Dala králi sedm dětí, přesto ji zapudil. A nepomohly ani čarovné elixíry

Další fotky

Není jednoduché být královou milenkou a ještě složitější je jí zůstat, zvláště když tím králem je v tomto ohledu bezskrupulózní Ludvík XIV. Markýza de Montespan se nakonec uchýlila o pomoc i k černé magii. Ztracenou lásku však nezískala a ještě málem skončila na hranici.

Pro to, aby uspěla u královského dvora, měla Françoise de Rochechouart, markýza de Montespan, známá i jako Athénaïs (5. října 1640, – 26. či 27. května 1707) ty nejlepší předpoklady. Pocházela z rodiny vévody de Mortemart a jeho manželky Diany de Grandseigne, na tu dobu vynikající vzdělání získala v klášteře v Saintes a díky přímluvě královny matky Anny Rakouské (ano, té ze Tří mušketýrů) byla po ukončení studií přijata ke dvoru. Konkrétně do služeb Henrietty Anny, vévodkyně orléanské, švagrové krále Ludvíka XIV.

Osudové okamžiky královské milenky Diany de Poitiers. Vynikala jak skvělým poprsím, tak intelektem

A jak to bylo s markýzou a králem dál?

 • Françoise, budoucí markýza de Montespan, potkala krále Ludvíka XIV. poprvé v roce 1661, kdy ji formálně přivedli ke dvoru. Složila králi povinné poklony s přirozeným šarmem, ale ten si ji ani nevšiml. Byla výjimečně půvabná, s dokonalou pletí a světlými vlasy. U dvora se jí velmi líbilo a začala používat druhé křestní jméno Athenaïs, kterému dávala přednost.
 • Roku 1663 se provdala za Louise Henriho, markýze de Montespan. Kupodivu to byl sňatek z lásky, což byla mezi šlechtou tehdy zvláštnost, neboť sňatky byly takřka vždy domluveny rodinami bez účasti snoubenců.

600 let stará love story bez happy endu. Proč musela zemřít první veřejně uznaná milenka francouzského krále?

 • V roce 1668 Athenaïs poprvé s králem otěhotněla a v březnu 1669 mu porodila dceru. Bylo to první z celkem sedmi dětí, které s králem měla. Král trval na tom, aby požádala o rozluku manželství, což se vzhledem k protestům jejího manžela povedlo vyřešit až po čtyřech letech.
 • O tom, že vztah mezi markýzou de Montespan a králem byl svým způsobem výjimečný a pro krále mimořádně důležitý svědčí i tato slova královy choti, Marie Terezie Španělské (Habsburské): „Ta kurva mě přivede do hrobu!“
 • V červnu 1678 se Athenaïs narodilo poslední ze sedmi králových dětí, a to syn. Dospělosti se z nich dožily čtyři a král jim jejich nemanželský původ vynahradil alespoň šlechtickými tituly. Athenaïs ho v té době však již omrzela, což u něj ostatně nebylo nic výjimečného. Byla jen jednou z řady milenek, které měl před ní, při ní i po ní. Nyní však král řešil především to, jak šikovně zařídit, aby Athenaïs odešla nejen z jeho života, ale i od dvora.

Pozoruhodné doporučení královské milenky, jak se mohou dámy dožít výjimečného věku

 • Rozhodl se pro to nakonec využít jednu dřívější záležitost. V letech 1669 – 1672 došlo k tomu, že Athenaïs byla kompromitována, ať už důvodně či ne, v tzv. travičské aféře. Hlavní obviněnou v ní byla žena jménem La Voisin, která se vyznala v černé magii a travičství, i když navenek provozovala jen chiromantii (hádání z ruky) a fyziognomiku, tj. hledání spojitostí mezi vzhledem a povahou daného člověka. La Voisin měla na zahradě svého domu tajnou kapli, kde řada příslušníků vysoké šlechty uctívala staré bohy, pořádaly se sabaty, konaly se sexuální orgie a sloužily černé mše k uctění Satana. Později pak vyšlo najevo, že jedna z jejích zákaznic, markýza de Brinvilliers, otrávila jí připraveným jedem několik příslušníků vlastní rodiny včetně svého otce, sester, dvou bratrů a pokusila se otrávit i svého manžela.
 • Když měla markýza de Montespan pocit, že se jí král vzdaluje, obrátila se s prosbou o pomoc právě k La Voisin, účastnila se jejích černých mší a nechala si od ní připravovat „elixíry lásky“, které pak králi přidávala do jídla. Doslova si přitom zahrávala s ohněm, Voisin při provozování své „živnosti“ nesmírně zbohatla a i proto se na ni možná zaměřila inkvizice.

Králova milenka přišla na svět ve vězení jako zchudlá šlechtična, životní nadhled si uchovala i v přepychu

 • Během vyšetřování La Voisin svědci vypověděli, že mezi zákaznice La Voisin patřila i markýza de Montespan. Král sice chtěl v tomto případě zjednat spravedlnost bez ohledu na pohlaví nebo postavení dotyčných, ale skandální a hlavně neznabožské chování jeho oficiální milenky by v tomto případě dopadlo i na něj. Proto všechny listiny, kde byly zaznamenány výpovědi svědků týkající se markýzy, Ludvík XIV. spálil.
 • La Voisin byla roku 1680 upálena jako čarodějnice. Podle dobového záznamu však mohla škodit i po smrti: „Hodili její tělo do velkého ohně a popel rozptýlili po větru, takže, kdykoli se nadechneme, dostanou se do nás drobné částečky a při komunikaci s nižšími duchy se všichni můžeme nakazit travičstvím…“. Trest to byl krutý, ale jistě spravedlivý. Na svědomí La Voisin měla odhadem 1500 až 2000 obětí, a to včetně nemluvňat obětovaných během černých mší.

