• Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • nezarazene
 • Bez spojení není velení. Podívejte se na unikátní historické fotky spojovacích vojsk

  18.3.2018
  Fefík
  Další fotky

  Už čtyři roky před památným říjnem 1918 se ve Francii a v Rusku zformovaly základy armády dosud neexistujícího státu. Během první světové války zaznamenala moderní vojenská technika nebývalý rozvoj. Byla použita řada nových zbraní, tanky, letadla, kulomety nebo chemické zbraně, ale i prostředky, které zajišťují komunikaci na všech stupních velení.

  Český fotograf, který prošel 1. světovou válkou. Proč jeho negativy zničili komunisté?

  Všechno začali legionáři

  Už v roce 1915 zkonstruovali Francouzi malý elektronkový vysílač pro letadla, což umožnilo doslova revoluci v jejich používání jako pozorovacího prostředku.

  Význam spojení nemohly pominout ani československé legie. 30. října 1917 byla rozkazem náčelníka štábu nejvyššího velitele ruských vojsk na Ukrajině generálporučíka Nikolaje Nikolajeviče Duchonina založena Československá telegrafní rota jako součást čs. armádního sboru, která se stala základem budoucího telegrafického a spojovacího vojska.

  V průběhu bojů s bolševiky se v Nikolsku Ussurijském podařilo ukořistit dvě rádiové stanice Telefunken a Siemens-Halske, díky čemuž mohla být v červenci 1918 zřízena I. čs. radiostanice. Jen v průběhu února 1919 odeslala a přijala 22 tisíc zpráv. Telegrafní rota 29. května 1920 opustila Vladivostok, aby 1. září t. r. zakončila svoji pouť v Mladé Boleslavi.

  Historie české armády na fotkách za čtvrstoletí. Jak se proměnila?

  Zatím doma v Čechách

  Vlastním základem telegrafního vojska čs. branné moci se stal náhradní prapor telegrafního pluku vytvořený v listopadu 1918 v Josefově. V březnu 1919 prapor přesídlil do Mladé Boleslavi. 15. října 1919 vzniklo 12 (telegrafní) oddělení Ministerstva národní obrany pod velením majora Josefa Dvořáka, muže, který stál v čele telegrafního vojska prakticky celé meziválečné období. Telegrafní vojsko oficiálně vzniklo sloučením „domácích“ jednotek a legionářských 1. dubna 1920.

  Jak vypadal most u Národního divadla před více než sto lety. Prohlédněte si Prahu po návratu v čase

  Válka, Varšavská smlouva, NATO

  Významnou roli sehráli muži i ženy se sluchátky na uších i během druhé světové války ať už doma, nebo za hranicemi vlasti.

  V červenci 1945 bylo telegrafní vojsko přejmenováno na spojovací. Pováleční spojaři trpěli nedostatkem a různorodostí spojovacího materiálu, z nichž velká část byla trofejního původu. Ale už v roce 1946 spatřily v bývalých Vojenských telegrafních dílnách Kbely rádiové stanice RF-11, RO-21, RM-31.

  Mezitím tzv. ČSLA padla definitivně pod vliv komunistů, sovětské armády a později vojenského paktu Varšavské smlouvy. Mezi spojovacími prostředky používanými v „naší“ armádě převážila sovětská technika.

  Fotky pochází z panelové vystavy, která byla na Vítězném náměstí na podzim 2017.

  Lída Baarová luxusní vilu na Hanspaulce nikdy ráda neměla. Zemřela tam její sestra

  Po pádu komunistického režimu a rozpadu Varšavské smlouvy začala etapa směřování do euroatlantických struktur, v březnu 1999 se ČR stala členem NATO. Ale už na počátku 90. let se pro spojaře objevily nové možnosti, otevřel se přístup k západním výrobním základnám a tím i k nejnovějším technologiím a byl zahájen přechod k digitalizaci spojovací soustavy.

  FOTO: Spojovací vojsko

  Spojovací vojsko - 2 rakouští telefonisté na italské frontěSpojovací vojsko - 1 vagon čs. telegrafní roty v ruskuSpojovací vojsko - 4 telefonní ústředa štábu čs. vojskaSpojovací vojsko - 5 francouzský telefonní přepojovač C 1918Spojovací vojsko - 6 italský telefonní přístroj SITI
  Další fotky
  Spojovací vojsko - 7 radiová stanice vzor 31, první výrobní sérieSpojovací vojsko - 8 radiostanice umístěná ve west duwich v londýně, tou se barva spojil s čSpojovací vojsko - 9 výcvik s rádiovou stanici W.S. No 1Spojovací vojsko - 11 rádiová stanice RM-31Spojovací vojsko - 12 rádiová stanice RF-11Spojovací vojsko - 13 pěchtoní rdsiová stanice RM-31-PSpojovací vojsko - 14 radioreléová stanice RDS-66MSpojovací vojsko - 15 sovětská rádiová stanice R-105Spojovací vojsko - 16 dálnopisný stroj T-100Spojovací vojsko - 17 rádiový přijímač R-314Spojovací vojsko - 18 základna 8. kontingentu KFOR – kosovo

     Nepřehlédněte