Žáci mluvili o vztahu k migrantům a národnostním menšinám. Ocenili reakce Romů na Miloše Zemana!

Část školáků si uvědomuje, že některé stereotypní představy o Romech se mohou přesouvat z generace na generaci. Vyplývá to z výsledků výzkumné sondy zaměřené na postoje pražských středoškoláků k migrantům a národnostním menšinám. Pro Multikulturní centrum Praha šetření provedlo Studio antropologického výzkumu Anthropictures. Unikátní je zejména tím, že data pomáhali sbírat samotní žáci středních škol.

Výzkumná sonda byla rozčleněna do několika metod. První byla metoda performativ, kdy se uskutečnilo dvanáct performativů (šest na gymnáziích, pět na středních odborných školách a jedna na středním odborném učilišti, přičemž skupiny byly složeny z šesti až patnácti respondentů). Vybrány byly dvě modelové situace – že do třídy přichází Romka a Syřanka.

Z šetření vyplynulo, že většina respondentů proklamovala ochotu pomoci nové romské žákyni začlenit se do třídy, přičemž za důležité považovali, jak se bude chovat. „Objevily se také obavy z možnosti krádeže a šikanování a přiznání větší obezřetnosti z důvodu stereotypního nahlížení na novou žákyni, protože je Romka,“ vyplývá ze závěrů.

Osobní příběhy uprchlíků v Česku. Jak se líbí zdejším azylantům v naší zemi?

„K tématu reálného průběhu situace příchodu dívky ze Sýrie proklamovala většina žáků spíše přijetí se zájmem, někteří vyjadřovali lehkou rezervovanost. Na vícero školách se opakovala počáteční ignorace jako reakce na příchod nové žákyně,“ vyplývá též ze závěrů. V diskusích o roli médií se objevovala mimo jiné argumentace, že otevírají témata hlavně skrze nějaký exces.

Žáci odsoudili útoky na romského zpěváka Radka Bangu

Druhou metodou byla žákovská, přičemž dotazník byl distribuován na dvanácti školách (čtyřech gymnáziích, šesti středních odborných školách a dvou učilištích). Ze 164 odpovědí vyplynulo, že co se týče romské tematiky, respondenti nejvíc důvěřují rodičům, následují „důvěryhodní politici“, o Romech či jiných menšinách se nejvíce baví ve škole.

Další metodou byly rozhovory, kterých proběhlo čtrnáct (po čtyřech respondentech bylo z gymnázií a ze středních odborných učilišť, šest ze středních odborných škol). „Obecně žáci nepokládali problematiku Romů za tolik aktuální téma jako migraci. Většina žáků vnímá negativní roli médií ve vztahu k Romům, protože je prezentují především v souvislostech s útoky a krádežemi,“ vyplývá ze závěrů výzkumné sondy. Žáci jsou si vědomi toho, že stereotypní představy o Romech se často přenáší z generace na generaci.
„Z reflektovaných kauz žáci kladně hodnotili reakce Romů na Facebooku, když posílali své fotografie z práce adresované prezidentu Miloši Zemanovi v reakci na jeho slova o tom, že Romové často nepracují. Mezi ostatními zmiňovanými kauzami se objevily útoky na romského zpěváka Radka Bangu, které byly žáky odsouzeny,“ vyplývá také z výzkumu.

Vstřícné i odmítavé postoje k migraci do Evropy

Téma migrace vnímají oslovení žáci jako již pomalu ustávající. Migranty rozlišují do několika skupin, kategorie jsou spíš nahodilé: migranti z Blízkého východu či Afriky, z Vietnamu, cizinci ze západoevropských zemí a Češi migrující do zahraničí. Kladně zpravidla vnímají spolužáky a kamarády, které z takto volně definovaných kategorií, vyjma první, znají. Negativní postoje se ve výzkumu objevily vůči migrantům z Blízkého východu a Afriky, které neznají.

Vzali jsme si domů uprchlíky. Bylo to minimum, co jsme pro ně mohli udělat, říká žena z Čelákovic

Jak ale ukázala další metoda – fokusní skupiny – současnou migraci do Evropy vnímají žáci různě, postoje k ní jsou rozmanité, od odmítavých po vstřícné. Otázku Romů vnímají tak, že vzbuzuje protikladné názory a váže na sebe mnoho stereotypních představ. V rámci této metody se uskutečnilo dvanáct fokusních skupin (tři skupiny s žáky středních odborných učilišť, čtyři se žáky gymnázií a pět se žáky středních odborných škol, v jedné skupině bylo od osmi do patnácti žáků).

Důležité je prezentovat pozitivní vzory Romů

Projekt má pomoci pedagogům učit o demokracii i médiích. Součástí představení výsledků byla také panelová diskuse zaměřená na postoj české společnosti k menšinám a roli médií a sociálních sítí. Terénní pracovnice a lektorka Multikulturního centra Ina Avramioti řekla, že i když se nově příchozí člověk cítí plně integrován, vždy je pro něj i důležité, jak je přijat okolím. Referentka pro národnostní menšiny a integraci cizinců na Úřadě městské části Praha 4 Anna Chválová řekla, že podstatné je prezentovat pozitivní vzory třeba z řad Romů.

Vedoucí Studií nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a ředitel Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josef Šlerka uvedl, že na sociálních sítích, kde se zápasí o pozornost, jsou většinou vidět extrémní názory, přičemž obrovská skupina lidí, kteří jednoznačně silný názor nemají, se mnohdy nevyjádří. V takových diskusích se proto lidé zřídka kdy domluví. Novinářka a výzkumnice z Anthropictures Marie Heřmanová poukázala na to, že v médiích chybí zástupci menšin, kteří by nastavili určitá témata, která cítí jako důležitá.

Dnes, 11:40
Napadlo vás někdy, jak vznikl (ne)český pozdrav „čau“? Stačí zabrousit do 50. let minulého století...
Dnes, 10:20
Banány patří k nejoblíbenějšímu ovoci, a co teprve, když jsou v obchodě v akci! Snadno...
Dnes, 08:11
Komerční článek
Jaké je řešení? Nová studie advokátní kanceláře Toman & Partneři nastínila, že klíčová je transparentní...
Dnes, 08:11
Málokterý film se může „pochlubit“ tolika zajímavými i smutnými okolnostmi natáčení jako ten o dvou...
Včera, 15:48
Ošetřovné bude stát vyplácet zřejmě po celou dobu uzavření škol kvůli epidemii nového koronaviru nebo...
Včera, 15:40
Vyjma Juditina mostu, který tu před ním stál a který se nedochoval (až na jeden...
Včera, 13:40
Když v obci Ústí nedaleko Vsetína odbočíte do údolí Vsetínské Bečvy, po pár stovkách metrů...
Včera, 13:14
Vláda kvůli šíření koronaviru od čtvrtečních 6. hodin ráno do 3. listopadu nařídila omezení pohybu...
Včera, 11:39
Svatý František zahání lidi do chýšek, praví pranostika. Teplo tedy postupně střídá zima a je...
Včera, 10:20
Jíst zdravěji, a přitom všechno co máte rádi? Ano, jde to a je to docela...
Včera, 08:59
Sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe, jak mohou firmy implementovat opatření ke zvládnutí pandemie covid-19,...
Reklama