https://cs.wikipedia.org/wiki/Ben%C3%A1tky#/media/Soubor:Canaletto_(II)_002.jpg
23.3.2020
Zajímavosti

Proslulý herbář i v českém jazyce. Čeština se zařadila mezi vědecké elity

Babka kořenářka je standardní postavou řady vesnických románů. Dbá v nich o zdraví lidí a umí i naslouchat tajemstvím, které se nesvěřují ani rodičům, natož ve zpovědnici. Divá Bára, nebo nešťastná Viktorka by o tom mohly vyprávět. Obydlí těchto lidových léčitelek jste na návsi nenašli. Do jejich oken už večerní klekání nedoléhalo. Přes den se tam chodívalo pro mastičky na loupání, za svitu měsíce pro škapulíře, které měly zaručit, aby láska byla opětována.

27.7.2019
Zajímavosti

Středověké nakladatelství světové úrovně bylo v Praze. Melantrich se stalo pojmem a je jím dodnes

Kniha může mít nejrůznější podobu. Hliněné nebo voskové tabulky. Svitky papyru. Těžké, papírové svazky, sevřené koženými vazbami, s ručně malovanými kresbami. Laciné a nekvalitní, s otlučenou sazbou textu. Zkrátka každý si pod tím slovem představí něco jiného. Dnešní studenti by se zřejmě divili, kdyby nalezli učebnice, přikované řetězy k těžkým dubovým lavicím. Byla to nutnost. Až do vynálezu knihtisku se knihy opisovaly a jejich cena často dosahovala astronomické výše.

13.6.2019
Zprávy

Spisovatel Vladimír Neff. Přišel na svět ze sňatků z rozumu před 110 lety

„Matrona Stuchlíková si mého otce povolala na koberec a nařídila mu, aby se přestěhoval do stuchlíkovského veledomu. A tak se stalo, že jsem se narodil na Žižkově a bydlel jsem tam od roku 1909 s výjimkou sedmi poválečných let, strávených ve Slapech, až do roku 1972, kdy jsem se přestěhoval na druhý konec Prahy, na Smíchov – když ovšem nepočítám ateliér v Mánesově ulici na Vinohradech, sdílený několik předválečných let s malířem Tůmou.
Když už bylo po všem, porodní bába zavolala mého otce, aby se přišel podívat na prvorozeného syna. Otec vstoupil do místnosti, vážný, důstojný, pohlédl na mne a pravil: „No, ty vypadáš!“