Vědci kritizují plánovaný projekt revitalizace parku v Českých Budějovicích

4.3.2022
Jiří Bydžovský

Plánovaná revitalizace českobudějovického parku Dukelská podle některých přírodovědců ještě zvýší přehřívání města. Vadí jim pokácení stromů, s nimiž město v projektu počítá. Revitalizace parku počítá s úpravami břehu řeky Malše, kde by nově měl být otevřenější přístup k vodě.

„Pokud se kácí stromy, tak by se to mělo udělat uváženě a měl by se zhodnotit jejich zdravotní stav, na základě čehož by se měly kácet jen stromy, které nejsou zdravé a ohrožují lidi. Ostatní stromy, které jsou vzrostlé a poskytují stín, by zde měly zůstat. České Budějovice mají všeobecně problém s přehříváním a každý strom zde zlepší životní prostředí pro lidi,“ uvedla například děkanka Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity Hana Šantrůčková.

České Budějovice chtějí park Dukelská revitalizovat letos. Náklady na obnovu prostoru činí 30 milionů korun. Park se nachází v blízkosti řeky Malše a úpravy mají vést k tomu, že se zeleň s vodou více propojí. „Nakonec se bude kácet 12 stromů, místo kterých vysadíme jiné. Samozřejmě si uvědomujeme, že to vzbuzuje emoce, protože nějakou dobu potrvá, než nové stromy poskytnou potřebné ochlazení. Ale někdy by taková situace stejně musela nastat,“ řekl náměstek primátora Ivo Moravec /HOPB/.

Podle přírodovědce Pavla Kindlmanna z Karlovy univerzity však město kácením či poškozením kořenů zdravých vzrostlých stromů či keřů při stavbě zcela zbytečně a bezdůvodně zničí jednu z mála zelených ploch ve městě a vysázení mladých stromků tuto škodu nenahradí. „Co je zde prioritou? Jakási pofidérní rekreace obyvatel, kterou je však možno realizovat i jinde a lépe? Nebo ochrana posledních zbytků (byť uměle vysázené) přírody ve městě, která nám poskytuje tolik neocenitelných služeb?“ uvedl Kindlmann.

Moravec řekl, že projekt získal kladné vyjádření od odboru životního prostředí. „Pokud se nic nestane, v průběhu března bychom mohli s pracemi v parku kácením začít,“ řekl náměstek primátora.

Kindlmann však dodal, že pro objektivní rozhodnutí je třeba vzít v úvahu i hodnocení méně příznivá, na která upozorňuje například dendrolog Vladimír Šámal. Ve svém posudku uvedl, že zemní práce a pohyb těžké techniky v parku způsobí závažné škody na některých vzrostlých dřevinách v parku, jejichž ochrana by měla být v rámci revitalizace absolutní prioritou.

„Celá tato akce vytváří dojem uspěchanosti, jež má sloužit k realizaci projektu, který by při skutečně odborném zhodnocení z hlediska ochrany přírody neměl šanci uspět,“ uvedl Kindlmann. Podle Moravce však město revitalizaci neuspěchalo, jelikož se přípravě projektu věnuje od roku 2019.

Zdroj:čtkNepřehlédněte