Vaše 6: Výsměch radnice obyvatelům Šestky? Nápad, pro který hlasovali, se nekoná!

22.11.2021
Jitka Kačánová

Skvělý Nápad pro Šestku – obnova parčíku mezi stadionem Hvězda a základní školou – skončil, aniž by vůbec začal. Podstatnou část místa si totiž pro sebe zabrala sousedící škola a z připravovaného projektu tak zbývá jen nevábné torzo. Jak mohla radnice poskytnout stejný prostor na dva projekty?

V anketě vyhlášené radnicí Prahy 6 Nápad pro Šestku byl spolu s dalšími jedenácti úspěšný také projekt Verici Pospíšilové Kordić a Matěje Pospíšila. Rozhodli se v něm pro obnovu parčíku mezi stadionem Hvězda a základní školou Na Dlouhém lánu. Spoučástí projektu bylo vysazení zeleně, rekultivace pozemku a zahradnické práce, nové lavičky nebo amfiteátr. Než se ale jeho předkladatelé vůbec dostali k samotné realizaci, na pozemku, na kterém měl plánovaný parčík pro veřejnost vzniknout, se začala připravovat stavba oplocené zahrady pro sousedící školu. Ta ubere z pozemku původně plánovaného pro projekt celou třetinu.

Úplně něco jiného

Radnice Prahy 6 totiž přidělila část parku Montessori oddělení při této škole v období, kdy projekt obnovy parku procházel veřejným hlasováním a následně úspěšným výhlášením. Autorům projektu ani veřejnosti o tom ale nedala vědět. Radnice nicméně věří, že tímto řešením se jí podařilo uvést do souladu potřeby jak školy, tak veřejnosti. „Jsme přesvědčeni, že v prostoru mezi ZŠ Na Dlouhém lánu a hokejovým stadionem Hvězda mohou vedle sebe vzniknout a dobře fungovat školní zahrada i revitalizovaný park. Zahradu bude škola využívat pro rozvoj výuky Montessori tříd. Participační projekt pak najde uplatnění v přilehlém prostranství, a to aniž by ztratil na své původní kvalitě,“ vysvětlil Našemu REGIONU Jiří Hannich, mluvčí Prahy 6. „Takto navržený kompromis je pro nás logickým vyústěním situace v dané lokalitě s přínosem pro místní obyvatele, stejně jako pro školu poskytující vzdělání dětem ze spádové oblasti. Ostatně sama škola je nedílnou součástí života místní komunity a nabízí veřejnosti zdarma využívání svých sportovišť. Ohledně navrženého kompromisu jsme se školou v souladu a věříme, že i autoři participačního projektu najdou porozumění pro vzdělávací potřeby dětí, které místní školu navštěvují,“ dodal Hannich.

Proč?

Autoři projektu podle svých slov nemají problém s tím, že škola využívá prostor parku, ale s oplocením podstatné části parku jako školní zahrady. „Oplocení totiž uzavře střed a jádro dosud veřejně přístupného parku a tím pádem daná lokalita bude mít minimální přínos pro místní obyvatele. Když bude škola využívat zahradu, tak maximálně tři, čtyři hodiny denně, a to předpokládám jen za hezkého počasí. Později odpoledne, večer, víkendy, červenec, srpen, zimní měsíce to bude pouze uzavřený prostor,“ myslí si Pospíšil.

Ptá se proto, proč vůbec nechala radnice o tomto projektu hlasovat, když ve skutečnosti měla s pozemkem jiné plány. A podle svých slov na tuto otázku nedostávají jasnou odpověď. Nejprve se dopisem obrátili na radní Prahy 6 pro školství Marii Kubíkovou (ODS), a když na jejich e-mail nereagovala, obrátili se s žádostí o pomoc v řešení tohoto problému přímo na starostu Ondřeje Koláře (TOP 09). „Projekt obnovy parčíku nebude realizován v podobě, díky které získal podporu veřejnosti, a prvky, které prostor mohli učinit zajímavým a atraktivním jako mini amfiteátr nebo altán nebudou realizovány,“ napsali v něm mimo jiné.

Starosta jim prostřednictvím své asistentky odepsal, že jde o dobrý kompromis a že jejich záměr na kvalitě neztrácí. Při dalším pokusu o vyjasnění, že v tom je právě problém – že kompromis dobrý není a projekt na kvalitě ztrácí, dostali odpověď, že odpověď již dostali. Ani komunikace s Montessori oddělením školy se Pospíšilovým příliš nedařila. Našemu REGIONU zástupkyně ředitele školy Hana Paulová pouze sdělila, že ani oni nerozumí tomu, proč byl pozemek svěřen současně jim i dalšímu projektu.

Jak na pískovišti

Na začátku celého příběhu bylo několik nadšenců ochotných dát dohromady kousek místa, kde žijí, a poskytnout ho k vyžití i svým sousedům. Teď je ale mrzí jednání radnice, která mohla buď celý projekt stopnout už na samém začátku, nebo se pokusit najít opravdu dobré řešení pro obě strany. Kompromis, který jim radnice nabízí teď, je pro ně kvůli uzavření centrální části parku pro veřejnost nepřijatelný. „Když jsme s našimi malými dětmi trávili čas na pískovišti a docházelo k přirozeným sporům o kbelíčky, bábovky či jiné hračky, snažili jsme se děti přivádět k tomu, aby se místo trucovitých gest, uraženého mlčení či používání síly, pokusili s druhou stranou dohodnout. Aby komunikace, ač plná emocí, byla jasná a vedla k řešení,“ řekl Našemu REGIONU Pospíšil. „Mrzí nás, že v případě komunikace ohledně revitalizace parčíku, jsme zase na pískovišti. Promarnila se a nadále se promarňuje možnost společného konstruktivního dialogu mezi obyvateli této oblasti, Radnicí Prahy 6 a Montessori oddělením ZŠ Dlouhý lán. Dialogu, kterého je bytostně potřeba, aby se nám všem tady žilo lépe,“ dodal Pospíšil.


Témata:

Nepřehlédněte