Inkvizitorská bible popisuje zločiny čarodějnic. Upalovaly se proto, že mužům zaklínaly penisy

16.5.2021
Jitka Lenková

„Musíte použít násilí,“ poradila mu

Alespoň tak to popisuje „inkvizitorská bible“, známé Kladivo na čarodějnice, které vyšlo v roce 1487 ve Štrasburku. Jeho autoři, zkušení a učení inkvizitoři Iacobus Sprenger a Henric Institorius tam popisují skutečný příběh jistého mladíka z Řezna, kterému se právě tohle stalo.

Víte, kde najdete nejstrašidelnější les, hrad s branou do pekel nebo hřbitov bláznů? Čechy plné děsuplných míst

„Měl pletky s dívkou a přál si ji opustit a ztratil svůj úd, tak řečeno bylo na něj uvrženo nějaké kouzlo, takže nemohl vidět a nahmatat nic než své hladké tělo. V žalu nad tím šel do hospody pít víno, a když si tam sedl, během chvilky se dal do řeči s jinou ženou, která tam byla, a řekl jí, co je příčinou jeho žalu, všechno jí vysvětlit a ukázal jí i své tělo, že tomu tak je.

Na pražském Břevnově se bude opět upalovat. A to nejen buřty

Ta žena byla zkušená a zeptala se, jestli někoho podezírá. A když někoho takového jmenoval a celou věc vyložil, řekla: Jestliže nebude stačit přesvědčování, musíte užít nějaké násilí, abyste ji donutil obnovit vaše zdraví.“Onen mladík tu čarodějnici skutečně záhy dopadl, omotal jí ručník těsně kolem krku, škrtil ji a řekl: „Jestli mi nevrátíš zdraví, zemřeš mýma rukama. Potom čarodějnice, neschopná vykřiknout a už černající, řekla: Nech mě jít a já tě uzdravím.“

Mladý muž potom uvolnil ručník a čarodějnice se ho dotkla rukou mezi stehny, pravíc: Nyní máš, čeho sis žádal. A mladý muž, jak potom řekl, cítil, ještě předtím, než si to ověřil pohledem nebo dotekem, že jeho úd se mu vrátil pouhým dotekem té čarodějnice.“

Brazilské tance a čarodějnické rituály. Jak to spolu souvisí?

V jiném podobném případě čarodějnice postiženého zavedla za vesnici ke starému dubu a přikázala očarovanému, aby vylezl nahoru na strom a nakoukl do ptačího hnízda. Nešťastník v něm uviděl tři různé odčarované penisy a mohl si mezi nimi vybrat ten svůj a vrátit ho na své místo. Později se zjistilo, že jeden ze dvou zbývajících penisů patřil místnímu farářovi. To svědčilo o mimořádné nebezpečnosti čarodějnice, když si troufla i na kněze. A její život po zásluze skončil na hranici, pochopitelně po předchozím mučení za účelem doznání.

Nám z těch dávných a temných dob zbyly jen ty monumentální ohně a lidové veselice. Pro mnohé z nás jistě naštěstí.Nepřehlédněte