Inkvizitorská bible popisuje zločiny čarodějnic. Upalovaly se proto, že mužům zaklínaly penisy

 • Markýza sice z celého případu vyvázla, ale v roce 1691 se její již tak problematický vztah s králem zhoršil natolik, že Ludvík XIV. vydal příkaz, aby se jeho milenka od dvora vzdálila. A hříšná markýza kupodivu bez problémů uposlechla a odešla do kláštera, který již dříve nechala postavit pro osiřelé dívky.

FOTO: Markýza de Montespan

Markýza de Montespan - Markýza de Montespan – wikipediaMarkýza de Montespan - Dvě přeživší dcery Madame de Montespan – blondýna Mademoiselle de Blois s její starší sestrou, Mademoiselle de NantesMarkýza de Montespan - Ludvík XIV – wikipedieMarkýza de Montespan - FranCoise AthénaIs de Rochechouart – wikipedieMarkýza de Montespan - Henrietta Anna Startovna, švagrová Ludvíka XIV. u níž byla Francoise jednou z dvorních dam-wikipedie
Další fotky
Markýza de Montespan - Madame de Montespan – wikipedieMarkýza de Montespan - Madame de Montespan se svými dětmi (kolem roku 1677) – wikipedieMarkýza de Montespan - Madame de Montespan se svými čtyřmi dětmi – wikipedieMarkýza de Montespan - Černá mše na nahém těle Madame de Montespan – wikipediaMarkýza de Montespan - 1 – Versailles – TV seriál – magicdownloader.96.ltMarkýza de Montespan - 2 – Versailles – TV seriál – youtubeMarkýza de Montespan - 4 – Versailles – TV seriál – youtubeMarkýza de Montespan - 5 – Versailles – TV seriál – youtubeMarkýza de Montespan - 6 – Versailles – TV seriál – youtubeMarkýza de Montespan - 7 – Versailles – TV seriál – youtubeMarkýza de Montespan - 8 – Versailles – TV seriál – youtubeMarkýza de Montespan - 9 – Versailles – TV seriál – youtubeMarkýza de Montespan - 10 – Versailles – TV seriál – youtubeMarkýza de Montespan - 11 – Versailles – TV seriál – youtubeMarkýza de Montespan - 12 – Versailles – TV seriál – youtubeMarkýza de Montespan - 13 – Versailles – TV seriál – youtubeMarkýza de Montespan - 14 – Versailles – TV seriál – NUDECELEBVIDEOMarkýza de Montespan - 15 – Versailles – TV seriál – youtubeMarkýza de Montespan - 16 – Versailles – TV seriál – youtubeMarkýza de Montespan - 17 – Versailles – TV seriál – youtubeMarkýza de Montespan - 18 – Versailles – TV seriál – youtubeMarkýza de Montespan - 19 – Versailles – TV seriál – youtubeMarkýza de Montespan - 20 – Versailles – TV seriál – youtubeMarkýza de Montespan - 21 – Versailles – TV seriál – youtubeMarkýza de Montespan - 22 – Versailles – TV seriál – image1_temp-182
 • Tam začala žít velmi zbožným a kajícným způsobem života a zcela se oddala Bohu, protože se bála smrti. Ta ji stihla 27. května 1707, kdy při návštěvě v lázních náhle omdlela. Její doprovod jí údajně podal dávidlo a markýza de Montespan během několika hodin zemřela. Pro krále Ludvíka XIV. však byla mrtvá už dávno předtím – v té chvíli, co opustila Versailles.
Dnes, 13:58
Bylo to čtvrté manželství anglického krále Jindřicha VIII. (1491 - 1547), kdy se jeho chotí...
Dnes, 11:31
Snadno a rychle, toť hlavní heslo kuchyně, v níž mají významné slovo ti, kteří na...
Dnes, 09:58
Vypadá to, jako kdyby hubnutí do plavek, vzhledem k počasí, letos nebylo až tak aktuální....
Včera, 16:02
Stříbrný kříž v rudém poli. Čtvrtá korouhev svatého Jiří, určená pro cizince. Pro cizince? Tehdy,...
Včera, 14:29
Železničních nehod na české železnici v létě přibylo. Za 8 dní se staly tři srážky...
Včera, 11:29
Lečo je poměrně jednoduchý pokrm typický pro maďarskou a středoevropskou kuchyni vůbec. K přípravě leča...
Včera, 10:01
Dodržovat pitný režim je v létě důležitější než kdy jindy. Většina Čechů vypije méně než...
Včera, 07:37
Jak už Náš REGION informoval, náborové plány ve třetím kvartálu 2020 nejsou příliš optimistické. Vyplývá...
14.7.2020
Ta bitva se dodnes vymyká všemu, co se učí na vojenských akademiích. Je v dokonalém...
14.7.2020
Gotická katedrála Notre-Dame, známá také jako chrám Matky Boží v Paříži, byla postavena v letech...
Reklama