Český fotograf, který prošel 1. světovou válkou. Proč jeho negativy zničili komunisté?

17.2.2018
Fefík
Další fotky

Výběr fotografií z válečného alba fotografa Jindřicha Zelenky představí jednotlivce, pěšáka, který s fotoaparátem v ruce prošel ve válce polními letišti i leženími v poli přes Maďarsko, Rakousko, Rumunsko až do Itálie, k Piavě. Zachované album a volné fotografie, dokumentující čtyři strastiplná válečná léta, spolu se svazkem dojemných dopisů a vzkazů popisují jeho fotografickou činnost ve frontových podmínkách.

Bez spojení není velení. Podívejte se na unikátní historické fotky spojovacích vojsk

Když život je tak vratký

Jindřich Zelenka dokumentoval vlakové přesuny, lazarety, města, letiště plná porouchaných strojů, ale i chvíle odpočinku, atmosféru válečných vánočních svátků. Také zhotovoval portréty nadřízených i prostých vojáků; kdo by totiž nechtěl mít svoji podobenku, když život byl ve válce tak vratký…

Jindřich Zelenka

Zelenka se vyučil u slavného fotografa Brunnera-Dvořáka

Profesionální fotograf Jindřich Zelenka (1887–1959) byl jednou z pozoruhodných osobností české fotografie první poloviny 20. století. Vyučil se a pracoval u Rudolfa Brunnera-Dvořáka, který byl „momentním“ fotografem arcivévody Františka Ferdinanda d’Este. V roce 1914 si otevřel vlastní ateliér v Nuslích (Nuselská 297/5), ale již 1. srpna 1914 byl odvelen na válečnou frontu a vrátil se koncem roku 1918. Po válce založil nový ateliér Foto IDEAL Karlín (na adrese Královská 22; dnešní Sokolovská). Ateliér poskytoval veškeré ateliérové služby s důrazem na portrétní fotografii, soboty a neděle byly vyhrazeny reportážím z fotbalových a atletických utkání. Zelenkův IDEAL neměl ve 20. letech v této oblasti konkurenci.

Rudolf Brunner-Dvořák byl učitelem Jindřicha Zelenky. Žil v letech 1864 až 1921

Fotografický ateliér prosperoval. Strategická poloha v pražském Karlíně zajišťovala různorodou a pravidelnou klientelu, např. slavné sportovce, v ateliéru se scházely známé osobnosti, např. Gustav Frištenský, František Plánička. Přes velké pracovní vytížení si našel Jindřich Zelenka čas i na fotografování pro potěšení. Dochovalo se více jak 140 studijních fotografií dcery Růženy, kterou portrétoval od dětských let až do její plnoletosti. Výběr vystavených reprodukovaných snímků ukazuje, že byl mistrem portrétu.

Kousek od Prahy byl koncentrák s horší pověstí než měl Buchenwald. Najdete ho v obci Hradištko

Archiv negativů byl za komunistů zničen

Ateliér IDEAL existoval až do roku 1958. To již vedle Jindřicha Zelenky pracoval v ateliéru i Jindřich Zelenka mladší, který se u otce vyučil, stejně jako nejstarší dcera Růžena a budoucí zeť Alexandr Paul (1907 v Rakovníce – 1981 v Praze), který se u Zelenky vyučil a stal se významným dokumentárním fotografem 20. století. Znárodněním živnosti byla firma převedena pod družstvo Fotografia, při rekonstrukci ateliéru byl celý archiv negativů zničen.

Příběh tajemného Péráka: Postrach esesáků nebo žen?

Archivu Atelieru Paul hrozí zánik

Spolupořadatelem výstavy v Libeňském zámečku je Archiv Atelieru Paul. Ten je výjimečným autentickým souborem fotografických archiválií, dokumentujícím ve fotografii 100 let dění v Českých zemích a na Slovensku. Zachycuje významné osobnosti a události, kulturní život, dějiny divadla a filmu, historické objekty i umělecké památky atd. Archiv, obsahující více než 100 tisíc černobílých i barevných negativů a diapozitivů, je prohlášen Ministerstvem kultury movitou kulturní památkou. Jádrem archivu jsou snímky Alexandra Paula a jeho syna Prokopa Paula (*1939 v Praze), v menší míře jsou zastoupeny práce dalších synů Petra, Pavla a Alexandra Paula mladšího a tchána Jindřicha Zelenky z počátku 20 století.

Záhadná historie kladenské Poldovky. Po kom dodnes nese jméno?

Technická kvalita negativů stále převyšuje většinu současné produkce a umožňuje zhotovovat dokonalé velkoformátové výstavní zvětšeniny či mnohonásobným zvětšením identifikovat architektonické prvky na historických budovách či v interiérech. Řada z mnoha tisíců vyfotografovaných objektů byla v pozdějším období poškozena, zničena nebo se zcela změnilo jejich okolí. Snímky z archivu jsou proto nezastupitelným zdrojem informací při obnovách kulturních památek včetně jejich interiérů a okolí. Dle odborných stanovisek je archiv v současné době v havarijním stavu a bezprostředně ohrožen zánikem.

FOTO: Jindřich Zelenka – výstava

Jindřich Zelenka – výstava - Jindřich Zelenka – výstavaJindřich Zelenka – výstava - Jindřich Zelenka – výstavaJindřich Zelenka – výstava - Jindřich Zelenka – výstavaJindřich Zelenka – výstava - Jindřich Zelenka – výstavaJindřich Zelenka – výstava - Jindřich Zelenka
Další fotky
Jindřich Zelenka – výstava - Jindřich Zelenka – výstavaJindřich Zelenka – výstava - Jindřich Zelenka – výstavaJindřich Zelenka – výstava - Jindřich Zelenka – výstavaJindřich Zelenka – výstava - Jindřich Zelenka – výstavaJindřich Zelenka – výstava - Jindřich Zelenka – výstavaJindřich Zelenka – výstava - Jindřich Zelenka – výstavaJindřich Zelenka – výstava - Jindřich Zelenka – výstavaJindřich Zelenka – výstava - Rudolf_Bruner-Dvořák_(1864-1921)Jindřich Zelenka – výstava - Rudolf_Bruner_Dvořák_1905

K záchraně fotografického archivu byl ustaven spolek Archiv Atelieru Paul, na jehož činnosti se podílí členové rodiny Paulů. Záměrem spolku je zastavení, respektive zpomalení degradace originálních snímků, jejich uložení na bezpečném místě a současně vytvoření jejich digitálních otisků, které budou zpřístupněny odborné i široké veřejnosti.

 Nepřehlédněte