• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Uprchlické děti budou mít na vysvědčení jenom předměty, kterých se účastnily

  10.1.2023
  Simona Knotková

  Ukrajinští uprchlíci, kteří v Česku navštěvují základní nebo střední školu, mohou mít podle ministerstva školství i v tomto školním roce na vysvědčení jen předměty, kterých se alespoň zčásti účastnili. Předměty, kterých se neúčastnili, se u nich hodnotit nebudou. Platí to i pro žáky osmých a devátých tříd, kteří budou výsledky vzdělávání dokládat v přihláškách na střední školy. Vyplývá to z návodů, které ministerstvo připravilo v loni květnu a nyní je aktualizovalo s platností do konce srpna.

  Žáci a studenti z Ukrajiny začali do českých škol přicházet po začátku ruského útoku na Ukrajinu koncem loňského února. V současnosti se podle ministerstva někteří z nich už českému vzdělávání přizpůsobili, a je tak vhodné je do výuky začlenit úplně. Další Ukrajinci, kteří do ČR přicestovali až později nebo zde školy začali navštěvovat až v aktuálním školním roce, potřebují nadále upravené podmínky pro vzdělávání.

  Ukrajinští žáci, kteří se na český vzdělávací systém stále adaptují, se mohou v některých předmětech učit jiné věci než jejich spolužáci. V těchto případech mají podle úřadu učitelé hodnotit pokrok žáka a úroveň toho, jak dobře si osvojil učivo. Společně beze změn mohou mít všechny děti v základní škole třeba výtvarnou a tělesnou výchovu. Z výchov ale může být ukrajinský utečenec zcela uvolněný, aby se mohl účastnit hodin, ve kterých se učí česky. Předměty, které neabsolvoval, pak na jeho vysvědčení nebudou. Pro postup do vyššího ročníku je podle ministerstva rozhodující hodnocení pouze z těch předmětů, kterých se žák alespoň zčásti účastnil.

  Podobně tomu je u středoškoláků. „V adaptačním období je pro žáky cizince důležité posílit výuku českého jazyka, která může nahradit výuku vzdělávacích oblastí a obsahových okruhů, které nemají dopad na profil absolventa a které lze pro profil absolventa považovat za zbytné,“ uvedlo ministerstvo školství. Osvojení si češtiny je podle něj důležité i poté, co už ukrajinský student upravenou výuku nemá.

  Ministerstvo stejně jako pro vysvědčení v druhé polovině školního roku 2021/2022 doporučuje ukrajinské žáky hodnotit slovně, případně doplnit známky slovním hodnocením. Učitelé by podle úřadu měli při závěrečném hodnocení přihlédnout i k tomu, jak se žák či student snažil zařadit mezi nové spolužáky a plnit zadané úkoly.

  Pravidla pro hodnocení jsou součástí školního řádu každé školy a schvaluje je školská rada. V případě, že škola nemá slovní hodnocení ukotveno ve školním řádu a chtěla by ho nově využívat, musí školní řád upravit. Pro účely přijímacích zkoušek na střední školy mají potom základní školy povinnost převést slovní hodnocení na známky.

  V českých mateřských, základních a středních školách se podle ministerstva školství na konci září 2022 učilo 50.285 dětí ukrajinských uprchlíků, což bylo 2,7 procenta všech žáků. Nejvíce Ukrajinců navštěvovalo základní školy, naopak nejméně jich bylo ve školách středních.

  Zdroj: ČTK  Nepřehlédněte