Z pastýře maršálem Sovětského svazu. Když nad vámi drží ruku sám Stalin, jde všechno

2.12.2019
Václav Pavlík
Další fotky

Kliment Jefremovič Vorošilov, známý jako Rudý maršál se narodil 4. února 1881 v osadě Verchněje v Jekatěrinoslavská gubernii, v ruské rodině zaměstnance železnice. Absolvoval pouze dva roky školní docházky, v mládí se živil jako pastýř, dělník, pracoval v dolech apod. V roce 1899 se zapojil do dělnického hnutí a o šest let později opustil zaměstnání a stal se profesionálním revolucionářem. Organizoval stávky na různých místech včetně Petrohradu, a ještě téhož roku byl za revoluční činnost uvězněn a poslán do vyhnanství. Od roku 1906 se osobně znal se Stalinem a Leninem, kteří si jej časem oblíbili. Bolševikem se Vorošilov stal, když se jako člen Ruské sociálně demokratické strany přiklonil na jejich stranu.

Nejschopnější Stalinův generál. Sovětský maršál Tuchačevskij se stal obětí intriky mocných

V listopadu 1917 byl Vorošilov během dnů říjnové socialistické revoluce komisařem Petrohradského vojenského revolučního výboru. Během občanské války se nakonec celkem úspěšně podílel na vedení operací Rudé armády mezi Donem a Volhou. Ovšem poměr sil na frontách, kde velel, hovořil tolik ve prospěch rudých, že prakticky nebylo možné prohrát.

Ve své stati „Stalin a Rudá armáda“ (1929) Vorošilov vyzdvihl roli Stalina v občanské válce a představil ho jako jednoho z nejvýznamnějších „organizátorů vítězství občanské války“. Stalin pro něj byl také „skutečný stratég“ a „prvotřídní organizátor a vojenský vůdce“. Toto hodnocení bylo prohlášeno za „svaté“ a v dalších letech dále rozvíjeno.

Maršál K. K. Rokossovský uprostřed) a velitel 16. armády Rudenko kontrolují ukořistěnou německou techniku (červenec 1943) -wikipedia
Maršál K. K. Rokossovský uprostřed) a velitel 16. armády Rudenko kontrolují ukořistěnou německou techniku (červenec 1943)
(wikipedia)

Kromě toho byl Vorošilov ideovým původcem naprosto nekompetentních zásahů do zbrojních programů, což znamenalo záměrné opomíjení vývoje protitankového dělostřelectva a raketometů nebo udržování zastaralé doktríny o použití tanků pouze k přímé podpoře pěchoty. A dokonce zcela vážně neváhal ani vyzdvihovat přednosti kavalerie proti tankům. Rudá armáda proto třeba vůbec neměla obrněné transportéry a vojáci se přepravovali na tancích, čímž byli velmi zranitelní. Přesto se v roce 1935 stal jedním z prvních maršálů Sovětského svazu.

Během čistky známé jako Velký teror se Vorošilov spolu s dalšími Stalinovými spolupracovníky účastnil schvalování tzv. „Seznamů úmrtí“, tj. seznamů osob, kteří byli vybráni k likvidaci. Podpisy na seznamech znamenaly jejich schválení a Vorošilovův podepsal 185 takových seznamů, podle nichž bylo více než 18 000 lidí zatčeno, „usvědčeno“ a popraveno.

Pomáhal osvobodit Berlín a stal se maršálem. Sovětský generál, co v tom prostě uměl chodit

Jako lidový komisař obrany se Vorošilov rovněž aktivně účastnil represí proti velitelskému štábu Rudé armády. Na seznam 26 velitelů Rudé armády odeslaných z NKVD do NPO připsal poznámku: „Soudruhu Ježovovi. Zatkněte všechny darebáky. 28. V. 1937. K. Vorošilov „. Na podobném seznamu 142 velitelů najdeme jiný, kratší Vorošilovův příkaz, který zní „Zatčení. K. V.“.

Vzápětí poté se Vorošilov podílel na plánování vpádu do Finska a měl hlavní zásluhu na zdrcujících porážkách, které Finové Rudé armádě uštědřili v prvních dvou měsících této Zimní války. Všechny své neúspěchy potom sice svedl na své podřízené, nicméně jeho selhání ve válce, která měla být krátká a vítězná, vedlo Stalina k tomu, že Vorošilova z postu komisaře obrany odvolal a nahradil ho Timošenkem. Ten Zimní válku vítězně ukončil, byť za cenu ohromných ztrát – přes 165 000 padlých vojáků Rudé armády oproti 23 600 padlým finských. V letech 1939 – 1940 dostal Vorošilov další úkol, organizoval zřizování táborů smrti pro polské válečné zajatce a nepohodlné obyvatele části Běloruska a Ukrajiny obsazené Sovětským svazem.

