Králova milenka přišla na svět ve vězení jako zchudlá šlechtična, životní nadhled si uchovala i v přepychu

15.4.2019
Václav Pavlík
Další fotky

Za své podivuhodné osudu svědčí nejen době, v níž se žila, ale zcela jistě i otcovým dobrodružným genům, které jí umožnily úspěšně snášet strázně osudu a nejspíš si z nich zas až tak moc nedělat. Její otec Constant d´Aubigné, pocházel z nižší šlechty a byl synem básníka Agrippy d´Aubigné. Ten nebyl spokojen se synovým nezvedeným způsobem života, který ho několikrát přivedl i do vězení, a syna vydědil. Constant d´Aubigné to vyřešil po svém. V roce 1627 se oženil s dcerou ředitele věznice v Niortu, mladičkou Jeane. Porodila mu dva syny a během jeho dalšího pobytu ve vězení se jako třetí v pořadí narodila Francoise.

9 pozoruhodných životních zastavení Jane Digbyové. Měla barony, prince i krále, ale zkrotil ji až arabský šejk

Všechny tři děti rodiče na následujících sedm let svěřili do výchovy jejich protestantské tety Luisy. V roce 1642 si rodiče je vyzvedli a za tři roky všichni odpluli na ostrov Marie-Galante v Malých Antilách, kde měl Constant převzít úřad guvernéra. Během strastiplné cesty malá Francois upadla do tak hlubokého bezvědomí, že ji považovali za mrtvou a chtěli pohřbít. Těsně před vhozením do vody si naštěstí jinak k dětem lhostejná matka povšimla, že dcera ještě dýchá. Po přistání rodinu čekalo nepříjemné překvapení, úřad guvernéra byl již obsazen. Rozzuřený Constant se sám vrátil do Paříže, podal stížnost, ale ta byla zamítnuta. Vydal se pak do Turecka, kde roku 1647 náhle.

600 let stará love story bez happy endu. Proč musela zemřít první veřejně uznaná milenka francouzského krále?

Po dvou tvrdých letech v Novém světě se chudá vdova s třemi dětmi vrací zpět do Francie, kde umírá syn Constante. Jeane, fyzicky i psychicky, na dně předává své dvě děti do péče své švagrové. Francoise se ulevilo, může žít u své milované tety a ulevit si od bigotní katolické, bezcitné a nelaskavé výchovy své matky. Další příbuzná, prateta z matčiny strany, však nesnesla pomyšlení, že by Francoise byla vychovávána v protestantském duchu, a dala ji do kláštera. Odmítla však za její pobyt klášteru zaplatit a tak Francoise se posléze dostala do domu paní de Neuillant v Paříži. Žila tam ovšem v ponižujícím postavení chudé příbuzné.

Angelika zůstává populární i po padesáti letech. Známe 5 důvodů, proč tomu tak je

Když bylo Francoise 16 let, setkala se s o 25 let starším a tělesně postiženým, ale duchaplným, vtipným a úspěšným básníkem Paulem Scarronem. I když zřejmě v důsledku obrny odkázaný na kolečkové křeslo, podařilo se mu získat důvěru mladé, krásné a inteligentní Francoise a nerozpakoval se požádat ji o ruku. Francoise jeho nabídku přijala a roku 1652 se za Paula provdala. Scarron potom svou mladou ženu učil španělsky, italsky a latinsky a dostalo se jí i všeobecného vzdělání. Po osmi letech manželství Scarron umírá a Francoise se znovu ocitá v těžké situaci – bez rodiny, bez majetku a s dluhy po manželovi. Najme si proto pokoj v klášteře, ale štěstí se k ní vrátí, když jí přátelé pomohou k udělení renty od krále. Francoise může opustit klášter a najmout si dům i komornou. Díky svým přátelům se seznámí s milenkou Ludvíka XIV., madame de Montespan, která jí nabídne možnost stát se vychovatelkou jejích nemanželských dětí, králových levobočků. A tak se Francoise Scarronová dostává ke dvoru.

Láska se trůnům nevyhýbá. Příběh Ferdinanda Tyrolského je jak z červené knihovny

Zprvu ji král příliš v oblibě neměl, ale když jednou nečekaně navštívil svou milenku a děti, udělalo na něj velký dojem, s jakou péčí a láskou Francoise o jeho potomky pečovala. Mezitím králův vztah s markýzou de Montespan spěl pomalu k zániku, zatímco vychovatelku svých dětí bohatě odměňoval. Tak bohatě, že Francoise si mohla roku 1674 koupit zámek Maintenon i s přilehlými pozemky. Rok poté ji král nečekaně povýšil na markýzu de Maintenon. Jeho city k ní se stále prohlubovaly, denně ji navštěvoval a vedl s ní dlouhé hovory. Roku 1683 umírá králova manželka, královna Marie Tereza Španělská.

Královnou se stala přes postel a přišla o hlavu. Pohrávat si s králem se prostě nevyplácí

Někdy v roce 1663 nebo 1664 král s Francoise uzavřel přísně utajený sňatek. Tak tajný, že se o něm nedochoval ani žádný písemný doklad. Úlohu královny u dvora převzala manželka následníka trůnu, ale skutečnou paní domu byla markýza de Maintenon. Po boku krále prožila více než třicet let a král ji miloval a ctil do konce života. Ani během života v přepychu a v té nejvyšší dvorské společnosti, jejíž způsob života se jí však nezamlouval, Francoise neztratila sociální cítění. Roku 1684 založila v Noisy ústav pro 250 zchudlých šlechtických dívek a za dva roky otevřela podobné zařízení v Saint-Cyr-l’École.

FOTO: Francoise, markýza de Maintenon

Francoise, markýza de Maintenon - Marie Terezie Španělská. manželka krále Ludvíka XIV. – wikipediaFrancoise, markýza de Maintenon - Ludvík XIV. – wikipedieFrancoise, markýza de Maintenon - Marie-Galante, Malé Antily – Pavelj.czFrancoise, markýza de Maintenon - École polytechniqueFrancoise, markýza de Maintenon - Madame de Montespan – wikipedia
Další fotky
Francoise, markýza de Maintenon - Paul Scarron – první manžel Francoise – wikipediaFrancoise, markýza de Maintenon - Markýza Francoise de Maintenon – wikipediaFrancoise, markýza de Maintenon - Markýza de Maintenon – wikipedie

Po smrti krále Ludvíka XIV., v roce 1715, markýza de Maintenon rozdala své šperky a šatstvo a uchýlila se do Saint-Cyr-l’École. Žila skromně a věnovala se výchově svěřenek ústavu, který tu před lety založila. Zemřela 15. dubna 1719 ve věku 83 let.

 Nepřehlédněte