V Čechách boj mezi pohanstvím a křesťanstvím pokračuje dosud. Jsme opravdu ateisté?

21.9.2019
Karel Dudek
Další fotky

Nic není černé ani bílé. Stěhování národů si nesmíme představovat jako masy lidí, táhnoucí krajinou. Bylo to spíš jakési nenápadné prolínání jednotlivých skupin obyvatelstva. Zkrátka v jedné vsi uspořádali svatbu a ve druhé se pobodali noži. Byla to událost, která trvala desítky let, a Keltové se smísili s Germány, a ti zase se Slovany. V každém z nás koluje kapička krve, která není slovanská, ať se nám to líbí nebo ne. Zde, v Čechách, se však stalo cosi, nad čím mudrují historici už řadu desetiletí.

Keltové v Čechách. Víte, jak vypadá nejznámější Kelt na světě?

Stojíme rozkročeni mezi dvěma světy. Světem západního křesťanství a racionality a světem východního křesťanství a mysticismu. Čechům se předhazuje, že jsou ateisté, patříme prý mezi nejateističtější národ v Evropě. Bylo by dobré si nejdříve vysvětlit význam toho slova, než ho začneme opakovat. Být ateista, znamená nevěřit v Boha či v jiné bytosti nemateriální povahy. Ale takový člověk neexistuje. Každý v něco věří. V sílu a magii přírody, například. Voda, Země, Slunce, to jsou přeci také bohové. Existovali, existují a budou existovat. Přesahují nás. Takoví lidé však nejsou ateisté, ale pohané, řečeno křesťanskou terminologií.

Svátek svatého Jana Křtitele měl podle křesťanů nahradit pohanské oslavy letního slunovratu. Proč právě on?

Jsou země, kde se o existenci Boha nepochybuje a kdo o ní pochybuje, pozná ho velice záhy na vlastní oči. Jsou země, kde se uvažuje pragmaticky a Bůh je jenom v nedělní škole. Vše se dá vysvětlit, vše se dá vypočítat a není třeba se zabývat spiritualitou a jinými pavědami. Křesťanství se pevně usadilo v sedle a nepochybovalo se o něm. Dnes se nevěří ničemu a to, co vypadlo pevné jako skála, se začíná velice rychle drolit. V Čechách je to opravdu jinak.

FOTO: Ateismus a víra

Ateismus a víra - domovAteismus a víra - PohanstvíAteismus a víra - AteismusAteismus a víra - Evropa a víra v bohaAteismus a víra - ateismus 2
Další fotky
Ateismus a víra - OheňAteismus a víra - Magie

Já osobně si myslím, že na rozdíl od zemí na západ od Aše, kde mysticismus zmizel pod údery vědeckého poznání, zde v Čechách ten boj mezi pohanstvím a křesťanstvím pokračuje dosud. Neskončil ve středověku. Ani Metoděj, ani svatý Vojtěch či Václav na tom nic nezměnili. Ani násilím vnucená víra v cokoliv. V každé vesničce nalezneme kostelík. Krásné a líbezné české baroko, a přímo bytostně cítíme, že jsme zde doma. Jenže tento pocit něčeho vyššího se nás drží stále. Je naší součástí. V lese, na polní cestě, pod hvězdnatou oblohou, u planoucího ohně, před kameny, které vztyčili naši dávní předkové. Tady jsme doma.

 Nepřehlédněte