Inkvizitor Konrád z Marburku potíral kacíře tak krutě, až na to sám doplatil

Další fotky

Hlavní oblastí jeho zájmu však nebyly čarodějnice, jejich čas měl teprve nastat, ale kacíři, konkrétně gnostické katarské sekty albigenských a valdenských. „Vyrobil“ však také jednu svatou, uctívanou dodnes. Sám byl hluboce věřící, pokání, která uděloval, podstupoval i sám. Co mu zlomilo vaz?

O Konrádově mládí toho moc nevíme, jen tolik, že se narodil někdy v letech 1180-90. V soudobých církevních pramenech je popisován jako vysoce schopný muž, kterému se patrně dostalo univerzitního vzdělání. Jinak se o něm mluví, že „to byl muž jinak učený a života neposkvrněného“. Byl pověstný svým asketickým způsobem života a horlivostí při obraně církve. Již od mládí se převážně věnoval potlačování hereze v církvi a podílel se i na křížové výpravě proti albigenským v jižní Francii v letech 1208 až 1209. Papež Inocenc III., který křížovou výpravu vyhlásil, byl jedním z Konrádových raných podporovatelů.

Říká se, že když na Alžbětu sněží, sníh dlouho poleží. Bude to platit i dnes?

Po úmrtí papeže Inocence (1216) byl Konrád z Marburku jeho nástupcem Honoriem III. pověřen řadou úkolů vyžadujících diplomatický talent. Při jejich plnění si ho oblíbil durynský lankraběte Ludvík IV. a Konrád na jeho dvoře získal velký vliv. Stal se také zpovědníkem a náboženským rádcem jeho manželky Alžběty Durynské. Přistupoval k ní však se stejnou tvrdostí jako sám k sobě. Jako pokání údajně používal tělesné tresty a bití a donutil Alžbětu i k odloučení od jejích tří dětí. Ty opustila právě na příkaz svého přísného zpovědníka, odešla z Wartburgu do Marburgu a připojila se ke třetímu řádu sv. Františka. V Marburgu pod hradem postavila špitál, kde sama denně ošetřovala nemocné, vařila a posluhovala. Tam také 17. listopadu 1231, ve věku 24 let, zemřela, buď na mor, anebo fyzickým vyčerpáním. Vzhledem k jejím mimořádným skutkům milosrdenství, byl záhy zahájen proces jejího svatořečení a Konrád byl pověřen prozkoumáním svědectví o jejím životě a zázracích. Pro účely kanonizace sepsal i její životopis. Od roku 1253 potom tuto původem uherskou princeznu známe již jako sv. Alžbětu Durynskou.

Smolné knihy s pachutí krve. Pro zvrácené mučení našla inkvizice důvod vždycky

V následujících letech Konrád působil jako papežský inkvizitor pro oblast Durynska a Hesenska. Proslul zejména svým fanatickým bojem proti herezi v církvi, která se v té době šířila celou Evropou. Konkrétně šlo zejména o katarské hnutí a valdenství. První proces, ve kterém hrál Konrád rozhodující roli, byl namířen proti Heinrichu Minnike, proboštovi z Goslaru. Proces trval dva roky a Minnike byl shledán vinným, předán světské moci a upálen na hranici v roce 1227. Následovala celá řada podobných procesů a Konrád si za tuto činnost vysloužil mimořádné ocenění od arcibiskupů z Trevíru a Mohuče i samotného papeže Řehoře IX. Ten rozšířil Konrádovu působnost na celé Německo a udělil mu výsadu ignorovat při potírání hereze jakékoliv standardní církevní postupy. Podle mnoha zdrojů zpráva, že přijíždí Konrád z Marburku, vyvolávala zděšení a paniku.

Inkvizitorská bible popisuje zločiny čarodějnic. Upalovaly se proto, že mužům zaklínaly penisy

Konrád si při vyšetřování počínal s mimořádnou krutostí, fanatickou zuřivostí a uplatňoval surovou důslednost. Jeho asistenti, dominikánský laický bratr Konrád Dorso a Jan, naprostý laik, byli nevzdělaní fanatici se sadistickými sklony. Pokud obviněný přiznal svou vinu a kál se, měl ještě šanci vyváznout pouze s oholenou hlavu a přísným pokáním. Pokud však vinu popřel, byl označen za zatvrzelého kacíře, odsouzen a upálen. Konrádovou zásadou bylo raději upálit spíše sto nevinných než propustit jednoho viníka. Však on si to Pán Bůh přebere.

