Keltové v Čechách. Víte, jak vypadá nejznámější Kelt na světě?

22.8.2018
Fefík
Další fotky

Výstava ukáže nezastupitelnou úlohu Čech ve vývoji vrcholné fáze evropského pravěku a zároveň představí výsledky odborné a vědecké práce českých muzejních a vědeckých pracovišť. Národní muzeum vlastní jednu z nejrozsáhlejších archeologických sbírek v Evropě. Některé z předvedených nálezů budou vystavovány zcela poprvé a prezentují nejzajímavější výsledky terénních výzkumů dalších odborných pracovišť z posledních let.

Slávu Keltů připomenou oslavy na zámku Nižbor

Výstava představí nálezy z bohatých i méně nákladných hrobů doby halštatské s ukázkami tehdejšího osobitého geometrického uměleckého stylu, který je možné pozorovat zejména na malovaných nádobách a krásných bronzových špercích.
Období laténské kultury v Čechách návštěvníkům přiblíží prostřednictvím dvou základních témat – duchovního světa a každodenního života v prostředí sídlišť.

Kaňky a piják. Za „totáče“ bývalo plnicí pero luxus. Psaní číňanem si děti musely zasloužit

Ukáže také fenomén vzniku výšinných opevněných sídlišť, hradišť a později tzv. oppid, která předcházela sídlištím městského charakteru. Z jejich organizace a úrovně života je zřejmé, že společně s ostatními oblastmi laténské kultury položila i oblast Čech základy historické Evropy.

Uvidíte také kamennou hlavu druida

Na výstavě Keltové nechybí ani jeden z nejvzácnějších předmětů ze sbírek Národního muzea, a sice opuková hlava Kelta ze Mšeckých Žehrovic.
Kamenná plastika hlavy byla nalezena v těsné blízkosti významné keltské archeologické lokality (tzv. Viereckschanze) v malé pískovně půl kilometru jižně od Mšeckých Žehrovic. Je datována do 3. století př. n. l. Na českém území jde o jediný nepochybný doklad keltské monumentální plastiky a i v celoevropských souvislostech jde o výjimečný nález keltského umění.

Rybám z Mlynářského rybníka poskytnou azyl Keltové

Velmi realistická skulptura vysoká asi 25 cm je vyrobena z místní bělohradské opuky a zobrazuje patrně keltského druida nebo jinou vysoce postavenou osobu.
Keltští druidové nebyli jen náboženskými představiteli, ale jednalo se o keltskou inteligenci. Některé římské prameny uvádí, že se na druida studovalo až dvacet let. Byla to velmi vážená vrstva lidí. Každoročně se scházeli ke svým sněmům v Karnutském lese na území dnešní Francie. Druid Eduen Diviciacos, keltský diplomat, byl dokonce jako jeden z mála cizinců přijat v Římském senátě, kam byl vpuštěn i se svým štítem a mečem. Druidové byli mezi Kelty natolik vážení, že druid mohl pouhým vstoupením na bojiště ukončit probíhající bitvu.

Kamenný pastýř v Klobukách je nejvyšší menhir u nás. Pojí se s ním řada pověstí. Znáte je?

Zobrazený muž má plochý obličej s rovným nosem a zdůrazněnýma blízko u sebe posazenýma očima. Na krku je zřetelně vyobrazen nákrčník – tzv. torques, typický keltský šperk, který svého nositele zařazoval mezi nobilitu. Svým provedením i zachovalostí představuje plastika hlavy keltského heroa světový unikát.

Nález byl tajen, Národní muzeum se bálo, aby hlavu nezabavili nacisti

Opuková hlava byla nalezena 19. května roku 1943.
Plastika byla rozbitá na více dílů, z nichž čtyři největší se podařilo najít.
Ve stejném místě byly nalezeny zbytky po ohništi, mnoho úlomků keramických nádob, kosti, švartnové náramky a velký zvířecí zub.
Nálezce, pan Josef Šlajchrt, rozpoznal výjimečnost nálezu a přizval k objevu pracovníky Národního muzea. Do muzea byla socha převezena v utajení, v obavě ze zabavení vzácného nálezu nacisty.

Když kámen vypráví. Odhalte s námi tajemnou sílu menhirů

Okolí Mšeckých Žehrovic na Rakovnicku bylo osídleno již ve starší době kamenné. Dokladem může být nález pazourkového úštěpového škrabadla jihovýchodně od obce v lokalitě zvané Libeň. V této lokalitě jsou známé i mladší nálezy pazourkových a rohovcových nástrojů, broušených sekerek a klínů, dokládajících trvalejší osídlení.
Z blízkého okolí pocházejí i nálezy dokládající osídlení v době bronzové. Na jižním okraji zástavby obce v lokalitě Pod vsí byla osada knovízské kultury a v lokalitě Na vrchu západně od obce Lodenice druhá.
Nejvýznamnější nálezy souvisejí s existencí zdejšího laténského sídliště.

Bez spojení není velení. Podívejte se na unikátní historické fotky spojovacích vojsk

Připomeňme, že významné Oppidum Stradonice poblíž Nižbora se nachází jen necelých dvacet kilometrů jižně. Na zdejším sídlišti jsou prokázány nálezy několika polozemnic obdélníkového tvaru, se sedlovou střechou vynesenou na dvou kůlech. Nálezy dokládají bohatou zemědělskou a řemeslnou činnost, prokázáno je rovněž zpracování švartny (sapropelitu), ze které se vyráběly oblíbené náramky, jež byly distribuovány nejen v rámci keltského osídlení Čech, ale dálkovým obchodem i na Moravu, Slovensko a dokonce až do Karpatské kotliny.
Návštěvníci expozice Národního muzea se ale mohou těšit i na množství dalších unikátních předmětů. Ať už jde o bohatě malovanou keramiku, bronzové šperky, zbraně nebo keltské mince (duhovky). Výstava je navíc doplněna o množství audiovizuálních prvků. Do běžného života Keltů pak návštěvníky vtáhnou například kopie keltských obydlí.

FOTO: Keltové – výstava Národního muzea

Keltové – výstava Národního muzea - 1 nm kelt hlava z mšeckých žehrKeltové – výstava Národního muzea - 1b mšecké žehrovKeltové – výstava Národního muzea - 2 nm keltské peníze ze starého kolínaKeltové – výstava Národního muzea - 3 nm kopí z velkých čičovic a letekKeltové – výstava Národního muzea - 4 nm
Další fotky
Keltové – výstava Národního muzea - 5 zl prsten z hořovickaKeltové – výstava Národního muzea - 6 op stradonice wikiKeltové – výstava Národního muzea - 7 strad u ižboru archeologický atlas čechKeltové – výstava Národního muzea - 8 pohanství


Nepřehlédněte