Veřejné osvětlení likvidují psi a posypová sůl. Ročně jich padne za oběť stovka

21.1.2022
Jan Štoll

Na Brněnské ulice aktuálně svítí přes 34 tisíc stožárů veřejného osvětlení. Měly by vydržet 35 let. Přesto jich musí každoročně odborníci z Technických sítí Brno stovku vyměnit. Na jejich kratší životnosti se podepisují posypové soli a značení teritoria psích mazlíčků.

Na kratší životnosti pouličních lamp se kvůli korozi způsobenou obvyklými ale milovanými podezřelými dokáže podepsat ledacos. „Průměrně naši proškolení pracovníci měří pět až šest tisíc stožárů veřejného osvětlení ročně. V rámci údržby veřejného osvětlení se pak z důvodu dopravních havárií a špatného stavu každoročně mění více než sto stožárů,“ říká vedoucí Odboru veřejného osvětlení a dispečinku TSB Dušan Piják.

Byť je předpokládaná životnost stožárů desítky let, tu skutečnou ovlivňuje hned několik faktorů. V zimním období je to hlavně solení přilehlých komunikací, celoročně pak psí exkrementy, popisují technici. Dalším významným viníkem jsou takzvané bludné proudy. „Jedná se o případy, kdy dochází vnějším vlivem, například špatným uzemněním nějakého blízko stojícího zařízení, ke vzniku proudu, který se šíří zeminou, v níž je stožár zasazen. Stožáry v takovém případě postupně rozežírá koroze, což má samozřejmě negativní vliv na jejich statiku a celkový stav,“ vysvětluje provozně-technický ředitel TSB Josef Šaroun. Korozí trpí stožáry veřejného osvětlení nejvíce v místě přechodu ze země na vzduch. Proto jsou všechny nově instalované stožáry v místě ukotvení až po spodní okraj dvířek opatřeny takzvanou termoplastickou manžetou. Ta dokáže snížit negativní účinky solení, psích exkrementů i bludných proudů.

Samostatnou kapitolou z hlediska vlivu na životnost veřejného osvětlení je pak umisťování dopravního značení a dalších prvků. „Je nutno si uvědomit, že standardní stožáry pro veřejné osvětlení jsou dimenzovány pouze na instalaci svítidel. Instalace dopravního značení, obzvláště velkoplošných informativních značek, má negativní vliv na statiku stožárů. Jejich životnost se tím může zkrátit až o 30 procent,“ říká Šaroun.

Pro umístění dopravního značení je proto vždy nutný souhlas Technických sítí Brno. „Instalace veškerých přídavných zařízení, obzvláště na stožáry starší roku 1975, bez vědomí TSB je hazardem jak se zdravím občanů, tak s jejich majetkem. Těchto stožárů po době životnosti se přitom v rámci města Brna nachází ještě více než deset tisíc,“ upozorňuje ředitel s tím, že i v návaznosti na osazování stožárů dopravními značkami byl ve spolupráci s výrobci navržen nový zesílený stožár typ Brno s vyšší pevností v ohybu. Technici kontrolují stožáry každé čtyři roky. „Měřením se kontroluje založení stožáru, možnost jeho deformace ve dvířkách a následně i jeho přetížení,“ popisuje Piják.

Stožáry jsou po kontrole oznámkovány jako ve škole a zařazeny do kategorií. Ty, které dostanou pětku propadají a musí být vyměněny hned. Stožáry v nejlepší kondici a s drobnými vadami čeká kontrola až za osm let. U více poškozených stožárů se kontrola potupně zkracuje až na zkracuje na půlroční lhůtu.


Témata:

Nepřehlédněte