Akce českých a německých celníků odhalila nebezpečnou pyrotechniku a neznačené tabákové výrobky

18.1.2022
Roman Kořinek

Karlovarští celníci se v minulých dnech účastnili kontrolní akce nazvané Cooperation DE. Jednalo se o společný projekt českých a německých celníků během kterého bylo zajištěno celkem sto osmdesát kusů nebezpečné pyrotechniky a šestnáct set kusů neznačených tabákových výrobků.

„Během akce byli vytipováni na území České republiky a Německa občané spolkové země, kteří směřovali osobním automobilem do Německa. Na základě této spolupráce zajistili němečtí kolegové u jednoho z občanů šestnáct set kusů neznačených cigaret,“ říká zástupkyně tiskové mluvčí Celního úřadu pro Karlovarský kraj Lenka Havelková.

Hned druhý den zajistili němečtí celníci v jednom případě čtyřicet kusů zábavné pyrotechniky vysokého, tedy čtvrtého stupně nebezpečnosti a ve druhém případě se jednalo dokonce o sto čtyřicet kusů stejně nebezpečné pyrotechniky.

„U dalšího občana, který byl vytipován na území ČR a směřoval pěšky do Německa, zajistili celníci celkem 30 gramů metamfetaminu, známého jako pervitin. Všechny případy budou nadále řešit němečtí kolegové dle vlastní legislativy,“ pokračuje zástupkyně tiskové mluvčí.

Celní úřad pro Karlovarský kraj díky své poloze spolupracuje v rámci „Cooperation DE“ hned s několika německými celními úřady, které mají danou vlastní oblast působnosti, odpovídající úsekům hranic s hraničními přechody. Přeshraniční spolupráce mezi českými a německými celními orgány trvá bezmála již deset let a je velmi úspěšná.

„Kontrolní činnost je zaměřená především na odhalování nelegální přeshraniční přepravy zboží zatíženého spotřební daní, např. tabák, tabákové výrobky, alkohol, lehké topné oleje a současně na zboží, které podléhá zákazům a omezením jako jsou například omamně psychotropní látky, pyrotechnika a tak dále,“ dodává Lenka Havelková s tím, že kontroly se provádí nejen na pozemních komunikacích, ale také v okolí tržnic, či ve vlacích, a to na území obou států.

Zdroj: cukkNepřehlédněte