Charita se potkává s ochotou, přízní i nepochopením

11.12.2020
Marie Macková

Lidé na okraji řečení bezdomovci

Veřejnost na jedné straně předpokládá, že se „nějaká charita“ o tyto lidi postará. Už méně je ochotna takovou službu snášet ve své blízkosti.

Středisko Duhové Atrium poskytuje služby pro osoby bez přístřeší formou denního centra, noclehárny a terénní služby. Kromě toho zde probíhá i sociální rehabilitace – nácvik pracovních dovedností. Zatím se nachází v bývalé školce v Trebišovské ulici, v husté sídlištní zástavbě. Není divu, že se zaměstnanci potýkají s častými stížnostmi.

bezdomovectví_ilustrační obrázek

Organizace Naděje zahájí v Praze zimní pomoc pro bezdomovce

 „Lidé bez domova jsou obecně nepopulární cílová skupina, veřejnost o nich nechce moc slyšet. Nelze popřít, že většina těchto osob se dobrovolně rozhodla žít takový způsob života a také nelze popřít, že společnost určitým způsobem zatěžují,“ zamýšlí se ve výroční zprávě za rok 2019 vedoucí služby Slávka Kunášková. Dále pokračuje: „Pracovníci, kteří s bezdomovci pracují, se stávají v očích veřejnosti také nepopulárními. Kdo jsou vlastně tito lidé? Blázni a snílci, kteří si myslí, že jim bezdomovci za jejich nasazení budou vděční? Nadstandardně placení lidé, kteří svou práci neberou moc vážně? Lidé s nízkým vzděláním?  Opak je pravda! Jsou to vzdělaní odvážní lidé, kteří mají svojí práci rádi, pracují zodpovědně a s velkým optimismem.“  Přestěhovat služby pro lidi bez domova do nových prostor a vytvořit bezpečné zázemí pro pracovníky bylo hlavním cílem roku 2020. Podařilo se spolu s Městem Kutná Hora najít vhodné náhradní prostory v areálu bývalé cihelny v Sedlci, uzavřít potřebné dohody a jsou připraveny i buňky určené pro provoz služby. Ke stěhování vzhledem k omezením zatím nedošlo. Koronavirová krize celý proces zabrzdila.

Shání po domácku šité roušky. Dezinfekci si vyrábí sami

Služba lidi na holičkách nenechala, stále je, i ve ztížených podmínkách v provozu 365 dní v roce.  Lze se oprávněně domnívat, že právě dobře poskytnutá služba tohoto typu může přispět k menšímu šíření jakýchkoliv nemocí. Stejně tak je dobrý předpoklad, že stěhování proběhne nejpozději na jaře příštího roku. Naštěstí sekundárním efektem protiepidemických opatření je zmírnění stížností na provoz střediska.

Koronavirus, senioři a dobrovolníci

Téma, které nelze vynechat. Charitní pečovatelská služba poskytuje svoji pomoc seniorům celoročně. Udržet tuto činnost bylo prioritou celého složitého pandemického období. Někdy bylo těžké přesvědčit seniory, že se pečovatelek v rouškách nemusejí bát. Navíc bylo potřeba provádět více nákupů základních potravin a obstarání léků. Do této činnosti se zapojili i ostatní zaměstnanci charity. „Ono není snadné, poslat člověka, který se přihlásí jako dobrovolník k někomu do domácnosti. Služba vyžaduje znalost prostředí, vzájemnou znalost lidí a z toho plynoucí důvěru,“ prozradila vedoucí dobrovolnického centra Jindřiška Vinická. „Dobrovolníci se hlásí v uspokojivém počtu, spíše je někdy škoda, že karanténní opatření neumožňují vysílat dobrovolníky společníky do nemocnic a domovů pro seniory. Přesto se nám podařilo získat tablety pro pacienty a předat je v čáslavské i kutnohorské nemocnici. Na oddělení paliativní péče v Kutné Hoře máme povolenou jednu studentku – dobrovolnici na pomoc s obsluhou tabletů. V Čáslavi se tohoto úkolu zhostí praktikantky.“ V letních měsících, kdy nebyla opatření tak přísná, chodili dobrovolníci hlavně na oddělení paliativní péče v Kutné Hoře s drobnými kulturními programy.

I neproběhnutý závod může pomáhat. Proběhni.se s běžci darovalo Českému srdci 276 600 Kč

Učení – mučení a dobrovolníci

Jakmile opatření na jaře trochu povolila, nabídlo středisko Maják dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí doučování. I na tuto činnost byl proveden nábor dobrovolníků a setkal se s velkým ohlasem. Jenže se ukázalo, že děti z cílové skupiny ne vždy dodržely sjednaný čas schůzky k doučování. Aby se vzácným dobrovolnickým časem neplýtvalo, i tuto službu bylo nutno zajistit pomocí stálých zaměstnanců. Dobrovolníci se zapojili při letních akcích středisek, které pečují o děti. Zajímavé je, že se v dobrovolnických řadách neobjevili jen studenti a studentky, ale i dospělé pracovnice sedlecké farnosti.

Noc venku nejenom v Berouně

Dobrovolníci a tříkrálová sbírka

Populární tříkrálová sbírka to bude mít na začátku ledna 2021 těžší než jindy. Na Kutnohorsku se jí pravidelně účastní stovky malých i velkých dobrovolníků v několika desítkách obcí. Tentokrát v čase nejistoty se plánuje špatně. Jedno je jisté, sbírka bude. Přípravy jsou v plném proudu. Připravují se tři scénáře: nejoptimističtější počítá s úplným uvolněním a obvyklým průběhem. Realistický pak se sbírkou v rouškách za dodržení všech opatření. V nejhorším případě je v záloze  představa virtuální on-line sbírky. Cíl zůstává stejný: hlavní je pomoc lidem v nouzi a pomáhá každá koruna. Proto, aby se zabránilo finančnímu propadu sbírky v důsledku epidemie, bude organizace oslovovat nejen domácnosti a jednotlivé občany, ale také velké firmy v regionu.  Kromě jiného by výtěžek sbírky měl pomoci i při nákupu automobilu k zajištění terénní služby pro lidi bez domova a také podpořit činnost Dobrovolnického centra.

FOTO: Charita se potkává

Charita se potkává - Středisko AtriumCharita se potkává - dobrovolníci v nemocniciCharita se potkává - Tříkrálová sbírka 2019


Nepřehlédněte