Smolné knihy s pachutí krve. Pro zvrácené mučení našla inkvizice důvod vždycky

Další fotky

Možná jste o nich ještě neslyšeli, přesto patří do historie české země ne zrovna v nejlepším světle bývalých soudních praktik. A když vám připomeneme film Kladivo na čarodějnice, lehce si domyslíte, o čem tyto knihy převážně jsou.

Historie je zná jako záznam soudního a inkvizičního řízení. Je v nich uvedeno vše, co se týká osoby zadržené a obviněné, od výslechu až po použití mučících nástrojů rozsudku a závěrem výkonu trestu často končícím smrtí. Obvinění byl převážně souzen za krádeže, vraždy nebo žhářství a bohužel i čarodějnictví vykonané popravou.

Nejkratší železniční tunel v Česku. Místo s temnou minulostí přitahuje sebevrahy

Celý záznam je rozdělen do úvodní části, která obsahuje identifikační údaje obviněného a za co je souzen. Další část obsahuje průběh mučení, na ten se vždycky našel důvod a také následný popis vykonané exekuce stroze popsaný slovy: popraven nebo sťat.

Tresty se dělily na oběšení, setnutí hlavy vyhrazené jen pro vážené občany a upálení, nejčastěji však za čarodějnictví. Za zločin jako byla vražda, byl trestanec naražený na kůl, zahrabán zaživa nebo rozčtvrcen.

A jak čas utíkal, soudci si našli zalíbení v této činnosti odsuzování a následných poprav. Je to znát v knihách, které začaly být obsahově bohatšími o několik stránek, kde výpovědi byly zcela o něčem jiném. Jednalo se o takzvané interrogatium a responsorium, což znamenalo, že obviněný odpovídá na přesně stanovené otázky, stejně končící torturou.

Zámek Hluboš jako lákadlo prvorepublikových hvězd. Jezdil sem i prezident Masaryk. Co se s ním stane?

V 16. století se můžeme dopočítat několika stovkám poprav. Pokles je znát až po třicetileté válce (1618-1648) na pár desítek poprav ročně. To ovlivnila řada faktorů, ať už úbytek obyvatelstva a s ním související pracovní síly a také důkladnější kontrola státu nad hrdelními soudy. Z celé staletí trvající historie trestního práva se dochovalo kolem padesáti knih, z toho bezmála 40 z území Čech a zbytek z Moravy.

V přeneseném slova smyslu se dnes označení černá kniha používá pro shromáždění negativních příkladů nějakého jevu z pohledu autora či vydavatele, které jsou zveřejněny v knize.

Krveprolití v době, kdy Evropa slavila mír. Hrůznou poslední bitvu z druhé světové připomíná výstava ve Slivici

Mezi nejvýznamnější autory knih o hrdelních soudech tedy smolných knihách se řadil Emil Pavel Lány.

Kdo byl Emil Pavel Lány?

JUDr. Emil Pavel Lány byl český šlechtic a jeden z nejvýznamnějších právníků první republiky. Narodil se 6. července roku 1879 v Černilově a zemřel 5. května 1945 v Praze. Pocházel z české černilovské větve původem uherského rodů. Vystudoval práva na Karlově univerzitě. Od roku 1920 působil na ministerstvu spravedlnosti ČSR a od roku 1926 rovněž na právnické fakultě Karlovy univerzity. V roce 1928 byl jmenován delegátem československé vlády v Mezinárodní komisi trestní a vězeňské a roku 1937 byl jmenován prezidentem Vrchního zemského soudu ČSR v Praze.

OBRAZEM: Před sto lety lidé prchali ze zákopů války. Zůstaly snímky, při kterých tuhne krev v žilách

V letech 1932–1937 byl členem Synodní rady Českobratrské církve evangelické. Také se věnoval studiu historie: zajímal se o specifické výpovědní prameny městských hrdelních soudů, o tzv. smolné knihy. Zpracoval edice Knih černých jinak smolných z měst Bystrého, Dobrušky, Solnice a Smidar ze 16. –18. století.

Za druhé světové války působil v aktivním odboji, byl ve styku s československou exilovou vládou v Londýně a v čele odbojové organizace PRNV spolupracoval s domácí ilegální bojovou skupinou československého důstojnictva. V roce 1944 byl zatčen gestapem, padl při květnovém povstání roku 1945 v Praze.

Jeden z originálních rukopisů smolných knih pod názvem: Popravčí kniha pánů z Rožmberka je uložený ve fondu Historica Třeboň, Státní oblastní archiv v Třeboni.

FOTO: smolné knihy

smolné knihy - smolné knihy_1smolné knihy - smolné knihy_2smolné knihy - smolné knihy_3smolné knihy - smolné knihy_4smolné knihy - smolné knihy_5
Další fotky
smolné knihy - smolné knihy_6smolné knihy - smolné knihy_7smolné knihy - smolné knihy_8smolné knihy - smolné knihy_9smolné knihy - smolné knihy_10
Dnes, 11:20
Středověký a nedobytný, po staletí shlížející na soutok Vltavy a Otavy, to je gotický královský...
Dnes, 09:40
Český stavitel a architekt německého původu Kryštof Dientzenhofer byl ve své době jedním z nejvyhledávanějších...
Dnes, 08:55
Sněmovna dnes učinila bydlení dostupnější i mladým rodinám s dětmi. Zrušila nesmyslnou daň z nabytí...
Včera, 16:02
O co jde? Vlastně by se to dalo nazvat evoluční strategií. Samec, a to i...
Včera, 14:19
Zámek s krásným názvem Pátek se nachází ve stejnojmenné obci na pravém břehu Ohře mezi...
Včera, 11:30
Letos více než v jiných letech bude většina lidí trávit dovolenou na chatě či na...
Včera, 10:02
Posilování středu těla je asi nikdy nekončící práce. Potřebujeme ho mít pevný, abychom v případě...
Včera, 08:08
Před 266 lety byl vydán panovnický reskript, nařizující správcům farností i vrchnostenským úředníkům provést soupis...
7.7.2020
Osmák degu je malý hlodavec původem z Jižní Ameriky, a to konkrétně z Chile, kde...
7.7.2020
Rusové, luxus, drahota a filmový festival, to až donedávna symbolizovalo naše nejznámější lázně – Karlovy...
Reklama