Říká se, že když na Alžbětu sněží, sníh dlouho poleží. Bude to platit i dnes?

Další fotky

Svatá Alžběta se narodila roku 1207 jako uherská princezna, ale princeznovský život ji zrovna nečekal. S těžkým osudem si ale poradit dokázala a nakonec byla i svatořečena. Podle starého kalendáře se její svátek slaví 19. ledna.

Místem narození budoucí svaté Alžběty Durynské, zvané také Alžběta Uherská, se stal buď hrad Sárospatak (Šárišský Potok, asi 60 km jižně od Košic) nebo, podle jiné verze, dnešní Bratislava, tehdy zvané Posony. Již ve věku čtyř let byla Alžběta jako dcera uherského krále Ondřeje II. a jeho manželky Gertrudy Meranské dynasticky zasnoubena s Ludvíkem, synem durynského lantkraběte Heřmana, kterému tehdy bylo 11 let. Po zasnoubení pak byla Alžběta odvezena ke dvoru Ludvíkova otce a byla vychovávána spolu se svým snoubencem na hradě Wartburgu u Eisenachu. Roku 1217 lantkrabě Heřman zemřel a vláda přešla na Ludvíka jako nejstaršího z jeho tří synů. S Alžbětou se Ludvík oženil o čtyři roky později, v jejích čtrnácti letech, když jemu samotnému bylo 21. Šlo o šťastné manželství, možná i kvůli společné výchově a tím i sdílení stejných hodnot.

Královna Alžběta II. oslavila své 92. narozeniny a udělila vyznamenání. Mezi oceněnými je i jedna Češka!

Urozenému páru se narodily celkem tři děti. Jako prvního Alžběta porodila syna Heřmana II. Durynského (1222-1241), čtyři měsíce před svými patnáctými narozeninami. Následovaly ještě dvě dcery, Žofie Durynská (1224-1275) a Gertruda von Altenberg (1227-1297). Ještě před jejím narozením lantkrabě Ludvík ve svých 26 letech „přijal kříž“, tj. přislíbil účast na křížové výpravě Fridricha II. a také se na ni vydal. Když se v Otrantu v jižní Itálii nalodil na cestu do Svaté země, zemřel 11. září na její palubě na nějaké blíže neurčené horečnaté onemocnění. Gertruda se proto narodila 29. září jako pohrobek. Poručníkem nezletilého syna se stal Ludvíkův bratr Jindřich Raspe IV.

Jeho příběh se stal nadějí pro nemocné. Jak je možné, že vstal Lazar z mrtvých?

Manželovo úmrtí bylo pro Alžbětu drtivou životní ranou, protože svého muže velmi milovala. Když se dozvěděla o jeho úmrtí, řekla prý: „Je mrtev. Jako kdyby pro mě dnes zemřel celý svět…“a rozhodla se naplno věnovat duchovnímu životu a konat skutky milosrdenství.

O následujících letech jejího života se dochovaly dvě poněkud odlišné zprávy. Podle první legendy na Alžbětu naléhali příbuzní, aby se znovu provdala, ale to Alžběta odmítala a nezlomilo ji ani vězení (zřejmě pouze domácí). Poté údajně na příkaz svého zpovědníka opustila rodinné sídlo i své děti a odešla do Marburgu v Hesensku. Připojila se tam k řádu sv. Františka, pod hradem postavila špitál, kde osobně ošetřovala nemocné a dělala všechny potřebné práce. Zemřela ve věku 24 let, buď vysílením, nebo na onemocnění morem.

Den, kdy se rozpadla církev. Martin Luther byl 3. ledna 1521 exkomunikován, Husův duch kráčí dál

Druhá varianta této legendy mluví o tom, že Alžběta na durynském dvoře od počátku žila po vzoru sv. Hedviky, tety z matčiny strany, neholdovala tamnímu hlučnému životu a oddávala se přísnému asketickému životu, dokonce ještě přísnějšímu než mají nařízený jeptišky. Po smrti manžela se ještě horlivěji věnovala milosrdenství a víc než štědře přispívala potřebným. Její švagr, Jindřich Raspe, ji proto vyhnal z Wartburgu s tím, že by takto zanedlouho rozházela celý státní poklad. Alžběta pak neviděla jinou cestu, než utéct se svými dětmi ke svému strýci, biskupovi bamberskému, který jí poskytl útočiště na zámku Bottestein. Teprve roku 1229 jí byl jako vdovské sídlo vykázán hrad Marburg a k tomu 500 hřiven stříbra ročního příjmu. Alžběta rovněž složila slib, že se podruhé již nevdá. Založila v podhradí nemocnici a všechny své příjmy věnovala chudým a nemocným, ale zanedlouho zemřela, stejně jako podle první legendy na mor nebo vyčerpání.

Lantkrabě Konrád Durynský, nejmladší bratr Alžbětina manžela a velmistr řádu německých rytířů, hned následující rok po její smrti založil nad jejím hrobem úžasný chrám a papež Řehoř I. Alžbětu o tři roky později, roku 1235, prohlásil za svatou. Na její počest byl také založen ženský řád „alžbětinek“, v Německu známých jako „terciárky“.

