• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Vinohrady ukrývají zapomenutou historickou budovu. Odhalíte k čemu dříve sloužila?

  25.9.2019
  Martina Strnadová

  Na první pohled nenápadná a především ukrytá budova na Vinohradech se nachází nedaleko Orionky. Jedná se o bývalá jatka a masnou tržnici. Objekt je obehnán zdmi a ploty a není snadné si jej prohlédnout. Bohužel není volně přístupný. Přesto je budova krásně zachovalá a nadšenci architektury 19. století při pohledu na tuto stavbu jistě zajásají.

  Tento architektonický skvost najdeme v Korunní ulici 973/123. V nedalekém okolí jsou budovy Vinohradského pivovaru a památná bývalá trolejbusová zastávka. Málokoho by napadlo, že tato tajemná budova dříve sloužila jako městská jatka a tržnice masa.

  Nenápadná pamětní trolejbusová zastávka Orionka na Vinohradech připomíná, že i v Praze jezdily trolejbusy

  Hrázděná stavba vznikla ve 2. polovině 19. století. Představuje mimořádně dochovanou historickou dřevěnou konstrukci s velkým množstvím autentických detailů. Jedná se o konstrukčně i architektonicky vynikající doklad vývoje dřevěné halové konstrukce v závěru 19. století, vzácně dochovaný na území hl. m. Prahy v prostředí památkové zóny Vinohrady.

  Údajně zde dříve býval i zájezdní hostinec. Později byl objekt využíván jako sklad. Budova je hezky zrekonstruovaná se zachovanou dřevěnou konstrukcí a cihlovými výplněmi. Z Libické ulice je přes plot na budovu krásně vidět. Zatímco k její pravé straně těsně přiléhá hlavní budova, tvořící část Boleslavské ulice, prostor po levé boční a zadní straně je upraven jako park s dětským hřištěm, které slouží mateřské školce, která stojí v zadní straně areálu.

  Unikátní park Parukářka na Žižkově nabízí nejen jedinečný výhled na Prahu

  Podrobnosti o budově

  Bývalá jatka jsou tvořena obdélníkovou, symetricky řešenou trojlodní budovou basilikálního schématu s převýšenou užší střední lodí a širšími bočními. Obě průčelí kopírují vnitřní strukturu stavby s převýšenou mírně předstupující štítovou části střední lodi s vysokým půlkruhovým obloukem a pultovými střechami bočních lodí. V osách bočních fasád je uplatněn motiv příčné lodi zakončený trojúhelným štítem. Nosná konstrukce je tvořena dřevěnými sloupy s vazbou s použitím dřevěných ohýbaných nosníků a ocelových táhel.

  Fasády s výjimkou obou štítových stěn střední lodi jsou provedeny jako hrázděná konstrukce. Obě převýšená průčelí vybíhají do trojúhelného štítu, do něhož prostupuje půlkruhový prosklený nadsvětlík nad vstupem. Na ploše štítu je mezi členícími dekorativně zakončenými trámy vyřezávaná, v bílé barvě pojednaná plochá arabeska. Okosení a zakončení trámů má červenou polychromii. Analogické jednodušší členění je uplatněno i u obou fasád bočních lodí.

  FOTO: Vinohradská jatka a masná tržnice

  Vinohradská jatka a masná tržnice - vinohradska jatkaVinohradská jatka a masná tržnice - vinohradska jatkaVinohradská jatka a masná tržnice - pohled z Libicke uliceVinohradská jatka a masná tržnice - Vinohradská jatka z Libické ul.Vinohradská jatka a masná tržnice - pohled na zadní část budovy z Libicke ul.
  Další fotky
  Vinohradská jatka a masná tržnice - pohled ze Slezské ul.

  Interiér je tvořen dřevěnou konstrukcí otevřeným krovem, vycházející z řady pilířů, zakončených konsolovým nástavcem a pokračující do půlkruhového oblouku, nesoucího vlastní konstrukci zastřešení hlavní lodi. Z konsolových nástavců vychází rovněž konstrukce střech bočních lodí, v místech konsol jsou rovněž napojena ocelová táhla, stahující celou konstrukci. Pilíře jsou doplněny dekorativními architektonickými prvky, uchycení táhel a zakončení trámů rosetami. Horní osvětlení tvoří pás oken a polí s dřevěnými žaluziemi oddělených pilířky.  Nepřehlédněte