Dala králi sedm dětí, přesto ji zapudil. A nepomohly ani čarovné elixíry

V roce 1233 Konrád obvinil z účasti na satanských orgiích hraběte ze Saynu Jindřicha II. Jindřich se však odvolal ke shromáždění biskupů v Mohuči a to jej shledalo nevinným. Konrád odmítl toto rozhodnutí akceptovat a dožadoval se, aby rozsudek biskupů byl zrušen. Byl proto předvolán, aby se zodpovídal před říšským sněmem, kde mu byla udělena důtka. Na zpáteční cestě z Mohuče do Marburku byl 30. června 1233 inkvizitorův kočár přepaden několika rytíři a Konrád i jeho asistent byli zabiti. To, že by útočníci byli najati hrabětem Jindřichem je sice logické, ale nikdy se to neprokázalo.

Tip na výlet: Velké Losiny. Místo s malebným zámkem i dějištěm nejrozsáhlejších čarodějnických procesů u nás

Jméno Konráda z Marburku se potom po staletí synonymem pro sadismus a temnou stránku historie církve. Místo, kde byl Konrád zavražděn, Hof Kapelle poblíž Marburku, je označeno kamenem a místní dlouho věřili, že zde straší. Dnes se nachází na pozemku soukromé farmy a údajně se zde konají černé rituály.

Další památkou na Konráda z Marburku bývala v Marburku fontána v blízkosti kostela zasvěceného sv. Alžbětě, jedné z prvních obětí Konrádova fanatizmu. Završovala ji socha mnicha, ve kterém místní obyvatelé spatřovali Konráda z Marburku a studenti z místní univerzity ji pravidelně strhávali. Dnes je tato socha nahrazena architektonickým ornamentem.

FOTO: Konrád z Marburku

Konrád z Marburku - Konrád z Marburku (detail vitráže z kostela sv. Alžběty v Marburku 13. století) – wikipedieKonrád z Marburku - Alžběta Durynská (1207 – 1231), manželka Durynského Ludvíka IV. – wikipedieKonrád z Marburku - Město Marburg ve středověku – wikipediaKonrád z Marburku - Ludvík IV. Durynský se vrací z turnaje domů (Alžbětinská legenda) – wikipedieKonrád z Marburku - Ludvík IV. Durynský (1200 – 1227) – wikipedie
Další fotky
Konrád z Marburku - Smrt Alžběty Durynské (francouzská miniatura) – wikipedieKonrád z Marburku - Poloha marburgu vzhledm k naší republice – mapygoogleKonrád z Marburku - Marburg v zimě – wikipedieKonrád z Marburku - Vstup do nemocnice sv. Alžběty na Novém Městě v Praze – wikipedieKonrád z Marburku - Chrám sv. Alžběty, Marburg, 14. stol. – wikipedieKonrád z Marburku - Marburg VirusKonrád z Marburku - Poloha marburgu vzhledm k naší republice – mapygoogleKonrád z Marburku - Inkvizitor Konrád z Marburku potíral kacíře tak krutě, až na to sám doplatilKonrád z Marburku - Glenat

Město Marburg jako kdyby přitahovalo zlo a zkázu dodnes. Byl po něm totiž v roce 1967 pojmenován virus krvácivé horečky Marburg, a to na památku toho, že prvnímu potvrzenému nakažení člověka tímto virem došlo právě v tomto městě, když se zaměstnanci tamní laboratoře touto infekcí nakazili od opic dovezených z Ugandy. Jde o jeden z nejnebezpečnějších filovirů na světě podobný svými projevy známějšímu viru Ebola. Je však s průměrnou smrtností 87 % považován za ještě nebezpečnější.

Konrád z Marburku se stal rovněž hrdinou populárního francouzského komiksu Třetí závěť (Le Troisieme Testament) autorů Xaviera Dorisona a Alexe Alice.

 

Včera, 13:59
Od Tábora až k nám, cestička jako mlat... Tuto písničku už z rozhlasu na táborském...
Včera, 12:01
Nechtěný a odmítaný, takový se zřejmě cítil po celý život muž zvaný dánský „národní poklad“,...
Včera, 10:29
Několik bodných ran ukončilo život šestnáctiletého mladíka Václava, toho jména třetího českého krále. Psal se...
Včera, 08:12
Když v roce 1930 podával tehdejší starosta Zlína Tomáš Baťa návrh na zřízení nového Lesního...
3.8.2020
O vztazích na dálku, partnerství, rozchodech, samotě, nevěrách i o čerstvém zamilování. O naději i...
3.8.2020
Pod jeho nehybnou, kamennou tváří, uplynulo již nezměrné množství vody. Více jak osm století hledí...
3.8.2020
Ptačí peří, složené z jednotlivých per, tělní pokryv ptáků, je velice podobným materiálem jako lidské...
3.8.2020
Má váš pes volný přístup na zahradu? Pokud mu život na ní chcete zpříjemnit, učinit...
3.8.2020
Jedním z nejvýznamnějších míst, na kterém skončilo mnoho nevinných životů během druhé světové války, byla...
2.8.2020
Zemětřesení lidstvo děsilo od nepaměti. Není asi zcela náhodou, že moderně pojatá věda o zemětřeseních,...
Reklama