29.8.2020
Zajímavosti

Švihov není jenom hrad. Je to know-how české gotiky

Hrad Švihov je dnes ukázkovým příkladem – vzorem, jak se v Čechách stavěl dokonalý pevnostní systém na obranu starých středověkých hradů. A to i přesto, že jej bouřlivá válčení a majetkoprávní spory značně zpustošily. Dnes je programově obnovován.