Výzkum ve Šlapanicích odhalil pravěké pohřebiště!

13.5.2022
Redakce

Dosud neznámé pohřebiště kultury se šňůrovou keramikou z doby 3000 let před naším letopočtem objevili archeologové při výzkumu na místě stavby haly společnosti Tasy ve Šlapanicích na Brněnsku. O nález se zasloužili pracovníci Ústavu archeologické památkové péče Brno.

„Objevení nového pohřebiště nám zahušťuje mapu osídlení v tomto regionu, v minulosti už jich bylo několik objeveno. Kde v této době bylo samotné sídliště, bohužel není možné archeologicky doložit. Ze skladby potravy ale víme, že se jednalo o zemědělce,“ uvedl vedoucí výzkumu David Parma z Ústavu archeologické památkové péče Brno.

Šest nalezených hrobů bylo rozptýleno na poměrně velké ploše, mrtví byli pohřbívání na boku ve skrčené poloze. „Do hrobů byly přidávány zejména keramické nádoby, drobné měděné předměty a kamenné nástroje, z nichž zvláště vyniká jeden kus broušeného sekeromlatu. Až na jeden hrob byly všechny v minulosti druhotně porušeny, což je pro tento region typické,“ dodal archeolog.

Nešlo podle něj o vykrádání hrobů, spíš o odlišný způsob nakládání s hroby a zemřelými. „Zatímco pro nás pohřbem vše končí, nálezy naznačují, že v této době lidé s hrobem i tělem mrtvého dál pracovali. Vyjímali z něj nádoby, tělo nebo jeho části a přemisťovali je jinam,“ uvedl Parma s tím, že části těl v hrobech chyběly.

Hlavní část výzkumu ve Šlapanicích už skončila, bude pokračovat podle toho, jak bude postupovat stavba haly.

Zdroj: ČTKNepřehlédněte