Vaše 7: Praha 7 staví. Vyroste zde městský bytový dům i škola

8.8.2022
Táňa Pikartová

Zatímco pro bytový dům, pro který jsou vyčleněny pozemky na rohu ulic Železničářů a Za Papírnou, nedaleko stanice metra C Nádraží Holešovice a vlakové zastávky Praha-Holešovice, je teprve vypsána architektonická soutěž, nová moderní škola už svoji podobu zná.

V domě bude 35 malometražních bytů, které by měly být dostupné pro seniory, mladé rodiny i přislušníky profesí klíčových pro městskou část, jako jsou například policisté, hasiči, lékaři nebo učitelé. Projekt zhruba za 125 milionů korun, také počítá s občanskou vybaveností včetně prostor pro dětskou skupinu.

Součást nové čtvrti
„Nový městský dům vyroste v blízkosti stanice metra Nádraží Holešovice či vlakové zastávky Praha-Holešovice, tedy na okraji rozvojového území Bubny-Zátory a planovaná stavba je v souladu se zpracovanou uzemní studií a projednávanou změnou územního plánu. Naším ciíem je ekonomicky i ekologicky šetrná budova, která bude jedním z prvních stavebních kamenů nově vznikajicí čtvrti,“ vysvětlila zaměr radnice místostarostka Prahy 7 Lenka Burgerova (Praha Sobě), v jejíž kompetenci je rozvoj městské části.

Bubny-Zátory jsou pražské rozvojové území, jehož plocha 110 hektarů je většinou nevyužita, území je neprostupné a tvoří bariéru mezi Holešovicemi na jedné a Bubny s Letnou na druhé straně. Je to místo, které je už pár desítek let v hledáčku městských urbanistů. Až nyní, zdá se, dostávají představy realnější obrysy.

Běh na dlouhou trať
Čtvrť by měla nově propojit Letnou a Holešovice, jehož hlavní rezidenční částí bude území na jižní straně s domy, které by měly sahat maximálně do výšky šestého až osmého podlaží. Domov by v nich mohlo najít až pětadvacet tisíc obyvatel. Bydlení v této, zatím neužitečné lokalitě, by mělo podle prvotní studie a představ radnice tvořit alespoň šedesát procent objektů.
„Projekt reaguje na potřebu rozšířit kapacity dostupného městského bydlení. Převažovat by zde měly menší byty ideálně v modulovém řešení. Parter domu bude aktivní, kromě komerční části by zde měla být umístěna i nedostatková občanská vybavenost,“ doplnil místostarosta Prahy 7 Pavel Zelenka (Praha Sobě), který má na starosti vedení projektu.
Na výstavbu městského bytového domu, který by mohl stát zhruba do čtyř let, získala Sedmička dotaci z Fondu rozvoje dostupného bydlení na zemí hl. m. Prahy ve výši 170 milionů korun. Lhůta k odevzdání návrhů do architektonické soutěže je do 9. září letošního roku.

Nová škola po sto letech
Vítězem mezinarodní otevřené architektonické soutěže o návrh novostavby Zakladní školy Jana Vodňanskeho je tým architektů pod vedením Josefa Choce, kteří obstáli v konkurenci třiceti studii, mezi nimiž byli kromě českých architektonických studií také zahraniční, a to z Rakouska, Velke Británie, Kanady či Vietnamu.
Nová moderní škola s tělocvičnou na střeše a výhledem na řeku bude stát v dolních Holešovicich, dynamicky se rozvíjející části Sedmičky, kam se stěhuji rodiny s dětmi, pro které je škola nezbytností.
„Tento návrh je nejkompaktnější a budova je díky tomu velmi efektivní a přehledně koncipovaná. Mezi školou a budoucí budovou v západním sousedství vznikne velkorysý prostor pro školní zahradu. Tento široky koridor či proluka je jakýmsi nadechnutím jinak nevelké parcely a elegantním darem pro školu, sousední domy i Jankovcovu ulici,“ popsal přínos návrhu Gaofei Tan, belgicky architekt činského původu a jeden ze zahraničních porotců soutěže.
„Budova nové základní školy vstupuje do společnosti holešovických bloků jasně čitelným objemem Stává se městským orientačním bodem, vtahuje veřejný prostor do svého parteru. Kompaktní tvar usnadňuje prosvětlení interiérů a je zárukou úspornosti investice i provozu,“ popsali svůj vítězný návrh jeho autoři.

Škola pro šest stovek žáků
Planovaná budova bude mít kapacitu dvakrát devět tříd, dvě přípravné třídy, dvě tělocvičny, sborovny, kuchyň, multifunkční jídelnu a dvě venkovní hřiště. Součástí soutěže bylo i zpracování úprav venkovních prostor a obnovení uličky Přádelní pro pěší cyklisty či nezbytné zásobování. Prostor před hlavním vstupem školy na nároží ulic Jankovcova a Přádelní bude vítězný návrh řešit jako malé náměstí se stromy, odpočinkovými plochami, lavičkami a stáními pro kola. Vznikne tak veřejné prostranství s dostatečným místem pro setkávání žáků před školou nebo přijemné místo při čekáni rodičů na děti.
Zároveň je tímto způsobem zajištěno pěší a cyklistické propojení s nově vznikajícím parkem U Vody. Radnice Sedmičky počítá se zahájením výstavby školy v roce 2024. Odhadované stavební náklady jsou v dnešních cenách zhruba pět set milionů korun.Nepřehlédněte