OBRAZEM: Sanitka, jak ji známe dnes, vozí pacienty do nemocnic od 80. let. Vzpomínáte na tyto vozy?

Jméno Alžběta má 13 333 žen a věkový průměr je 37 let. Od roku 1916 neexistuje ani jediný rok, kde by se jméno Alžběty nevyskytovalo. Během více než sto let jeho obliba proměnlivě stoupá a klesá. Vrcholy byly v r. 1941 (178) a r. 1990 (235). V letech 2008 až 2016 je výskyt přes 350 jmen téměř každý rok. Jeho nejznámějšími nositelkami jsou, samozřejmě, anglické královny, Alžběta I. a Alžběta II., a kromě nich třeba také Alžběta Lucemburská (1409-1442) , česká, uherská a římská královna, manželka Albrechta Habsburského a matka Ladislava Pohrobka, anebo Alžběta Stuartovna (1596-1612) – manželka Fridricha Falckého. Zapomenout nemůžeme ani na Alžbětu Čeňkovou ze seriálu Nemocnice na kraji města v podání Elišky Balzerové.

Můžeme čekat další oblevu? O svaté Albíně je po sněhové peřině, říká pranostika

Jediná alžbětinská pranostika potom odkazuje na v lednu obvyklé mrazivé počasí: Když na Alžbětu sněží, sníh dlouho poleží.

Hrad Wartburg u Eisenachu je především spojen se jménem reformátora Martina Luthera, který zde v letech 1521-1522 překládal Nový zákon a při tom ho pokoušel ďábel. Ke konci 50. let se na našich silnicích objevil elegantní výrobek eisenašské automobilky, Wartburg 311, vůz poháněný dvoutaktním tříválcovým motorem o objemu 900 cm3 a výkonu 27 kW, často nesplněný sen mnoha tehdejších motoristů. Auta totiž v té době byla přidělována „vyšší mocí“ podle rozdělovníků na základě poukazů, které sestavovali a kontrolovali členové komunistické strany.

FOTO: Svatá Alžběta Durynská

Svatá Alžběta Durynská - Sv. Alžběta – wikipediaSvatá Alžběta Durynská - Sv. Alžběta Durynská. Soška z farního kostela sv. Martina v Aulendorfu v Bádensku-Württembersku, Německo. Kolem roku 1480 – wikipedieSvatá Alžběta Durynská - Ludvík IV. Durynský, manžel Alžběty – wikipediaSvatá Alžběta Durynská - Ludvík IV. Durynský, manžel Alžběty, se vrací z turnaje domů – wikipedieSvatá Alžběta Durynská - Hrad Bottestein, dočasné útočiště Alžběty Durynské – Wikimedia Commons
Další fotky
Svatá Alžběta Durynská - Hrad Marburg – DepositphotosSvatá Alžběta Durynská - Hrad Šárišský potok – wikipediaSvatá Alžběta Durynská - Chrám sv. Alžběty, Marburg, 14. stol. – wikipedieSvatá Alžběta Durynská - Německý hrad Wartburg – Odcestovat.czSvatá Alžběta Durynská - Otranto, město v Jižní Itálii, kde zemřel Alžbětin manžel Ludvík – wikipediaSvatá Alžběta Durynská - Vstup do nemocnice sv. Alžběty na Novém Městě v Praze – wikipedieSvatá Alžběta Durynská - Výskyt jména AlžbětaSvatá Alžběta Durynská - Royal Museums GreenwichSvatá Alžběta Durynská - MercoPressSvatá Alžběta Durynská - Česká televizeSvatá Alžběta Durynská - Wartbirg 311 -Better Parts LTD

Do našich dějin se zapsal i Sárospatak (čti šárošpatak). V letech 1650-54 tam působil J. A. Komenský, když přijal pozvání sedmihradského knížete Zikmunda Rákocziho, aby u jeho dvora provedl školskou reformu.

Dnes, 10:19
Pro většinu lidí je klimatizace spojená pouze s veřejnými budovami a nákupními centry. Vnímáme ji...
Dnes, 08:12
Povinná školní docházka zavedená roku 1774 byla přelomovou a evropsky výjimečnou reformou. Vždyť ve Velké...
Včera, 18:25
Rekonstrukce Státního zámku Slatiňany je po necelých třech letech u konce. Zámek má opravenou fasádu...
Včera, 17:21
V České republice žije podle některých údajů asi 130 tisíc konzumentů drog. Dalších asi 6...
Včera, 16:19
Každý z nás touží po nesmrtelnosti. Ne té tělesné, to je jaksi ještě stále mimo...
Včera, 14:22
Mandelinka bramborová, nebo jak se kdysi také říkalo americký brouk, podle legendy o shazování mandelinek...
Včera, 10:01
Jak se z brusičky v kovovýrobě stane nejúspěšnější odstřelovačka v celé známé historii na světě vůbec? Nenávist k fašistickým...
Včera, 08:02
Saláty mají obrovskou výhodu ve využití. Můžete je použít jako přílohu i jako hlavní jídlo,...
11.7.2020
Na konspirační teorie se většinou díváme jako na něco škodlivého, co má za úkol svést...
11.7.2020
A třeba si přitom vzpomenout i na příslušnou báseň Jana Nerudy Romance o Karlu IV....
Reklama