V Braníku bude mít Čtyřka další biotop

23.1.2023
Táňa Pikartová

Čtyřka zahájila v nivě Kunratického potoka v Braníku v ulici Za Mlýnem první práce ke stavbě vodní plochy s rostlinami a živočichy, tak zvaného biotopu. Na rozdíl od biotopu na Lhotce, však nebude sloužit ke koupání.

Biotop bude útočištěm pro organizmy vázané na čistou vodu a bude sloužit k posílení druhové diverzity. Fungování biotopu, jak řekl radní Prahy 4 pro životní prostředí a místní Agendu 21 Tomáš Hrdinka (ANO), který s myšlenkou biotopu přišel, zaplatí radnice ze svého rozpočtu. Náklady na jeho vybudování včetně studny se vyšplhají k sedmi a půl milionům korun. Část pokryje Praha 4, část finance z evropských fondů.
„V příštích dnech by měla být demontována konstrukce na dětském hřišti a území stavby oploceno. Poté s ohledem na počasí započnou zemní práce. Do začátku léta by mohlo být včetně navazujících vegetačních úprav hotovo,“ uvedl dále radní.

Koupání ne, odpočinek a poučení ano
Vodní plocha hluboká asi metr a půl bude mít rozlohu dvě stě padesát metrů čtverečních. Objem vodní nádrže bude tři sta padesát metrů krychlových.
O napájení biotopu se postará umělý potůček, který povede od nové, zhruba šest metrů hluboké studny. V rámci chystaného biotopu bylo třeba pro ni vyhotovit hydrogeologický posudek, aby bylo jisté, že v okolí budoucího biotopu není žádný jiný vrt, který by eventuelně mohl vydatnost studny ohrozit. Voda z biotopu poteče do Kunratického potoka.
Kromě ochrany přírody poslouží okolí biotopu k odpočinku. Vedle laviček z přírodních materiálů a dalšího mobiliáře zde budou také instalovány edukační panely.
Informační panel bude například kolemjdoucí informovat o adaptačních opatření v městské krajině a o klimatickém závazku hlavního města, který v uplynulých letech přijali městští zastupitelé. Podle tohoto závazného dokumentu chce Praha snížit emise kysličníku uhličitého do roku 2030 o pětačtyřicet procent.
„Umělý biotop bude sloužit jako útočiště pro organismy vázané na čistou vodu a zároveň naváže na plánovanou revitalizaci koryta a části nivy Kunratického potoka v dolním Braníku, která je pro změnu investiční akcí pražského magistrátu,“ doplnil radní Hrdinka.
Do biotopu budou vysazeny mokřadní a vodní rostliny podporující samočisticí schopnost vody, fauna se natáhne z biokoridoru potoka.

Biotop ovlivní i klima okolí
„Biotop vizuálně i pocitově pozitivně ovlivní klima nejbližšího okolí s možností odpočinutí a oddechu občanů na jeho březích při procházce tamním ekoparkem Za Mlýnem,“ připomněl dále radní, a dodal, že po koupališti Lhotka dostane Čtyřka druhý umělý biotop. Na rozdíl od lhoteckého však bude mít ten branický funkci primárně ekologickou a edukativní.
Vodní prvek bude mít ve správě příslušný správce oblasti MČ Prahy 4 pro oblast Braníka, provozní výdaje na správu vodního prvku a úklid okolí budou hrazeny z běžných výdajů v rámci příslušné kapitoly rozpočtu Čtyřky. Z investičních prostředků s využitím dotace z evropských fondů bude hrazena jak samotná výstavba biotopu, tak kopaná studna v nivě Kunratického potoka jako zdroj vody pro biotop a osázení biotopu a jeho bezprostředního okolí mokřadními a vodními rostlinami podporujících samočistící schopnost vody a zároveň sloužících jako útočiště pro živočichy vázané na vodu a vlhké prostředí.
Současné dětské hřiště při v severovýchodní části biotopu zůstane zachováno.


Témata:

Nepřehlédněte