Beroun je i přes pandemii finančně zdravý. Šetří miliony korun ročně

Hospodaření měst a obcí komplikovala v loňském roce nejen mimořádná opatření proti šíření koronaviru, ale v závěru roku i přijetí nových daňových zákonů, které se negativně promítly do tvorby obecních rozpočtů na rok 2021. Přesto všechno si Beroun zachoval své „finanční zdraví“ a účetní rok zakončil k 31. prosinci zůstatkem na účtu ve výši 114 milionů korun.

Byť toto číslo svou výší přímo vybízí k veřejné pochvale, jde o pouhý účetní údaj, který o reálném stavu městských financí nic nevypovídá, neboť zahrnuje i cenu již hotových a k 31. prosinci neuhrazených investic. „Vypovídající hodnotu má pouze to, kolik z těchto peněz jsme schopni zapojit do rozpočtu na rok 2021. V našem případě se jedná o částku přesahující 43 milionů korun, která nám umožní pokračovat v plánovaných investicích do rozvoje městské infrastruktury,“ uvedla starostka Soňa Chalupová.

Jak dále dodala, k tomuto výsledku hospodaření napomohla rovněž spolupráce s renomovanými odborníky. „Díky ní se nám podařilo velmi přesně odhadnout důsledky opatření, která nastala v souvislosti s pandemií koronaviru,“ připomněla.

Podle ekonoma Luďka Tesaře, který se téměř pětadvacet let specializuje na rozbor hospodaření měst a obcí a je spoluautorem zákona o rozpočtovém určení daní, je skvělý stav berounských financí založen na dosud výborné finanční likviditě a poměrně nízké zadluženosti.

Jedinečná nabídka pro Beroun. Přijmou zastupitelé pozemky v lokalitě Na Ptáku jako dar?

Úvěrový rámec, který město využívá pro své investice, šetří miliony korun ročně i tím, jak roste cena např. stavebních prací. Díky úvěrovému rámci jsme schopni provést investici velmi rychle. Zároveň umožňuje městu využívat dotační tituly, kde je nezbytnou podmínkou předfinancování projektů a finanční spoluúčast města.

V posledních čtyřech letech Beroun zlepšil své provozní saldo, vývoj běžných příjmů je lepší než vývoj běžných výdajů a již deset let vykazuje souhrnně přebytek rozpočtu. „Celkově lze vývoj financí označit za excelentní práci vedení města i ekonomického managementu. Svůj podíl na tom má i mimořádně vysoká výše investic do majetku města,“ hodnotí ekonomické počiny Berouna Luděk Tesař.

Kapitálové výdaje města na investiční projekty v roce 2020 přesáhly 271 milionů korun, což je 13 800 korun na jednoho obyvatele.

Krajina bez alejí je jako obraz bez rámu. Už tři pražské aleje zabojují o titul Alej roku 2020

I přes dobré hospodaření ekonomové Berounu doporučují, aby uvážlivě využíval dotace, investoval zejména do technologií a majetku vytvářejících podmínky pro podnikání a bydlení a zaváděl nové technologie snižující provozní výdaje a zlepšující komfort služeb.

Dluh města je v současné době 103 milionů korun, které je schopno bez problémů splácet. Strop bezpečné zadluženosti byl přitom odborníky stanoven až na 500 milionů korun.

Jitka Soukupová

23.2.2021
Přes složitou epidemiologickou situaci probíhá dál řada investičních akcí. To se projevilo i v programu...
23.2.2021
Církev československá husitská ve Tmani si letos připomíná 100 let od počátků svého vzniku v...
18.2.2021
Komerční článek
SMART REGION CHCETE SE ZVIDITELNIT NEBO PROPAGOVAT SVÉ PRODUKTY V REGIONECH ČR​? Nabízíme Vám Reklamní...
18.2.2021
DobroDílo oficiálně zahájilo svou činnost v Králově Dvoře na podzim roku 2019. Vstoupilo tak nedávno...
17.2.2021
Druhý únorový týden se děti školní družiny ZŠ Beroun-Závodí vydaly v maskách na průvod od...
17.2.2021
Není to tak dlouho, kdy byl revitalizován rybník v Lesoparku Dražovka v Hořovicích. Kolem něj...
16.2.2021
Rozvolňování protikoronavirových opatření je v nedohlednu, dlouhodobá výuka teorie a řešitelské soutěže na dálku jsou...
16.2.2021
Na hranicích příbramského a berounského okresu působí parta mladých lidí, kteří si říkají Dovedové Křešín....
16.2.2021
V Českém krasu, na návrší Zlatého koně u Koněpruských jeskyní začala dlouho očekávaná stavba domu...
3.2.2021
V srpnu by se v Litni mohl uskutečnit jedinečný koncert u příležitosti 10. výročí Festivalu...
29.1.2021
Ani nepříznivá koronavirová situace nevedla ke zrušení v pořadí již šestého ročníku celostátní soutěže Komunální...
Reklama