Den, kdy se rozpadla církev. Martin Luther byl 3. ledna 1521 exkomunikován, Husův duch kráčí dál

Další fotky

Nešlo o nic menšího než o odpustky. Lutherovi nevadil ani tak jejich prodej, ale to, že pochyboval o jejich fungování. Chtěl na toto téma vyvolat rozsáhlou teologickou disputaci. A stal se proto kacířem.

Martin Luther přišel na svět 10. listopadu 1483 v Eislebenu jako jedno z devíti dětí v chudé rodině horníka. Lutherův otec se postupně vlastní pílí vypracoval na úspěšného podnikatele a mohl proto financovat Martinovo studium. Z nadaného synka se stal nakonec augustiniánský mnich, roku 1507 byl vysvěcen na kněze a od roku 1508 působil na univerzitě ve Wittenbergu. Roku 1512 se stal profesorem teologie a o rok později kazatelem.

10 omylů o mistru Janu Husovi. Nezemřel pro pravdu a nemusel zemřít vůbec!

Na základě svých studií začal mít pochybnosti o tom, zda je možné Boží odpuštění si jen tak koupit, bez ničeho dalšího. Sám zastával názor, že Boží milost platí pro každého, kdo ji s vírou přijme. Nemusí si ji tedy kupovat, A naopak. Koupená milost bez vnitřního procesu pokání a přijetí nemá žádný smysl, Je to jen formální akt, jehož faktická účinnost je nulová.

Velký omyl české historie. Kdyby se mise Cyrila a Metoděje zdařila, píšeme dnes něčím jako azbuka

K podrobnějšímu rozboru této otázky Luthera přivedl sám papež, konkrétně papež Lev X., když vydal v roce 1515 bulu o prodeji odpustků pro stavbu svatopetrského chrámu v Římě. Luther tuto bulu napadl svými slavnými tezemi, textem sestávajícím z 95 tvrzení, o nichž chtěl zahájit teologickou diskuzi. Nezastíral přitom, že Jana Husa považuje za svého přímého předchůdce a vychází i z jeho názorů. Své teze zaslal jako přílohu v dopise mohučskému arcibiskupovi Albrechtovi Braniborskému, který nemohl tak závažnou zásilku dost dobře ignorovat. Luther proto právem očekával, že se jeho prací bude se vší vážností zabývat. Podle legendy je rovněž nechal přibít na dveře kostela Všech svatých a ostatních kostelů ve Wittenbergu. Tím tyto teze vešly ve všeobecnou známost a velmi rychle získávaly na popularitě.

„Malý Strahov“ je místo, kde se zastavil čas. Stará klášterní knihovna skrývá nejedno tajemství

Luther se však disputace o svých tezích, která by ho uspokojila, tj. disputace hluboce odborné a řádně fundované, nedočkal. Několik povrchně vedených diskuzí ho nemohlo uspokojit a byl jimy zklamán. A reakce papeže byla velmi jednoduchá. Hlava církve odmítla jakoukoliv diskuzi. Místo toho papež Lev X. vydal 3. ledna bulu DECET ROMANUM PONTIFICEM, kterou Martina Luthera exkomunikoval z katolické církve. (Je dostupná I v češtině). Tento den tedy můžeme právem považovat za den, kdy se od katolické církve odštěpila různá protestantská hnutí založená ma Lutherově učení.

Inkvizitorská bible popisuje zločiny čarodějnic. Upalovaly se proto, že mužům zaklínaly penisy

Martin Luther potom na bulu nereagoval pokáním, jak se od kacíře očekávalo, ale veřejném spálením této buly. Byla to zároveň i reakce na předchozí pálení jeho reformačních spisů katolickými duchovními. Martin Luther stejnému osudu a osudu Jana Husa unikl díky efektivní ochraně saského kurfiřta, kterému se myšlenka nové církve, církve bez papeže, evidentně zalíbila. Sám Luther se potom roku 1525 oženil s jeptiškou a až do konce života se věnoval rozvoji své nové církve, církve evangelické. Do dějin se kromě toho zapsal překladem Bible do němčiny. Zemřel prakticky na přepracování ve věku 62 let.

FOTO: Vznik reformace

Vznik reformace - Obraz-Julia-Hübnera-z-19.-stoletíVznik reformace - wikipedie 3Vznik reformace - wikipedieVznik reformace - wikipedie 2Vznik reformace - Pamětní dveře, jež byly umístěny v kostele Všech Svatých ve Wittenbergu u příležitosti 375. výročí Lutherova narození v roce 1858
Další fotky
Vznik reformace - Pamětní dveře, jež byly umístěny v kostele Všech Svatých ve Wittenbergu u příležitosti 375. výročí Lutherova narození v roce 1858Vznik reformace - Christnet.euVznik reformace - Wikipedia

Ironií osudu Luther sám své přelomové teze nepovažoval za teologicky nijak zásadní a důležité. Větší důraz kladl na své úvahy týkající se víry jako takové nebo otázce, zda se člověk sám může aktivně podílet na svém spasení. Ke konci života dokonce připustil, že kdyby věděl, kam jím žádaná disputace o odpustcích povede, vůbec by s ní nezačínal.

Dnes, 16:29
Podle všeho jí byl příslušník německého šlechtického rodu Welfů zvaný Heinrich der Löwe čili Jindřich...
Dnes, 14:16
Pláň mírně stoupá až ke vzdálenému obzoru. Nízká tráva různých odstínů zelené barvy a zkroucené...
Dnes, 10:29
Chcete udělat dobrý skutek a vytvořit domov pejskovi z útulku? Určitě máte dobré úmysly. Adopci...
Dnes, 08:11
Současné tradice lidové kultury jako jsou různé obyčeje a svátky sahají až do dávné lidské...
Včera, 16:31
V naší zemi mají léčivé rostliny dlouholetou tradici. Již v dávné době je lidé nejen...
Včera, 14:10
Dej mi své ubohé, unavené, své schoulené masy, toužící volně dýchat. Ten žalostný nadbytek tvých...
Včera, 12:02
I s místenkou. A já se tím vlakem pokusila odjet. Pochopitelně v dobré víře. Absurdní zkušenost s českou...
Včera, 10:30
Železniční neštěstí u Blovic nedaleko Plzně vstoupilo do drážní historie jako nehoda vlaku s pádem...
Včera, 08:12
Letní prázdniny a s nimi i období dovolených jsou v plném proudu. Tisíce rodin v...
4.8.2020
Od Tábora až k nám, cestička jako mlat... Tuto písničku už z rozhlasu na táborském...
Reklama