Žárlivost Marie Terezie byla legendární, na potírání nevěry zřídila i zvláštní policii

25.11.2022
Jaroslav Svoboda

Manžel habsburské císařovny Marie Terezie František I. Štěpán byl rodilý Lotrinec. V soukromém životě byl považován za příjemného člověka. Vídeňská šlechta ho však nikdy nepřijala a on se začal více a více věnovat hazardu a milenkám. Císařovnina žárlivost tak začala narůstat do nevídaných rozměrů.

František I. Štěpán byl skromný a dával přednost neokázalému měšťanskému stylu života. Možná proto jej vídeňská šlechta nepřijala mezi sebe. Pobuřoval své aristokratické okolí nechutí k dvorským ceremoniálům, chodil na tehdejší dobu nedbale oblečený a choval se zcela přirozeně. Byl také svobodným zednářem. Vnucená zahálka u něj vedla k frustraci a postupem času k tomu, že se začal více a více věnovat hazardním hrám a stále častěji i svým milenkám. S nadsázkou řečeno, pokračoval tím v nejlepší habsburské tradici.

Měl vlastní harém

Měl svůj vlastní městský palác ve Wallnerstrasse s diskrétními vedlejšími vchody. Ke galantním schůzkám sloužily také krátké výlety do okolních zámků a je samozřejmé, že dámský svět Vídně ležel u jeho nohou.

Žárlivost Marie Terezie byla legendární, ačkoliv i přes mnoho žárlivých scén a sporů bylo jejich manželství považováno za poměrně šťastné. Císařovně nezbývalo, než se se situací vyrovnat.

„Černá ovce“ Habsburků. Císař a král Maxmilián II. nesympatizoval s katolickou církví

Milenka, kterou všichni znali

V pozdějších letech si František Štěpán vydržoval polooficiální milenku, hraběnku Vilemínu Auerspergovou. Kromě četných drahých darů od něj dostala i dům v Laxenburgu. Marie Terezie se v tomto případě držela vídeňské zásady „ničeho si nevšímat“ a po smrti hraběnky Auerspergové zaplatila beze slova její hráčské dluhy.

Úřad pro dohled nad manželstvími

Marie Terezie se cítila eskapádami svého manžela pokořena a uražena, vinu ale nehledala v něm, ale v celkově uvolněných mravech hlavního města. Pravděpodobně proto vytvořila komisi pro mravopočestnost, která měla dozírat na manžele a policejními opatřeními vymycovat prostopášnost. Avšak, tento úřad, kterému se za hranicemi vysmívali, po nedlouhé době působení v tichosti zase zanikl.

Uplynul necelý rok od smrti Marie Terezie a Josef II. začal reformovat to, nač by jeho matka nikdy ani nepomyslela

O vídeňských „špehounech“ mravnostní policie se v jednom ze svých spisů zmiňuje i Giacomo Casanova: „Kvůli císařovnině bigotnosti bylo zvláště pro cizince velice obtížné, udělat si radost. Celá legie tajných špehů s krásně znějícím titulem mravnostních komisařů nelítostně pronásledovala všechny dívky.“

Vznikly vesnice krásných dívek

Podle dobových spisů tito komisaři pravidelně procházeli Vídní a zatkli každou dívku, která šla sama, pokud nedržela v rukou růženec. Okamžitě se zvýšila poptávka po růžencích. Dámy bez růžence bývaly posílány k hranicím na Balkáně. Některé vesnice v Banátu a Bačce tak byly osídleny vídeňskými prodejnými dívkami. Tyto vsi bylo na první pohled poznat podle toho, že se v nich nacházelo velké množství krásných dívek.


Témata:

Nepřehlédněte