Vrchol Čerchova je opět přístupný turistům. Staré armádní budovy šly k zemi

4.8.2021
Andrea Jančová
Stavební práce na Čerchově ale úplně nekončí – budou pokračovat i v dalších týdnech – stavbaři například budou upravovat cesty a navážet ornici.   K těmto pracím ale nebude nutná úplná uzávěra jako v předchozích dnech. Z bývalých armádních objektů na Čerchově zůstane zachována jen bývalá ubikace, vznikne v ní turistická útulna – zázemí pro dvacítku nocležníků, základní stravovací služby a expozice k historii Čerchova a železné opony. Vypracování projektové dokumentace na tuto přestavbu schválila rada města v březnu.

Stavba musí vycházet z rozvojové studie pro vrchol Čerchova, Malinové Hory a Sádku, která byla schválena v roce 2019. Ke studii se vyjadřovaly všechny dotčené obce, výsledkem byl právě projekt na demolici zchátralých vojenských objektů. V jeho rámci dělníci nerozebírali jen zchátralé stavby na Čerchově, podobný zásah je realizován i na starých vojenských rotách na Malinové hoře a na Fichtenbachu.

Tento projekt je spolufinancování Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Městu Domažlice se podařilo získat dotaci, která pokryje 85 procent nákladů.

Zdroj: vz, TZ MÚ DomažliceNepřehlédněte