Teologický spor skončil upálením zatvrzelého bludaře v sudu

Další fotky

Jak také jinak, když se tento zatvrzelý kacíř, Martin Húska, nechtěl svých bludů vzdát? A že to byly bludy přímo kardinální, protože pobouřily už tak radikální husity. Jejich jádrem bylo to, že podle Húsky měl Ježíš jen jedno tělo, tudíž se nemůže nacházet v každém kostele v hostii. Ani zázrakem.

Charismatický kazatel Martin Húska (Houska), též zvaný Martínek či Loquis (? – 21. 8. 1421) se narodil pravděpodobně na Moravě, ale přesné místo ani datum nejsou známy. Dle Vavřince z Březové to byl v době své největší slávy „mladý kněz z Moravy, vybraného nadání a nadmíru znamenité paměti (…), řečený Loquis (Mluvka, Řečník, Hovorka), podle výmluvnosti, protože neohroženě hlásal myšlenky nikoli doktorů, nýbrž své.“ Kde získal vzdělání a kněžské svěcení se též neví, za to se traduje, že všechny ty „bludy“ pocházely od něj, že byl jejich autorem.

10 omylů o mistru Janu Husovi. Nezemřel pro pravdu a nemusel zemřít vůbec!

Húskovy názory se postupně radikalizovaly, což bylo posíleno vlivem francouzských sektářů z Pikardie, tzv. pikartů, kteří byli pronásledováni inkvizicí a v roce 1418 přišli do Prahy. Martin Húska někdy na přelomu let 1420 – 1421 vystoupil s kritikou řady článků táborské věrouky a zejména polemizoval s učením o tělu Božím (eucharistii). „Podle Martínka měl Kristus jedno tělo, takže nemohl současně být na vícero pozemských oltářích. Nač uctívat víno a hostii, když Kristus duchovně pobývá na táborské půdě v každé krmi i v každém pití jeho věrných, a to bez jakéhokoli prostřednictví kněze. Každý řádný křesťan mohl si svou stravu i nápoje ‚dobrořečit‘ (požehnat – pozn. aut.). Ve svých důsledcích Martínkovo učení nejen zrušilo výdobytek kalicha, ale i odbouralo poslední rozdíly mezi laikem a knězem.“

Stoupenci Húskova učení hlásali, že se nemá před svátostí oltářní klekat, že se jí nemá prokazovat žádná úcta, ani se nemá uchovávat do druhého dne; to vše je modloslužba. Hanobili ji všemi způsoby. Z tohoto důvodu rozbíjeli drahocenné monstrance, ve kterých bylo tělo Kristovo vystavováno lidu, a spolu se stříbrnými kalichy je prodávali.

Nebyl schopen dělat kompromisy. Výsledek byl jasný

Tyto názory narazily na odpor předních táborských kněží. Proto se již v lednu 1421 Martin Húska vystěhoval i se svými stoupenci, celkem s asi 300 lidmi, do Příběnic. Ale již 26. února 1421 byl Martin Húska v Příběnicích zajat panem Oldřichem z Jindřichova Hradce. Z jeho vězení zaslal list táborským a žádal je o vyslechnutí. Na jejich přímluvu byl propuštěn a dopraven na Tábor. Výsledkem Martinovy obhajoby v Táboře bylo, že pod nátlakem bludné články v kostele odvolal.

Kladivo na kacíře. Krutý a nelítostný fanatik měl na svědomí tisíce životů

Húskova úloha v této době není zcela jasná. Na přelomu března a dubna 1421 táborská obec sektáře rozehnala a vytlačila je z Příběnic. Skupina pikartů si pak zřídila provizorní ležení v lesnatých kopcích na pravém břehu Lužnice. Od nich se oddělili adamité, kteří zastávali názor, že nepotřebují nosit oděv, protože šaty jsou jen „nadále nepotřebným důsledkem Adamova pádu“. Traduje se o nich, že své bohoslužby v náboženském vytržení končívali hromadnými sexuálními orgiemi, snad rovněž „nápodobou“ života Adama a Evy v ráji, když byli ještě nevinní, tj.  neokusili jablko ze stromu poznání a nespáchali tak svůj první hřích.

Postupem času se adamité prý odklonili od původní verze „čisté orgie“, tj. styku mužů se ženami, a dopouštěli se i homosexuálních styků, tj. biblického hříchu sodomie. Když v dubnu 1421 Jan Žižka vyhlazoval sektáře v Klokotech u Tábora, kde přitom nechal upálit asi 50 lidí, a snad i na Příběnicích, Húska mezi oběťmi tohoto masakru nebyl a zřejmě se někde skrýval, což bylo za dané situace víc než pochopitelné.

