ÚOHS zatím rekonstrukci Císařských Lázní šetřit nebude, do budoucna to ale vyloučit nelze

10.6.2021
hpl

„Stěžovatel napadal především to, že Karlovarský kraj chce jako zadavatel veřejné zakázky nechat provést podstatnou změnu v zastřešení atria Císařských lázní. Podle zjištění ÚOHS změna vůbec dosud nebyla zadána, nedošlo tedy ani ke změně závazku ze smlouvy a ÚOHS neměl co přezkoumávat,“ říká nadšeně hejtman Petr Kulhánek (STAN).

Kraj tak bude podle jeho slov dále pokračovat v přípravě změn v projektové dokumentace, kde chce schválenou a projektovanou a všemi orgány odsouhlasenou prosklenou střechu atria nahradit střechou plnou. Krajská opozice se sice domnívá, že se jedná o zásadní rozhodnutí a zásadní změnu projektu, vedení kraje je opačného názoru.

„Karlovarský kraj i nadále úzce spolupracuje s projektanty, kteří provádějí pouze minimální změny oproti stávající projektové dokumentaci tak, abychom rozšířili funkčnost plánovaného atria jako multifunkčního interiérového sálu, ale zároveň bylo do platné dokumentace zasaženo co nejméně,“ doplňuje hejtman.

Karlovy Vary chtějí vestavět koncertní sál do Císařských lázní. Nechají zpracovat projekt

Podle opoziční zastupitelky Jany Mračkové Vildumetzové (ANO), která celý proces rekonstrukce Císařských lázní připravovala a zahájila, je ale každá změna a zásah do projektu hazardem se státní dotací a třeba i termínem dokončení stavby. Proto na tyto hrozby velmi hlasitě a často poukazuje.

Z vyjádření ÚOHS je ale patrné, že jeho rozhodnutí nezahájit správní řízení s Karlovarským krajem, bylo učiněno hlavně proto, že úřad neměl co zkoumat. Zamýšlené změny v projektové dokumentaci totiž úřad zatím od kraje nedostal. Nikde v rozhodnutí ÚOHS není ale napsáno, že v případě podezření na pochybení, nebo další doručené podněty, nemůže být správní řízení zahájeno.

Podle mluvčí Karlovarského kraje Jany Pavlíkové probíhají nyní v Císařských Lázních práce na montáži ocelové konstrukce v krovu pultové střechy, dále montáž podlahové skladby v půdním prostoru a zpětná montáž půdovek. Na střeše pokračují tesařské práce, výměna poškozených krokví, práce na montáži krytiny. Je prováděna i sanace zdiva a další montážní, pasířské a klempířské práce. „V Zanderově sále dochází k čištění, broušení  tmelení a v plném proudu jsou restaurátorské práce na obrazech,“ dodala mluvčí kraje.

Zdroj: vzNepřehlédněte