Víte, proč může být lenochod líný? Vypůjčil si totiž některé vlastnosti jiných živočišných druhů

15.12.2019
Petr Matura
Další fotky

Lenochodí úspornost v podstatě představuje šetření a rozvážné nakládání s energií a jelikož každý pohyb pro něj znamená výdej energie, jeví se nám lenochod jako skutečný lenoch. Může za to především také jeho potrava, listí stromů, které není příliš kaloricky výživné, takže energie mu na nadbytečné aktivity skutečně nezbývá.

Labutě v trolejích, či zmrzlí ježečkové. Poznejte příběhy zvířat, kterým letos pražští záchranáři pomohli

U savců se navíc energie spotřebovává mimo jiné i na udržování konstantní tělesné teploty. Lenochodi si však ani takové energetické výdeje nemohou dovolit. Přesto však rovněž i oni musí na kolísání teploty, které se vyskytuje samozřejmě také i v tropických oblastech, nějakým způsobem reagovat…

Právě tyto jejich reakce se staly předmětem vědeckých výzkumů. Jak již bylo výše uvedeno, v některých rysech se lenochodi skutečně výrazně podobají plazům. Se zvyšující se teplotou těla stejně tak jako oni přijímají i více potravy a také rychleji a též důkladněji tráví. Vlastně z těchto důvodů velice rádi pobývají až v korunách stromů, aby se mohli vyhřívat na slunci a tímto způsobem zvyšovat svoji tělesnou teplotu.

I mláďata zvířat potřebují cestovat. Co dělat, když není kočárek

Výzkum však například odhalil i skutečnost, že zrychlování metabolismu lenochodů s rostoucí tělesnou teplotou má rovněž své hraniční limity. Ve chvíli, kdy teplota vyšplhá nad 30 °C, jejich metabolismus se opět zpomaluje a lenochodi pak bez jakéhokoliv pohybu čekají, až se jim tělo zase ochladí.

FOTO: Zvířata společná s lenochodem

Zvířata společná s lenochodem - LenochodZvířata společná s lenochodem - Lenochod 2.Zvířata společná s lenochodem - Lenochod 3.Zvířata společná s lenochodem - KobraZvířata společná s lenochodem - Chřestýš
Další fotky
Zvířata společná s lenochodem - SovaZvířata společná s lenochodem - ŽelvaZvířata společná s lenochodem - Krokodýl

Šetřit energií potřebnou pro ochlazování umí též jiní savci, kteří v horkých tropických dnech upadají do jakéhosi stavu strnulosti, během něhož snižují svoji tělesnou teplotu a zpomalují tak metabolismus. V tomto stavu vůbec nereagují na svoje okolí, kterému se jeví, jako kdyby byli mrtví, a to právě na rozdíl od lenochodů, kteří při svém ochlazování zůstávají po celou dobu v dokonale bdělém stavu a na svoje okolí reagují. Něco takové nebylo v případě savců doposud pozorováno, podobně však na ochlazování reagují právě plazi. A tak, jak již bylo zmiňováno, s plazy toho lenochodi mají opravdu hodně společného a zdá se, že zejména díky několika „trikům“ od nich vypůjčeným lenochodi v přírodě v pohodě přežívají.Nepřehlédněte