  Nejhorší nemoci cestovatelů. Uhnat si můžete zánět spojivek nebo herpes

  O jeho dětství ani rodičích nejsou známy bližší údaje. Stejně tak je tajemstvím jeho národnost, někteří ho pokládají za Čecha, jiní za Němce. Absolvoval pražskou filosofickou fakultu a pak vstoupil do jezuitského řádu. Když mu bylo 29 let, vyslala ho církev spolu s jeho přítelem Václavem Richterem do misionářské služby v tehdejší Západní Indii. Cesta trvala s různými zastávkami a čekáním dva roky, přes italský Janov, španělskou Sevillu, Kanárské ostrovy, ostrov Martinik a kolumbijskou Cartagenu. Putovali proti proudu řeky Magdaleny do ekvádorského Quita a pak se plavili po řece Pastaza a tak se dostali na hlavní tok řeky „Hatun Mayu“, jak tak Kečuové označují Amazonku.

  Na Karlovo náměstí se vrátil cestovatel Roezl. Jeho pomník vznikl tak trochu omylem

  Fritz je autorem v pořadí sice až druhé mapy Amazonky (od pramene až k ústí), ale daleko podrobnější, než byla ta první. Pracoval na ní v letech 1689 až 1691. Kvality této mapy ocenil i cestovatel Alexander von Humbolt. Samuel Fritz byl i jeden z prvních evropských cestovatelů, kteří cestovali napříč celým kontinentem od jednoho oceánu ke druhému – od Atlantiku až po Pacifik. V Jižní Americe založil 41 indiánských redukcí (misií), což byly vysoce efektivní společenství, v nichž indiáni žili civilizovaným životem a jako rovni bílým. Soukromé vlastnictví v redukcích bylo omezeno, patřily do něj jen věci osobní potřeby. Fritz proslul jako kazatel, učitel a umělec tou měrou, že jeho sochy a obrazy byly po dlouhou dobu vystavovány v kostelech. Jeho práce je o to cennější, že se při ní zřekl násilí a jeho dílo je výsledkem neochvějné víry a mnohaleté práce.

  Obchodoval s otroky a dal omylem jméno celému kontinentu. A možná předčil i Kolumba

  Poslední léta svého života Samuel Fritz strávil v redukci Jéberos. Poslední zápis v jeho deníku pochází z listopadu 1723. Zemřel asi o rok a půl později, 20. března 1725, ve věku 71 let. Příčinou smrti byla pravděpodobně infekce způsobená písečnými blechami. Když bylo jeho tělo roku 1766 exhumováno při přestavbě kostela, v rakvi dělníci našli jenom podrážku od boty. Zbytek padl za oběť tropickému podnebí a termitům.

  Během své misie Fritz čelil nemocem i Portugalcům. Píše, že když jednou onemocněl, indiáni ho po osm dní ošetřovali s větší horlivostí a láskou, než kdyby byli křesťané. Portugalští otrokáři zase, ač křesťané, nově vznikající jezuitské redukce drancovali a ničili, a proto se jejich obyvatelé stěhovali do vnitrozemí. Když nájezdy stále pokračovaly, redukce dostaly od španělského krále povolení a mohly si vytvořit vlastní armádu složenou z indiánů a vyzbrojenou palnými zbraněmi, z nichž některé vyráběli i sami indiáni.

  Záhady byly součástí jeho života. Ivan Mackerle jistě pátrá dál a zaručeně se nenudí

  Jezuitským misionářům byly připisovány objevy léků proti některým nemocem, např. proti malárii, pomocí kůry chinovníku. Spíše se však zasloužili o rozšíření léčby malárie ve větším měřítku v 17. století. Podle nich v té době byla mletá kůra známá jako „jezuitský prášek“. Je však prokázáno, že kůru chinovníků používali jihoameričtí indiáni ke snižování horečky už dávno před připlutím Kolumba.

  FOTO: Samuel Fritz

  Samuel Fritz - Film ´Misie´ (1986) – 03 – ceskatelevize.czSamuel Fritz - Samuel Fritz – Univerzita KarlovaSamuel Fritz - Tak asi spatřil indiány Samuel Fritz – youtubeSamuel Fritz - Ruiny redukce Svatý Michael v brazilském Rio Grande do Sul – wikipedieSamuel Fritz - Amazonka – youtube
  Další fotky
  Samuel Fritz - Evropany překvapily indiánské vesnice – History’s Shadow – WordPress.Samuel Fritz - FDb.czSamuel Fritz - Film ´Misie´ (1986) – 2 -FDb.czSamuel Fritz - Film ´Misie´ (1986) – Ulož.toSamuel Fritz - Film ´Temno´ – Martin Růžek v roli Koniáše – fdbSamuel Fritz - Koniáš v kresbě a filmu – www.ustrcr.czSamuel Fritz - Fritzova mapa Amazonky a Orinoka z roku 1707 – wikipedieSamuel Fritz - Indiánská chýše – youtubeSamuel Fritz - Indiánská vesnice na Amazonce – youtubeSamuel Fritz - Indiánská vesnice na Amazonce -2 – youtubeSamuel Fritz - Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy – www.radio.czSamuel Fritz - Jezuitské redukce v Paraguayi – televize noeSamuel Fritz - Mapa povodí Amazonky – Barry Lawrence Ruderman Antique MapsSamuel Fritz - Misie – youtubeSamuel Fritz - Napa Amazonky – řeka Maramon vyznačena vlevo nahoře – wkipediaSamuel Fritz - Plavba po Amazonce – youtubeSamuel Fritz - Práce u řeky – stejná jako kdysi, ale to nebyli indiáni oblečení – youtubeSamuel Fritz - Pravděpodobný Fritzův portrét – wikipedieSamuel Fritz - RealFilm.czSamuel Fritz - San Ignácio je asi nejlépe dochovaný pozùstatek jezuitsko-indiánských redukcí v Jižní AmericeSamuel Fritz - Řeka Maranon v soutěsce Pongo de Manseriche – wikipediaSamuel Fritz - Stavba kostela v Jižní Americe – youtubeSamuel Fritz - Tak asi spatřil indiány Samuel Fritz – youtubeSamuel Fritz - Život ve vesnici na Amazonce – youtubeSamuel Fritz - Tovaryšstvo Ježíšovo – wikipedia

  Fungování jedné misie a její boje s Portugalci jsou námětem filmu „Misie“ (1986).

  FOTO: Film Misie (1986)

  Film Misie (1986) - 1 – Film ´Misie´ (1986) – youtubeFilm Misie (1986) - 2 – Film ´Misie´ (1986) – youtubeFilm Misie (1986) - 3 – Film ´Misie´ (1986 – youtubeFilm Misie (1986) - 4 – Film ´Misie´ (1986) – youtubeFilm Misie (1986) - 5 – Film ´Misie´ (1986) – youtube
  Další fotky
  Film Misie (1986) - 6 – Film ´Misie´ (1986) – youtubeFilm Misie (1986) - 7 – Film ´Misie´ (1986) – youtubeFilm Misie (1986) - 8 – Film ´Misie´ (1986) – youtubeFilm Misie (1986) - 9 – Film ´Misie´ (1986) – youtubeFilm Misie (1986) - 10 – Film ´Misie´ (1986) – youtubeFilm Misie (1986) - 11 – Film ´Misie´ (1986) – youtubeFilm Misie (1986) - 12 – Film ´Misie´ (1986) – youtubeFilm Misie (1986) - 13 – Film ´Misie´ (1986) – youtube

     Nepřehlédněte