• nezarazene
 • Zprávy
 • Stalo se
 • Sport
 • Kultura
 • Ze společnosti
 • Zajímavosti
 • Břevnovský klášter slaví 1030 let. Sedmnáct zastavení v klášteře

  14.1.2023
  Fefík
  Další fotky

  Posvěcení (zřejmě ještě provizorní) klášterní stavby proběhlo 14. ledna 993 (podle falza ze 13. století), jenom krátce po návratu pražského biskupa sv. Vojtěcha zpět do vlasti. Tím se stal Břevnovský klášter nejstarším mužským klášterem na českém území.

  Posvěcení (zřejmě ještě provizorní) klášterní stavby proběhlo 14. ledna 993 (podle falza ze 13. století), jenom krátce po návratu pražského biskupa sv. Vojtěcha zpět do vlasti. Tím se stal Břevnovský klášter nejstarším mužským klášterem na českém území.

  Břevnovský klášter (plným názvem Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze – Břevnově) založili český kníže Boleslav II. a pražský biskup Vojtěch. Od počátku v něm sídlí mnišská komunita benediktinů, která sem přišla z dolnobavorského kláštera Niederaltaich. U příležitosti 1000. výročí založení kláštera roku 1993 povýšil papež Jan Pavel II. břevnovské opatství na arciopatství. Klášter je jako celek s bazilikou sv. Markéty a dalšími stavbami v klášterní zahradě chráněn jako národní kulturní památka. Klášter je považován za nejstarší písemně doložené místo vaření piva v celé zemi, v této tradici úspěšně pokračuje Břevnovský klášterní pivovar sv. Vojtěcha.

  Nabízíme krátké seznámení s historií Břevnovského kláštera, za článkem je potom fotogalerie se sedmnácti obrázky kláštera a jeho zahrady..

  Podle pověsti byl klášter založen na místě u pramene potoka Brusnice, kde se údajně setkal biskup Vojtěch s českým knížetem Boleslavem II. na lovu.

  Kam v Praze na procházku? Zkuste Kinského sady

   

  Pražský biskup Vojtěch se s mnichy řádu sv. Benedikta dostal do kontaktu během svého exilového pobytu v Itálii, kdy mimo jiné pobýval i v nejstarším západním klášteře na Monte Cassinu. V řecko-latinském benediktinském klášteře svatých Alexia a Bonifáce na římském Aventinu pak 17. dubna 990 složil řeholní sliby. Při svém návratu do vlasti pak s sebou biskup přivedl i dvanáct bratrů z tohoto kláštera, kteří potom utvořili první mnišskou komunitu nově postaveného kláštera. Posvěcení (zřejmě ještě provizorní) klášterní stavby proběhlo 14. ledna 993 (podle falza ze 13. století), jenom krátce po biskupově návratu zpět do vlasti; papež Jan XV. stvrdil jeho vznik v květnu toho roku.

  V polovině 11. století postavil opat Meinhard v Břevnově románskou baziliku sv. Benedikta a Vojtěcha. Počátkem 14. století přestavěl opat Bavor z Nečtin klášter i kostel, který je od té doby zasvěcen sv. Markétě a založil klášter v Broumově. Roku 1420 klášter zničili táborité; mniši, kteří přežili, odešli do Broumova. K obnově kláštera došlo až v polovině 16. století, koncem 17. století za opata Tomáše Sartoria vznikl dnešní Starý konvent.

  Současnou stavbu zahájil roku 1708 opat Otmar Zinke a svěřil ji nejlepším umělcům své doby. Bazilika je sálová, vrcholně barokní stavba s dlouhým kněžištěm podle plánů Kryštofa Dientzenhofera. Bazilika byla vysvěcena roku 1715, celá stavba trvala do roku 1740.

  Nový rybník v pražských Letenských sadech je dokončen a napuštěn

   

  Břevnovský opat František Štěpán Rautenstrauch se významně podílel na reformách vysokých škol, právnického a kněžského vzdělávání, což byl důvod, proč během reforem císaře Josefa II. nebyl klášter zrušen.

  V dalším období však spíš upadal, až byl ve 30. letech 20. století reformován mnichy z belgického Chevetogne. Převorem se pak stal Anastáz Opasek (od roku 1947 opat). Roku 1950 byl zatčen a dlouhodobě vězněn, klášter byl roku 1951 rozpuštěn a mniši deportováni. Do roku 1990 zde byl Archiv ministerstva vnitra, tzv. malý neboli Sartoriův konvent využívala Státní bezpečnost.

  Po návratu opata Opaska byl klášter i kostel v letech 1991–93 s velkou podporou zahraničních, zejména německých, klášterů důkladně opraven a povýšen na arciopatství. V roce 1997 ho navštívil papež Jan Pavel II.

  Dnes v klášteře funguje benediktinská komunita i farnost, slouží kultuře i vzdělávání, je zde hotel, restaurace a vaří se tu moc dobré pivo.

  FOTO: Břevnovský klášter se zahradou

  Břevnovský klášter se zahradou - 1 kláštBřevnovský klášter se zahradou - 2 DSC03097Břevnovský klášter se zahradou - 2 klášter základyBřevnovský klášter se zahradou - 3 SC04822Břevnovský klášter se zahradou - 3 SC04827
  Další fotky
  Břevnovský klášter se zahradou - 3 SC04829Břevnovský klášter se zahradou - 3 SC04833Břevnovský klášter se zahradou - 3 SC04835Břevnovský klášter se zahradou - 4 vojtěškaaaaaaaBřevnovský klášter se zahradou - 5 DSC04837Břevnovský klášter se zahradou - 6 P1170342Břevnovský klášter se zahradou - 5 DSC06510Břevnovský klášter se zahradou - 7 domek zahradníkaaBřevnovský klášter se zahradou - 7 DSC03070Břevnovský klášter se zahradou - 7 SC04820Břevnovský klášter se zahradou - 99 opasek celekBřevnovský klášter se zahradou - 0 DSC05073

  Zdroj: Wikipedie  Nepřehlédněte