NÁZORY: Proč musí Koněv pryč

V září 1942 se Vorošilov stal velitelem partyzánského hnutí, což byla poslední významná funkce v jeho vojenské kariéře. Svou autoritou a blízkým vztahem ke Stalinovi si na tomto postu vymohl pro partyzány více prostředků i lidí, ale snahou o zavedení „klasických“ vojenských standardů si znepřátelil stranické funkcionáře působící ve štábech partyzánského hnutí a v květnu 1943 byl odvolán.

Po válce byl z vojenských funkcí „strategicky“ odsunut do funkcí politických. Zemřel 2. prosince 1969 ve věku 89 let a je pohřben na Rudém náměstí v Moskvě u kremelské zdi.

Jeho současníci nehodnotili Vorošilova právě lichotivě, ale protože věděli o tom, jakou pro něj má Stalin slabost, nemohli to dávat příliš najevo. Maršál Žukov např. prohlásil, že Vorošilov už jako komisař v občanské válce byl mužem s malými schopnostmi. Pokud se týká vojenských záležitostí, zůstal amatérem, nikdy je do hloubky nepochopil.

FOTO: Maršál Vorošilov

Maršál Vorošilov - Kliment Jefremovič Vorošilov (1881 – 1969) – WIKIPEDIEMaršál Vorošilov - Âñòðå÷à Âîðîøèëîâà ñ êîìñîìîëêàìèMaršál Vorošilov - Gorkij, Kaganovič, Vorošilov a Stalin na tribuně Leninova mauzolea -wikimedia.commons –Maršál Vorošilov - Kaganovič, Stalin, Postyšev a Vorošilov v přátelském objetí v lednu 1934 – WIKIPEDIEMaršál Vorošilov - Kliment Vorošilov, Andrej Bubnov a Gazi Mustafa Kemal při oslavě 10. výročí vzniku Turecké republiky -wikimedia.commons –
Další fotky
Maršál Vorošilov - Molotov, Stalina Vorošilov (1937) -wikimedia.commons –Maršál Vorošilov - Mustafa Kemal Atatürk s Klimentem Vorošilovem -wikimedia.commons –Maršál Vorošilov - Pohřeb Kirova v Moskvě. S urnou zleva doprava- Vjačeslav Molotov, Kliment Vorošilov, Joseph Stalin, Michail Kalinin -wikimedia.commons –Maršál Vorošilov - Stalin a Vorošilov – WIKIPEDIEMaršál Vorošilov - Stalin se svou ženou NaděždouAllilujevou a Vorošilov s ženou Jekatěrinou – Soči, 1932 – wiákipedieMaršál Vorošilov - Vorošilov s Chruščovem a Urho Kekkonenem v roce 1960 – WIKIPEDIEMaršál Vorošilov - Vorošilov v roce 1905 -wikimedia.commons –Maršál Vorošilov - Vorošilov, Buďonyj, Frunze a Bucharin v Novomoskovsku s 1. jízdní armádou (1921) – wikimedia.commons-Maršál Vorošilov - Příkaz k vraždě polských zajatců podepsaný Stalinem, Klimentem Vorošilovem, Molotovem, Anastázem Mikojanem, Michailem Kalininem a Kaganovičem – wikipediaMaršál Vorošilov - Poštovní známka SSSr s portrétem Vorošilova, 1976 – wikipedia

Nakonec docela úsměvně vyznívá i Vorošilovova slabost pro přehánění svých vojenských zážitků a zkušeností, kterou ale rozhodně není stižen jako jediný. William Bullitt, první americký velvyslanec v SSSR v roce 1933 např. vzpomíná „Po značně velkém množství vypité vodky se sovětští generálové Vorošilov a Buďonnyj při oficiální večeři chlubili tím, jak v době občanské války dobyli Kyjev. Vorošilov řekl, že ve městě bylo 11 000 důstojníků carské armády spolu s manželkami a dětmi, zatímco Rudá armáda měla pouze 2000 vojáků. „Nikdy bychom nemohli město dobýt, a tak jsme využili propagandu. Vyzvali jsme je, aby složili zbraně, a tím zachránili své rodiny. A potom? Potom jsme zastřelili všechny muže a chlapce a manželky a dcery rozdali vojákům, aby se potěšili.“

K tomu však je nutné dodat, že Vorošilov a Buďonnyj Kyjev nikdy nedobývali, jenom zřejmě chtěli na amerického velvyslanec udělat co možná největší dojem.Nepřehlédněte