Tip na výlet: Mníšek pod Brdy není jen krásný zámek. Vydejte se pod zem do dolu Skalka

16.7.2019
Petr Matura

První doložená písemnost týkající se zdejší důlní těžby pochází již z roku 1746. Významným vlastníkem dolu se stala Marie Terezie a stejnojmenná těžní jáma se dochovala dodnes. Dalším významným majitelem byl Colloredo-Mannsfeld. Ten nechal vytěženou rudu dopravovat do Staré Huti u Dobříše a dále zpracovávat na surové železo. Důl pracoval s různými přestávkami až do období první republiky, kdy správu nad těžbou přebírá Živnostenská banka. Ta jej roku 1938 prodává Pražské železárenské společnosti, která zde provedla mnoho úprav a ložisko otevřela až na 18. patro.

Štola ve sklepení v Kladenském zámku má obnovenou konstrukci

Největší rozmach nastal v poválečných letech, kdy po znárodnění bylo třeba mnoho tun oceli. Díky tomu město zaznamenalo prudký rozvoj a změnu sociálních poměrů. Po roce 1966 však bylo ložisko vytěženo a práce na dole se již staly nerentabilními. Ještě dlouhou dobu probíhaly rekultivační práce, a tak si dnes návštěvník města téměř ani nepovšimne stop po bezmála dvě stě let trvající intenzivní důlní činnosti.

Chrutenický důl má v historii středočeského hornictví unikátní postavení. Při prohlídce se projedete i důlním vláčkem

Na podzim roku 2004 zahájila Montánní společnost práce vedoucí k postupnému zpřístupnění bývalého dolu veřejnosti a posléze tak vzniklo unikátní hornické muzeum, které se i nadále rozšiřuje, a to především zásluhou obrovského nasazení dobrovolníků a nadšenců. Dnes je důl přístupný na objednávku a prohlídka trvá asi dvě hodiny. Do dolu se dostaneme důlním vláčkem, jenž nás poveze přibližně tři kilometry. Dále se potom projdeme ještě zhruba jeden kilometr pěšky. Důl disponuje stálou teplotou 11 stupňů Celsia a prohlídka je středně náročná. Odměnou za fyzické úsilí nám však bude zasvěcený, poutavý výklad průvodce během prohlídky této unikátní důlní expozice. Mimo jiné se dozvíme mnoho zajímavostí ohledně těžké a náročné práce horníků.

Poutní areál Skalka byl za komunistů poničen. Podaří se navrátit mu původní krásu?

Dalším neméně atraktivním místem v Mníšku je barokní areál se stejnojmenným názvem Skalka, s barokním kostelem sv. Maří Magdaleny, klášterem a křížovou cestou. Areál vznikl na sklonku 17. století na skalnatém, 553 metrů nad mořem vysokém ostrohu. Toto místo nechal vybudovat syn zakladatele zámku v Mníšku pod Brdy Engel z Engelsflussu po velké morové epidemii, která se rovněž nevyhnula ani jeho rodině. Engel najal slavného barokního architekta Dientzenhofera a na výzdobě interiéru se podílel též slavný malíř Škréta.

FOTO: Důl Skalka

Důl Skalka - důl s5Důl Skalka - Skalka důlDůl Skalka - Důl S.3Důl Skalka - Důl S.1Důl Skalka - Areál S 1

Dnes je nádherně zrekonstruovaný areál Skalka vyhledávaným místem k odpočinku a výchozím bodem mnoha turisticky značených tras, kde se můžete také občerstvit. Naskytne se vám odsud i krásný výhled na celé městečko. A tak, pokud se rozhodnete Mníšek navštívit, určitě nezapomeňte na prohlídku právě i jeho neméně zajímavého okolí.

 Nepřehlédněte