Inkvizitor Konrád z Marburku potíral kacíře tak krutě, až na to sám doplatil

V červnu 1421 se Húska vydal se na Moravu a vzal s sebou stejně smýšlejícího kněze Prokopa Jednookého. Když došli do Chrudimi, byli zadrženi hejtmanem tohoto města, Divišem Bořkem z Miletínka. Hejtman se jich ptal na jejich názor o svátosti oltářního těla a krve Pána Ježíše. Martin Húska mu prý odpověděl, že tělo Kristovo je v nebi, uváděje za důvod, že měl jen jedno tělo, a ne více, zatímco hostií je mnoho. Hejtman nemohl snést takové rouhání, udeřil Martina pěstí a chtěl ho dát hned upálit. Nakonec však byli oba vězni vydáni hradeckému knězi Ambrožovi, Žižkovu věrnému spojenci, který se chtěl pokusit o jejich obrácení.

Jeho snaha však byla marná. Zajatí kacíři se nenechali zlomit dvoutýdenním žalářováním v Hradce Králové, ani následným osm týdnů trvajícím pobytem v „temném žaláři“ v Roudnici nad Labem a nakonec ani mučením, kdy jim „vypálil boky vězňů až do střev“, kromě jiného i proto, aby jmenovali své pražské spojence. Nakonec prý Húska a Prokop jmenovali asi šest lidí. Ale na vyzvání, aby se zřekli svých bludů, odpověděli s úsměvem: „Ne my, nýbrž vy, jsouce svedeni od bludného kněžstva, bloudíte.“ Jako zatvrzelé kacíře je pak odsoudili k upálení.

FOTO: Martin Húska

Martin Húska - náboženství, sekty, husité, Bible, obrazMartin Húska - náboženství, sekty, husitéMartin Húska - náboženství, sekty, husité, obraz, masakrMartin Húska - náboženství, sekty, husité, obrazMartin Húska - náboženství, sekty, husité, hrad
Další fotky
Martin Húska - náboženství, sekty, husité, hradMartin Húska - náboženství, sekty, husité, hradMartin Húska - náboženství, sekty, husité, hradMartin Húska - náboženství, sekty, husité, hradMartin Húska - náboženství, sekty, husité, hradMartin Húska - náboženství, sekty, husité, hradMartin Húska - náboženství, sekty, husité, památník, masakrMartin Húska - náboženství, sekty, husité, památník, masakr

Ani to je ale nezlomilo. Když byli 21. srpna 1421 vedeni na popraviště, Martin Húska prý poslední chvíle svého života využil k dalšímu rouhání a vykřičel mnoho hrozných věcí urážejících zbožné uši. Oba odsouzenci potom byli zaživa upáleni v sudu. Zřejmě mělo jít o zostření trestu „obyčejného“ upálení na hranici, neboť v tomto případě byl sud zevnitř vysmolen, dovnitř vsazen odsouzenec, volné místo vycpáno slámou a sud zabedněn a podpálen. Nebyli sami, koho stihl takový osud. Stejně táboři upálili již dříve, 22. dubna 1421 v Kolíně děkana kostela sv. Bartoloměje Hynka z Ronova a šest dominikánských mnichů.

Dnes, 15:35
Česko je národem chatařů a chalupářů. Provoz druhé domácnosti však něco stojí a nad účty...
Dnes, 13:25
Kdesi v hlubinách každé lidské duše se nachází gen, který byl pověřen jediným úkolem. Udržovat...
Dnes, 11:15
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
Dnes, 11:15
I když je v našem povědomí komiks fenoménem zejména 20. století, předchůdce komiksu lze nalézt...
Dnes, 04:00
Základ pro konvenční měnu na území habsburského mocnářství byl položen už v roce 1750. Měna...
Dnes, 04:00
Rybaření v nočních hodinách nakonec možné nebude. Stát změnil výklad výjimek z plošných protiepidemických opatření....
Včera, 16:55
Maturanti zapojení do práce kvůli epidemii covidu-19 asi letos nebudou muset skládat maturitní didaktické testy....
Včera, 15:56
Česká republika aktivovala zahraniční pomoc a požádala o součinnost s umístěním minimálně desítek pacientů s onemocněním covid-19...
Včera, 15:35
My Češi jsme národem sběračů. Jak jinak si vysvětlit naše nadšení, když začnou růst borůvky...
Včera, 13:25
Neustále se všude píše o nadváze a pohybu, ale ono je to někdy složitější. Dělat...
Včera, 12:20
Denní přírůstky nově nakažených covidem-19 se začínají stabilizovat. Pokud se situace zlepší, bude možné po...
Reklama