• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • 29.8.2020
  Zajímavosti

  Švihov není jenom hrad. Je to know-how české gotiky

  Hrad Švihov je dnes ukázkovým příkladem – vzorem, jak se v Čechách stavěl dokonalý pevnostní systém na obranu starých středověkých hradů. A to i přesto, že jej bouřlivá válčení a majetkoprávní spory značně zpustošily. Dnes je programově obnovován.